Erkende opleiding tot Ambtelijke secretaris en Adviseur Medezeggenschap

Onze vakopleidingen hebben een positief advies ontvangen van de toetsingscommissie van het Centrum voor Post Initieel Onderwijs Nederland (CPION). Dit betekent dat de opleiding Ambtelijk Secretaris officieel hbo geaccrediteerd is. De opleiding Adviseur Medezeggenschap is post-hbo gecertificeerd. AS-opleidingen is daarmee de eerste aanbieder van vakopleidingen tot Ambtelijke secretaris en Adviseur Medezeggenschap met een erkende hbo én post-hbo accreditatie.

Het vakgebied van ambtelijk secretaris heeft in de afgelopen jaren een enorme groei doorgemaakt. Wij streven dan ook naar de hoogste kwaliteit in medezeggenschap met oog voor de toekomst. Daarom hebben wij de afgelopen periode hard gewerkt aan het herzien én herstructureren van ons opleidingsaanbod. Met als resultaat 2 vakopleidingen die volledig aansluiten op de praktijk en het brede spectrum waarin de ambtelijk secretaris en adviseur medezeggenschap zich bevinden.

Officiële registeropleidingen

De twee officiële Registeropleidingen worden, onder verantwoordelijkheid van CPION, jaarlijks ge-audit en beoordeeld op inhoud, kwaliteit en praktijkrelevantie. Deelnemers die met goed gevolg hebben deelgenomen aan één van onze vakopleidingen ontvangen het officieel erkende SHO- of PHBO-diploma van Stichting Hoger Onderwijs Nederland of de Stichting Post Hoger Beroeps Onderwijs Nederland en worden opgenomen in haar Abituriëntenregister.

Toegespitst op de dagelijkse praktijk

De jaarlijkse audits worden gekenmerkt door de betrokkenheid van twee externe adviescommissies. Deze commissies bestaan uit prominenten, auteurs en beslissers uit ons eigen werkveld. Dit zorgt dat onze vakopleidingen op continue basis zijn toegespitst op de dagelijkse praktijk van de professionals werkzaam binnen ons boeiende vakgebied.

Omdat de eerste opleidingen van AS-opleidingen VASMO gecertificeerd zijn, is het in sommige gevallen ook mogelijk voor deelnemers aan andere AS-leergangen om ook in aanmerking te komen voor het (post)HBO diploma.

Volg één van onze erkende opleidingen

AS Opleidingen maakt gebruik van cookies om de bezoekers van onze website de best mogelijke ervaring te bieden en voor het analyseren van bezoekersgedrag waarmee we onze website kunnen verbeteren.