+31 (0)182 231 270 opleidingen@or-ondersteuning.nl

Weergaven navigatie

Vandaag

Filters

Changing any of the form inputs will cause the list of events to refresh with the filtered results.

Training Moderne medezeggenschap (nieuwe datum)

Online training

De wereld om ons heen verandert in hoog tempo. Veel organisaties krijgen te maken met fundamentele veranderingen in hun bedrijfsvoering. Dat heeft ook invloed op de medezeggenschap in de organisatie. Er ontstaan nieuwe vormen van participatie en medezeggenschap. Dat...

€490

Verdieping Wet en OR-regelgeving

Cursus- en vergadercentrum Domstad in Utrecht Koningsbergerstraat 9, Utrecht

Verdieping Wet en OR-regelgeving   Kennis van de Wet op de Ondernemingsraad en regelgeving is de basis om de ondernemingsraad en de bestuurder te kunnen ondersteunen. Zeker als het gaat om verandertrajecten waarin organisaties zich bevinden. Je moet weten wat er allemaal komt kijken bij een fusie of reorganisatie en beroepsprocedures begrijpen. Juridische teksten vormen […]

€490

Medezeggenschap op strategisch niveau

Cursus- en vergadercentrum Domstad in Utrecht Koningsbergerstraat 9, Utrecht

We leven in een tijdperk waar snelle ontwikkelingen als digitalisering, robotisering en kunstmatige intelligentie hun invloed op de bedrijven, gezondheidszorg en overheid laten gelden. Dit vraagt van organisaties dat ze snelle en daadkrachtige besluiten in een...

€490

Methodieken: Inleiding teams en rollen

Cursus- en vergadercentrum Domstad in Utrecht Koningsbergerstraat 9, Utrecht

Een medezeggenschapsorgaan bestaat meestal uit personen van verschillende lagen uit de organisatie. Dat brengt ook verschillende persoonlijkheden en belangen met zich mee. Het is niet vanzelfsprekend dat een groep mensen ook meteen een harmonieus team is. Een sterk...

€245

Wet en regelgeving in de praktijk

Cursus- en vergadercentrum Domstad in Utrecht Koningsbergerstraat 9, Utrecht

Organisatieveranderingen zijn blijvend en de organisatiestructuren worden complexer met buitenlandse ‘moeders’. Dit brengt steeds meer complexe juridische aspecten met zich mee die van invloed zijn op de medezeggenschap. Als adviseur medezeggenschap moet niet alleen...

€735

Organisatie van OR-communicatie

Cursus- en vergadercentrum Domstad in Utrecht Koningsbergerstraat 9, Utrecht

De ondernemingsraad heeft de plicht de bestuurder en de medewerkers te informeren. Bovendien is het van essentieel belang dat een ondernemingsraad weet wat er leeft in de organisatie. De OR-coördinator heeft tal van moderne communicatiemiddelen ter beschikking om de...

€490

Inrichting cliëntmedezeggenschap

Cursus- en vergadercentrum Domstad in Utrecht Koningsbergerstraat 9, Utrecht

Hoewel het misschien wel zo lijkt is de inrichting van de cliëntmedezeggenschap niet overal hetzelfde. De manier waarop de cliëntmedezeggenschap wordt ingericht is afhankelijk van een aantal factoren die zijn vastgelegd in de Medezeggenschaps- regeling en het...

€245

Basis ondersteuning medezeggenschap

Cursus- en vergadercentrum Domstad in Utrecht Koningsbergerstraat 9, Utrecht

Je wilt aan de slag als ambtelijk secretaris medezeggenschap. Dan is inzicht in de rol en positie van de ambtelijk secretaris en medezeggenschap (in het bijzonder van de ondernemingsraad) in de organisatie van essentieel belang. Als OR-assistent, OR-coördinator of Adviseur OR vervul je een centrale rol binnen de medezeggenschap van de organisatie. De werkzaamheden van de ambtelijk secretaris kunnen variëren van secretariële ondersteuning van de ondernemingsraad tot het adviseren van de medezeggenschap. Dat vraagt een goed begrip van je eigen rol en positie.

€490

Communicatie in lastige situaties

Cursus- en vergadercentrum Domstad in Utrecht Koningsbergerstraat 9, Utrecht

Vooral organisaties in verandertrajecten kunnen gevoelig zijn voor communicatieproblemen. Tegengestelde belangen of gevoelens spelen op en maken het moeilijk om begrip voor elkaar te blijven tonen of naar elkaar te luisteren. Dan is het goed dat je over technieken...

€490