+31 (0)182 231 270 info@as-opleidingen.nl

Vakopleiding tot

Ambtelijk secretaris ondernemingsraad niveau 2

 

De ambtelijk secretaris werkt als dé facilitator voor medezeggenschap. Je hebt inhoudelijke kennis om de ondernemingsraad bij specifieke OR-vraagstukken te begeleiden en adviseren. Je faciliteert de werkprocessen van de ondernemingsraad.

De vakopleiding tot ambtelijk secretaris niveau 2 geeft je een verdieping van je kennis van de ondernemingsraad op beleidsniveau en besteedt ruime aandacht aan actuele OR-onderwerpen en de ontwikkeling van je persoonlijke (advies)vaardigheden.

Bijzonder aan deze vakopleidingen is dat sommige trainingen onderdeel uitmaken van de opleiding tot ambtelijk secretaris cliëntenraad.

Onderwerpen die aan bod komen

 • Nieuwe organisatievormen en de betekenis voor medezeggenschapsstructuren
 • De rol en positie van de ambtelijk secretaris binnen de medezeggenschap, de organisatie, de verschillende niveaus van ondersteuning en de daaraan gekoppelde rollen en taken.
 • Wet op de Ondernemingsraden
 • Advies- en instemmingsbrieven
 • Fusie- en reorganisatietrajecten
 • Het verkiezingsreglement
 • Het communicatieplan en inzet van (moderne) communicatiemiddelen.
 • Communicatietechnieken voor een optimale communicatie tussen betrokkenen.
 • Analysemodellen om OR-thema’s, voorgenomen besluiten en notities te analyseren.
 • Inrichting van een efficiënte en effectieve vergadering
 • Gebruik van moderne, digitale vergadertechnieken
 • Groepsdynamica.
 • Vooropleiding: HBO werk- en denkniveau
 • Opleidingsniveau opleiding OR-coördinator: HBO
 • Duur gehele opleidingen (alle trainingen): 9 trainingen – 9 maanden
 • Duur per training: 2 dagdelen (een enkele training 1 dagdeel) en voorbereidingstijd
 • Kosten: staat in elke training vermeld
 • Locatie: Seats2Meet – Amersfoort
De trainingsmodules kunnen ook los worden gevolgd.

Trainingsmodules vakopleiding ambtelijk secretaris ondernemingsraad (niveau 2)

Moderne medezeggenschap

De wereld om ons heen verandert in hoog tempo. Veel organisaties krijgen te maken met fundamentele veranderingen in hun bedrijfsvoering. Dat heeft ook invloed op de medezeggenschap in de organisatie. Er ontstaan nieuwe vormen van participatie en medezeggenschap. Dat...

Lees meer

Verdieping Wet en OR-regelgeving

De ambtelijk secretaris is van belangrijke toegevoegde waarde voor de medezeggenschap als hij naast kennis van de Wet op de Ondernemingsraad (WOR) vooral een goede, praktische uitvoering kan geven aan de WOR. De ambtelijk secretaris weet wanneer de advies- of...

Lees meer

Organisatie van achterbancommunicatie

De cliëntenraad en/of ondernemingsraad heeft de plicht de achterban te informeren. Bovendien is het van essentieel belang dat een raad weet wat er leeft in de organisatie. De OR-coördinator heeft tal van moderne communicatiemiddelen ter beschikking om de contacten met...

Lees meer

Communicatie in lastige situaties

Vooral organisaties in verandertrajecten kunnen gevoelig zijn voor communicatieproblemen. Tegengestelde belangen of gevoelens spelen op en maken het moeilijk om begrip voor elkaar te blijven tonen of naar elkaar te luisteren. Dan is het goed dat je over technieken...

Lees meer

Groepsdynamica

Je hebt als ambtelijk secretaris binnen een medezeggenschapsorgaan voortdurend te maken met groepsontwikkeling en groepsdynamische processen. Inzicht in groepen en groepsprocessen helpen je daar op in te spelen of op te anticiperen en je rol als coach in te nemen....

Lees meer

Kennis en toepassing van analysemodellen

Als ambtelijk secretaris wordt er regelmatig een beroep op je gedaan in beleidsmatige zaken. Medezeggenschapsonderwerpen kunnen breed en complex zijn. Er is een groot aantal handzame analysemodellen die je helpen om stukken van de ondernemings- of cliëntenraad te...

Lees meer

Opzetten en inrichten van vergaderingen

Er gaat te veel tijd verloren met inefficiënte en niet effectieve vergaderingen. Hoe zorg je dat je het beste resultaat uit een vergadering haalt? Een ambtelijk secretaris stelt de agenda op van de vergadering en kiest voor elk agendapunt de ideale vergadervorm,...

Lees meer

Praktijk voor ambtelijk secretaris niveau 2

Meekijken 'in de keuken' van een ander helpt je om de kennis die je hebt opgedaan te vertalen naar de praktijk. Je volgt een ervaren ambtelijk secretaris in zijn of haar werkzaamheden. Samen werk je aan een praktijkopdracht die aansluit op de werkzaamheden die van jou...

Lees meer

Coaching voor ambtelijk secretaris niveau 2

Je hebt de opleiding OR-coördinator of Cliëntenraad VERDIEPING gevolgd, of je werkt al als ambtelijk secretaris. Je merkt dat er momenten zijn dat je maar niet verder komt, dat je steeds tegen dezelfde zaken blijft aanlopen en dat je behoefte hebt aan een frisse blik...

Lees meer

Agenda

De eerstvolgende trainingsmodules voor de Vakopleiding ambtelijk secretaris niveau 2 zijn: