Visie op didactiek  

Bij AS-opleidingen volg je een vakopleiding. Dit houdt in dat wij jou klaarstomen voor het vak ambtelijk secretaris of adviseur medezeggenschap. We behandelen alle benodigde kennis en vaardigheden die je nodig hebt om de medezeggenschap in de organisatie te ondersteunen of naar een hoger niveau te tillen. Zo leer je niet alleen over de Wet op de Ondernemingsraden, maar kun je die kennis ook direct inzetten voor het schrijven van een krachtige adviesbrief. Bij AS-opleidingen ligt de focus dan ook op zowel theoretische kennis als op het aanleren van praktische vaardigheden die essentieel zijn voor jouw rol als ambtelijk secretaris of adviseur medezeggenschap. Je kunt meteen aan de slag en jouw kennis en vaardigheden in de praktijk brengen.

Het overbrengen van de theorie en het aanleren van vaardigheden is voor onze docenten een vaardigheid op zich. We werken daarom alleen met topdocenten uit de praktijk. De docenten zijn de specialisten in hun vak en kunnen om die reden de vertaalslag van de theorie naar de praktijk goed maken. Zo dicht mogelijk bij jouw praktijk, dat is ons motto!

Achterliggende gedachten

We werken op basis van de sociaal cognitieve leertheorie, die stelt dat je op verschillende manieren leert. Een combinatie van verschillende manieren van leren zorgt ervoor dat het geleerde beklijft en dat je het geleerde ook daadwerkelijk in de praktijk gaat toepassen.

Binnen de sociaal cognitieve leertheorie zijn er verschillende factoren omschreven die effect hebben:

De cognitieve factoren

Leren door kennis en theoretische achtergronden die je krijgt aangereikt tijdens de lesdag of in de online leeromgeving.

Sociale factoren

Sociaal leren wordt vormgegeven in het klassikale onderwijs. Je leert veel van medestudenten, bijvoorbeeld door het delen van ieders ervaring uit de eigen praktijk. Daarnaast door het samendoen van oefeningen en het geven en ontvangen van feedback. Onze docenten zorgen daarom altijd voor een goed leerklimaat in de groep.

Leren van voorbeelden

Wanneer je een voorbeeld ziet, zoals een slecht nieuwsgesprek, registeren jouw hersenen dit alsof je zelf het gesprek voert. Dat komt door de spiegelneuronen in onze hersenen. De afgelopen 20 jaar weten we steeds meer over leren en wat er in je brein gebeurt.

Het brein functioneert met behulp van verschillende routes en gebieden. Elke vaardigheid activeert specifieke routes en gebieden in het brein. Door het observeren van voorbeelden en actief oefenen en uitvoeren van vaardigheden, versterk je deze routes en gebieden. Dit bewijst dat het brein trainbaar is.

Factor van Self-efficacy

Oftewel, vertrouwen in je eigen kunnen! Dit is een belangrijk punt in het leren. Het zijn de jouw verwachtingen in jouw eigen vaardigheden. Kan je het straks ook inzetten in de praktijk? Dit vertrouwen kan sterker en zwakker zijn. Niet het feitelijke kunnen, maar het vertrouwen dat jij het kunt, geeft de doorslag of je het geleerde ook daadwerkelijk in de praktijk gaat toepassen. 

Hoe geven wij dit vorm binnen de opleiding?

Wij hebben de leerfactoren op verschillende wijzen in de opleiding verwerkt. Belangrijk hierbij is dat we in de lesdagen van observerend leren naar ervarend leren toewerken.

Voorafgaand aan de lesdag bereid je je voor door verschillende voorbereidingsopdrachten uit te voeren, wat nodig is om de lesdag goed te kunnen volgen. Dit omvat bijvoorbeeld het lezen van verschillende hoofdstukken uit een boek. Het observerend leren vindt namelijk plaats tijdens de lesdag. De docent brengt kennis over en laat voorbeelden zien, zoals  het voordoen van een gesprek of het maken van een mindmap. De focus bij het overbrengen van de kennis ligt voornamelijk op het ‘hoe’, dus de vertaalslag van de theorie naar de praktijk.

Gedurende de lesdag worden de oefeningen steeds uitdagender, waarbij de docent geleidelijk toewerkt naar ervarend leren. Je gaat vaardigheden en kennis zelf toepassen en ontvangt feedback van zowel de docent als medestudenten.

Na afloop van de lesdag is het de bedoeling dat je het geleerde in de praktijk gaat toepassen. Je sluit daarom elk vak af  met een huiswerkopdracht. De docent beoordeeld jouw opdracht en je ontvangt waardevolle feedback.

AS Opleidingen maakt gebruik van cookies om de bezoekers van onze website de best mogelijke ervaring te bieden en voor het analyseren van bezoekersgedrag waarmee we onze website kunnen verbeteren.