+31 (0)182 231 270 opleidingen@or-ondersteuning.nl

Weergaven navigatie

Vandaag

Filters

Changing any of the form inputs will cause the list of events to refresh with the filtered results.

Vaardigheden: Persoonlijke adviesvaardigheden

Cursus- en vergadercentrum Domstad in Utrecht Koningsbergerstraat 9, Utrecht

De ambtelijk secretaris als Adviseur OR heeft binnen de organisatie een bijzondere rol. Je bent de enige die beroepshalve meerdere zittingstermijnen actief is in de ondersteuning van de medezeggenschap. Van jou wordt verwacht dat je vanuit jouw expertise gevraagd en...

€490

Methodieken: Inleiding teams en rollen

Cursus- en vergadercentrum Domstad in Utrecht Koningsbergerstraat 9, Utrecht

Een medezeggenschapsorgaan bestaat meestal uit personen van verschillende lagen uit de organisatie. Dat brengt ook verschillende persoonlijkheden en belangen met zich mee. Het is niet vanzelfsprekend dat een groep mensen ook meteen een harmonieus team is. Een sterk...

€245

Methodieken: Kennis en toepassing van analysemodellen

Cursus- en vergadercentrum Domstad in Utrecht Koningsbergerstraat 9, Utrecht

Als ambtelijk secretaris wordt er regelmatig een beroep op je gedaan in beleidsmatige zaken. Medezeggenschapsonderwerpen kunnen breed en complex zijn. Er is een groot aantal handzame analysemodellen die je helpen om stukken van de ondernemings- of cliëntenraad te...

€490

Vaardigheden: Persoonlijke coachvaardigheden

Cursus- en vergadercentrum Domstad in Utrecht Koningsbergerstraat 9, Utrecht

De adviseur OR treedt regelmatig op als coach en/of sparring partner van de voorzitter, het dagelijks bestuur, individuele leden van de Ondernemingsraad, de HR-adviseur of de bestuurder. Of het nu gaat om coaching met betrekking tot de aansturing van het team, wegwijs...

€980

Basis ondersteuning medezeggenschap

Cursus- en vergadercentrum Domstad in Utrecht Koningsbergerstraat 9, Utrecht

Je wilt aan de slag als ambtelijk secretaris medezeggenschap. Dan is inzicht in de rol en positie van de ambtelijk secretaris en medezeggenschap (in het bijzonder van de ondernemingsraad) in de organisatie van essentieel belang. Als OR-assistent, OR-coördinator of Adviseur OR vervul je een centrale rol binnen de medezeggenschap van de organisatie. De werkzaamheden van de ambtelijk secretaris kunnen variëren van secretariële ondersteuning van de ondernemingsraad tot het adviseren van de medezeggenschap. Dat vraagt een goed begrip van je eigen rol en positie.

€490

Methodieken: Opzetten en inrichten van vergaderingen

Cursus- en vergadercentrum Domstad in Utrecht Koningsbergerstraat 9, Utrecht

Methodieken: Opzetten en inrichten van vergaderingen   Er gaat te veel tijd verloren met inefficiënte en niet effectieve vergaderingen. Hoe zorg je dat je het beste resultaat uit een vergadering krijgt? Een ambtelijk secretaris stelt de agenda op van de vergadering en kiest voor elk agendapunt de ideale vergadervorm, rekening houdend met het doel van […]

€490

Basis ondersteuning cliëntenraad

Cursus- en vergadercentrum Domstad in Utrecht Koningsbergerstraat 9, Utrecht

Basis ondersteuning cliëntenraad Je wilt aan de slag als ambtelijk secretaris cliëntenraad. Dan is inzicht in de rol taak en positie van de ambtelijk secretaris  cliëntenraad in de organisatie van essentieel belang. Als ambtelijk secretaris vervul je een centrale rol binnen de cliëntenraad. De werkzaamheden van de ambtelijk secretaris kunnen variëren van secretariële ondersteuning van […]

€490

Basis Wet en OR-regelgeving

Cursus- en vergadercentrum Domstad in Utrecht Koningsbergerstraat 9, Utrecht

Basis Wet en OR-regelgeving   De ondernemingsraad dankt zijn bestaan aan de Wet op de Ondernemingsraden. In deze wet zijn de regels en bevoegdheden vastgelegd tussen de organisatie en de ondernemingsraad. Als OR-assistent wordt er dan ook van je verlangd dat je hiervan op de hoogte bent. Maar ook dat je op de hoogte bent […]

€245

Trainer-on-the-job

Online training

Trainer-on-the-job Een nieuw gekozen lid van de Ondernemingsraad heeft, net zoals bij regulier werk, een inwerkperiode nodig. Naast het reguliere werk ontwikkelen medewerkers de benodigde kennis en vaardigheden voor het OR-werk. Dat kost tijd en vergt aandacht. Als adviseur OR vraag je en zie je wat nieuwe leden van de ondernemingsraad nodig hebben. Deze training […]

€980

Basis wet en regelgeving: WMCZ 2018

Cursus- en vergadercentrum Domstad in Utrecht Koningsbergerstraat 9, Utrecht

Basis wet en regelgeving: WMCZ 2018   De cliëntenraad dankt zijn bestaan aan de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen. In deze wet zijn de regels en bevoegdheden vastgelegd tussen de organisatie en de cliëntenraad. Als ambtelijk secretaris cliëntenraad wordt er dan ook van je verlangd dat je hiervan op de hoogte bent. Maar ook dat je […]

€245