+31 (0)182 231 270 opleidingen@or-ondersteuning.nl

Views Navigation

Vandaag
Notice: Utilizing the form controls will dynamically update the content

Methodieken: Inleiding teams en rollen

Cursus- en vergadercentrum Domstad Koningsbergerstraat 9, Utrecht

Een medezeggenschapsorgaan bestaat meestal uit personen van verschillende lagen uit de organisatie. Dat brengt ook verschillende persoonlijkheden en belangen met zich mee. Het is niet vanzelfsprekend dat een groep mensen ook meteen een harmonieus team is. Een sterk...

€245

Basis ondersteuning medezeggenschap

Cursus- en vergadercentrum Domstad Koningsbergerstraat 9, Utrecht

Basis ondersteuning medezeggenschap
Je wilt aan de slag als ambtelijk secretaris medezeggenschap. Dan is inzicht in de rol en positie van de ambtelijk secretaris en medezeggenschap (in het bijzonder van de ondernemingsraad) in de organisatie van essentieel belang. Als OR-assistent, OR-coördinator of...

€ 490

Basis ondersteuning cliëntenraad

Cursus- en vergadercentrum Domstad Koningsbergerstraat 9, Utrecht

Je wilt aan de slag als ambtelijk secretaris cliëntenraad. Dan is inzicht in de centrale rol, taak en positie van de ambtelijk secretaris cliëntenraad in de organisatie van essentieel belang. De werkzaamheden van de ambtelijk secretaris kunnen variëren van...

€490

Basis Wet en OR-regelgeving

Online hoorcollege

De ondernemingsraad dankt zijn bestaan aan de Wet op de Ondernemingsraden. In deze wet zijn de regels en bevoegdheden vastgelegd tussen de organisatie en de ondernemingsraad. Als OR-assistent wordt er dan ook van je verlangd dat je hiervan op de hoogte bent. Maar ook...

€245

Basis wet en regelgeving: WMCZ 2018

Cursus- en vergadercentrum Domstad Koningsbergerstraat 9, Utrecht

Assistent / junior ambtelijk secretaris Cliëntenraad | Basis wet en regelgeving: WMCZ 201

€245

Inleiding communicatie binnen de ondernemingsraad

Online training

Voor de ondernemingsraad is communicatie onmisbaar en nodig om de regie te houden op de medezeggenschap in een organisatie. Met een frisse en goede communicatie kan de ondernemingsraad echt het verschil maken en een bijdrage leveren aan een geslaagde samenwerking...

€245

Methodieken: Efficiënt en effectief vergaderen

Cursus- en vergadercentrum Domstad Koningsbergerstraat 9, Utrecht

Vergaderen is een essentiële activiteit voor medezeggenschapsraden. Medezeggenschapsraden besteden hier dan ook veel tijd aan. Vergaderen kan op vele manieren en iedere vergadering of agendapunt kan een ander doel hebben. Individuele deelnemers hebben allemaal een...

€245

Methodieken: Gestructureerd informatie verwerken

Cursus- en vergadercentrum Domstad Koningsbergerstraat 9, Utrecht

Medezeggenschapsonderwerpen kunnen breed en complex zijn. Analysemodellen zijn handzame modellen die je helpen om een (beleid)stuk goed in beeld te krijgen. De modellen stellen de ondernemings-, cliëntenraad of een ander medezeggenschapsorgaan in staat structuur aan...

€245

Organisatie van OR-communicatie

Cursus- en vergadercentrum Domstad Koningsbergerstraat 9, Utrecht

De ondernemingsraad heeft de plicht de bestuurder en de medewerkers te informeren. Bovendien is het van essentieel belang dat een ondernemingsraad weet wat er leeft in de organisatie. De OR-coördinator heeft tal van moderne communicatiemiddelen ter beschikking om de...

€490