+31 (0)182 231 275 info@as-opleidingen.nl

Vakopleiding tot

Ambtelijk secretaris ondernemingsraad niveau 2

De ambtelijk secretaris werkt als dé facilitator voor medezeggenschap. Je hebt inhoudelijke kennis om de ondernemingsraad bij specifieke OR-vraagstukken te begeleiden en adviseren. Je faciliteert de werkprocessen van de ondernemingsraad.

De vakopleiding tot ambtelijk secretaris niveau 2 geeft je een verdieping van je kennis van de ondernemingsraad op beleidsniveau en besteedt ruime aandacht aan actuele OR-onderwerpen en de ontwikkeling van je persoonlijke (advies)vaardigheden.

Onderwerpen die aan bod komen

 • Nieuwe organisatievormen en de betekenis voor medezeggenschapsstructuren
 • De rol en positie van de ambtelijk secretaris binnen de medezeggenschap, de organisatie, de verschillende niveaus van ondersteuning en de daaraan gekoppelde rollen en taken.
 • Wet op de Ondernemingsraden
 • Advies- en instemmingsbrieven
 • Fusie- en reorganisatietrajecten
 • Het verkiezingsreglement
 • Het communicatieplan en inzet van (moderne) communicatiemiddelen.
 • Communicatietechnieken voor een optimale communicatie tussen betrokkenen.
 • Analysemodellen om OR-thema’s, voorgenomen besluiten en notities te analyseren.
 • Inrichting van een efficiënte en effectieve vergadering
 • Gebruik van moderne, digitale vergadertechnieken
 • Groepsdynamica.
 • Vooropleiding: HBO werk- en denkniveau
 • Opleidingsniveau opleiding OR-coördinator: HBO
 • Duur gehele opleidingen (alle trainingen): 9 trainingen – 9 maanden
 • Duur per training: 2 dagdelen (een enkele training 1 dagdeel) en voorbereidingstijd
 • Kosten: staat in elke training vermeld
 • Locatie: Seats2Meet – Amersfoort
De trainingsmodules kunnen ook los worden gevolgd.

Trainingsmodules vakopleiding ambtelijk secretaris ondernemingsraad (niveau 2)

Eigentijdse medezeggenschap

De wereld om ons heen verandert in hoog tempo. Organisaties moeten snel schakelen, met zelfs fundamentele veranderingen in de bedrijfsvoering. Dat heeft ook invloed op de medezeggenschap. Medezeggenschap moet hierop aansluiten met aanpassingen in de werkwijze, een...

Lees meer

Praktisch toepassen van OR wet- en regelgeving

De ambtelijk secretaris is van belangrijke toegevoegde waarde voor de medezeggenschap als hij naast kennis van de Wet op de Ondernemingsraad (WOR) vooral een goede, praktische uitvoering kan geven aan de WOR. De ambtelijk secretaris weet wanneer de advies- of...

Lees meer

Organisatie van achterbancommunicatie

De ondernemingsraad heeft de plicht de achterban te informeren. Bovendien is het belangrijk dat een ondernemingsraad weet wat er leeft in de organisatie. Maatschappelijke ontwikkelingen als hybride werken kunnen immers impact hebben op de betrokkenheid van medewerkers...

Lees meer

Met succes communiceren in lastige situaties

De ambtelijk secretaris staat soms letterlijk tussen de verschillende partijen. Tegengestelde belangen of gevoelens spelen op en maken het moeilijk om begrip voor elkaar te blijven tonen of naar elkaar te luisteren. De ambtelijk secretaris kan in een dergelijke...

Lees meer

De impact van groepsdynamica op goed samenwerken

De leden van de ondernemingsraad zijn gekozen en over het algemeen afkomstig uit alle geledingen van de organisatie. Met de diversiteit aan kennis, achtergrond en persoonlijkheden die dat met zich meebrengt, kan het vormen van een goed samenwerkend team een uitdaging...

Lees meer

Succesvol vormgeven van (online) vergaderingen

Vergaderen kan in vele vormen voorkomen; van live, hybride tot online vergaderingen. Ook het doel van een vergadering kan verschillend zijn. Elke vergadering vraagt om een specifieke aanpak om effectief en efficiënt te zijn. Hoe zorg je dat je het beste resultaat uit...

Lees meer

Praktijk voor ambtelijk secretaris niveau 2

Je hebt trainingsmodules van de vakopleiding ambtelijk secretaris niveau 2 gevolgd en kijkt er naar uit om het geleerde in de praktijk te brengen. In een praktijksituatie kun je ervaren of je de theorie daadwerkelijk aan de praktijk kunt verbinden en zo je bijdrage...

Lees meer

Intervisie voor ambtelijk secretaris niveau 2

Als ambtelijk secretaris bekleed je een bijzondere positie. Je bent de medezeggenschapsprofessional die de ondernemingsraad ondersteunt en adviseert. Je bent echter geen lid van de ondernemingsraad. Vaak ben je zelfs de enige ambtelijk secretaris in de organisatie....

Lees meer

Agenda

De eerstvolgende trainingsmodules voor de Vakopleiding ambtelijk secretaris niveau 2 zijn: