Ons verhaal

De eerste brainstormsessie over een nieuwe opleiding voor ambtelijk secretarissen vindt plaats op 8 april 2016 in Paviljoen Reeuwijkse Hout. Volgens initiatiefnemer Liza Arends, directeur OR-ondersteuning, sluiten de bestaande opleidingen niet meer aan op de vraag vanuit de markt, zowel inhoudelijk niet als in opzet.

Ze besluit met een aantal ervaringsdeskundigen hierover van gedachten te wisselen. Er volgen meerdere sessies, onder leiding van Corry Oosterhoorn (huidige hoofdtrainer van AS-opleidingen). Naast ervaren ambtelijk secretarissen is ook trainer/coach Margo Hendriks (nu mede directeur AS-opleidingen) aanwezig bij deze eerste sessies. Hun inzichten en expertise zijn waardevol bij de vormgeving van een nieuwe, relevante en effectieve opleiding.

Start en certificeringen

Na de oprichting van OR-ondersteuning Opleidingen BV in juni 2018, starten in september van dat jaar de eerste cursisten met de opleidingen ‘OR-Assistent’, ‘OR-coördinator’ of ‘OR-Adviseur’. In november 2018 is de VASMO Certificering een feit, al snel gevolgd door de CRKBO certificering in januari 2019. In november 2019 wordt de VASMO certificering nog verder uitgebreid met opleiding voor de ambtelijk secretaris Cliëntenraad; ‘CR-Assistent’ en ‘CR-coördinator’.

Team AS-opleidingen

In de zomer van 2020 benadert Liza Margo of zij mede-eigenaar wil worden en wil meedenken over de doorontwikkeling van de opleidingen. Met enthousiasme en de nodige ideeën maakt Margo als snel volop deel uit van het team, dat naast Liza bestaat uit Angèla Abbo (communicatie) en Minoux Verschoor (coördinator). In maart 2021 wordt Margo officieel mede eigenaar/directeur. De organisatie wordt omgedoopt tot AS-opleidingen BV.

Hbo-certificering

In het voorjaar van 2022 besluiten Margo en Liza om af te stappen van drie VASMO-leergangen en te kiezen voor twee nieuwe vakopleidingen, namelijk ‘Ambtelijk Secretaris’ en ‘Adviseur Medezeggenschap’. Aanleiding zijn het ontbreken van actuele functieprofielen en de wens om, samen met het docententeam, de opleidingen kwalitatief en kwantitatief beter aan te laten sluiten op de behoeften van het werkveld.

Met de accreditatie door het CPION, in juli 2023, voor zowel hbo als post-hbo, toont AS-opleidingen BV aan dat de vakopleidingen aan de vereiste criteria voldoen en dat ze van een hoogwaardige standaard zijn. Dit geeft studenten het vertrouwen dat de opleidingen een bepaald niveau van kwaliteit en inhoudelijke waarde bieden. Al met al lijkt dit een belangrijke mijlpaal in de ontwikkeling van deze vakopleidingen te zijn, en het zal naar verwachting bijdragen aan het verbeteren van de professionaliteit en competenties van degenen die zich richten op een carrière als ambtelijk secretaris of adviseur medezeggenschap.

AS Opleidingen maakt gebruik van cookies om de bezoekers van onze website de best mogelijke ervaring te bieden en voor het analyseren van bezoekersgedrag waarmee we onze website kunnen verbeteren.