+31 (0)182 231 270 opleidingen@or-ondersteuning.nl

Weergaven navigatie

Vandaag

Filters

Changing any of the form inputs will cause the list of events to refresh with the filtered results.

Methodieken: Opzetten en inrichten van vergaderingen

Cursus- en vergadercentrum Domstad in Utrecht Koningsbergerstraat 9, Utrecht

Methodieken: Opzetten en inrichten van vergaderingen   Er gaat te veel tijd verloren met inefficiënte en niet effectieve vergaderingen. Hoe zorg je dat je het beste resultaat uit een vergadering krijgt? Een ambtelijk secretaris stelt de agenda op van de vergadering en kiest voor elk agendapunt de ideale vergadervorm, rekening houdend met het doel van […]

€490

Basis ondersteuning cliëntenraad

Cursus- en vergadercentrum Domstad in Utrecht Koningsbergerstraat 9, Utrecht

Basis ondersteuning cliëntenraad Je wilt aan de slag als ambtelijk secretaris cliëntenraad. Dan is inzicht in de rol taak en positie van de ambtelijk secretaris  cliëntenraad in de organisatie van essentieel belang. Als ambtelijk secretaris vervul je een centrale rol binnen de cliëntenraad. De werkzaamheden van de ambtelijk secretaris kunnen variëren van secretariële ondersteuning van […]

€490

Basis Wet en OR-regelgeving

Cursus- en vergadercentrum Domstad in Utrecht Koningsbergerstraat 9, Utrecht

Basis Wet en OR-regelgeving   De ondernemingsraad dankt zijn bestaan aan de Wet op de Ondernemingsraden. In deze wet zijn de regels en bevoegdheden vastgelegd tussen de organisatie en de ondernemingsraad. Als OR-assistent wordt er dan ook van je verlangd dat je hiervan op de hoogte bent. Maar ook dat je op de hoogte bent […]

€245

Trainer-on-the-job

Cursus- en vergadercentrum Domstad in Utrecht Koningsbergerstraat 9, Utrecht

Trainer-on-the-job Een nieuw gekozen lid van de Ondernemingsraad heeft, net zoals bij regulier werk, een inwerkperiode nodig. Naast het reguliere werk ontwikkelen medewerkers de benodigde kennis en vaardigheden voor het OR-werk. Dat kost tijd en vergt aandacht. Als adviseur OR vraag je en zie je wat nieuwe leden van de ondernemingsraad nodig hebben. Deze training […]

€980

Basis wet en regelgeving: WMCZ 2018

Cursus- en vergadercentrum Domstad in Utrecht Koningsbergerstraat 9, Utrecht

Basis wet en regelgeving: WMCZ 2018   De cliëntenraad dankt zijn bestaan aan de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen. In deze wet zijn de regels en bevoegdheden vastgelegd tussen de organisatie en de cliëntenraad. Als ambtelijk secretaris cliëntenraad wordt er dan ook van je verlangd dat je hiervan op de hoogte bent. Maar ook dat je […]

€245

Methodieken: Groepsdynamica

Cursus- en vergadercentrum Domstad in Utrecht Koningsbergerstraat 9, Utrecht

Je hebt als ambtelijk secretaris binnen een medezeggenschapsorgaan voortdurend te maken met groepsontwikkeling en groepsdynamische processen. Inzicht in groepen en groepsprocessen helpen je daar op in te spelen of op te anticiperen en je rol als coach in te nemen....

€490

Inleiding communicatie binnen de ondernemingsraad

Cursus- en vergadercentrum Domstad in Utrecht Koningsbergerstraat 9, Utrecht

Voor de ondernemingsraad is communicatie onmisbaar en nodig om de regie te houden op de medezeggenschap in een organisatie. Met een frisse en goede communicatie kan de ondernemingsraad echt het verschil maken en een bijdrage leveren aan een geslaagde samenwerking...

€245

Moderne medezeggenschap

Cursus- en vergadercentrum Domstad in Utrecht Koningsbergerstraat 9, Utrecht

De wereld om ons heen verandert in hoog tempo. Veel organisaties krijgen te maken met fundamentele veranderingen in hun bedrijfsvoering. Dat heeft ook invloed op de medezeggenschap in de organisatie. Er ontstaan nieuwe vormen van participatie en medezeggenschap. Dat...

€490

Methodieken: Gestructureerd informatie verwerken

Cursus- en vergadercentrum Domstad in Utrecht Koningsbergerstraat 9, Utrecht

Methodieken: Gestructureerd informatie verwerken   De onderwerpen die het medezeggenschapsorgaan (MZO) behandelt kunnen breed en complex zijn. Als junior ambtelijk secretaris ben je een ondersteuner en houd je je in mindere mate bezig met de inhoud van deze onderwerpen, toch heeft het grote meerwaarde om er wel enige kennis van te nemen. Wanneer je een […]

€245

Rol en positie van de Adviseur Ondernemingsraad

Cursus- en vergadercentrum Domstad in Utrecht Koningsbergerstraat 9, Utrecht

Als adviseur OR adviseer je de medezeggenschap binnen de organisatie. Jij weet als geen ander hoe de medezeggenschapsprocessen lopen en welke stakeholders hierbij betrokken zijn. Zowel de Ondernemingsraad, de bestuurder, HR, Raad van Bestuur en alle andere...

€490