+31 (0)182 231 270 info@as-opleidingen.nl

Opleiding OR-coördinator

(ambtelijk secretaris niveau 2)

De OR-coördinator werkt als dé facilitator voor medezeggenschap. Je hebt inhoudelijke kennis om de ondernemingsraad bij specifieke OR-vraagstukken te begeleiden en adviseren. Je faciliteert de werkprocessen van de ondernemingsraad.

De opleiding OR-coördinator geeft je een verdieping van je ondernemingsraadskennis op beleidsniveau en besteedt ruime aandacht aan actuele OR-onderwerpen en de ontwikkeling van je persoonlijke (advies)vaardigheden.

De trainingen kunnen apart worden gevolgd, niet noodzakelijkerwijs in een specifieke volgorde en op verschillende niveaus. Je kunt hiermee je eigen keuze maken uit een menu van trainingen die op dat moment aansluiten op jouw specifieke wensen en/of benodigde vaardigheden. 

Bijzonder aan deze vakopleidingen is dat sommige trainingen onderdeel uitmaken van de opleiding tot ambtelijk secretaris cliëntenraad.

Leerdoelen OR-coördinator

 • kennis over nieuwe organisatievormen, diverse medezeggenschapsstructuren en op welke wijze en wanneer deze kunnen worden ingezet.
 • kennis over de rol en positie van OR-coördinator binnen de medezeggenschap, de organisatie, de verschillende niveaus van ondersteuning en de daaraan gekoppelde taken.
 • kennis van de Wet op de Ondernemingsraden en inzet van of advies over bijbehorende rechten, met name in beroepsprocedures, fusie- en reorganisatietrajecten.
 • kennis over organisatie van medezeggenschap binnen de overheid en in internationale organisaties.
 • kennis over communicatiestrategie en vertaling in een concrete uitwerking van boodschap, planning en inzet van (moderne) communicatiemiddelen. Of advies hierover aan de ondernemingsraad.
 • kennis en toepassing van of advies over inzet van verschillende communicatietechnieken voor een optimale communicatie tussen betrokkenen.
 • kennis en inzet van diverse analysemodellen om OR-thema’s, voorgenomen besluiten en notities te analyseren.
 • kennis en advies over inrichting van een efficiënte en effectieve vergadering, eventueel met gebruik van moderne, digitale vergadertechnieken
 • kennis en advies over groepsdynamica

In het kort

 • Vooropleiding: HBO werk- en denkniveau
 • Opleidingsniveau opleiding OR-coördinator: HBO
 • Duur gehele opleidingen (alle trainingen): 9 trainingen – 9 maanden
 • Duur per training: 2 dagdelen (een enkele training 1 dagdeel) en voorbereidingstijd
 • Kosten: staat in elke training vermeld
 • Locatie: Cursus- en vergadercentrum Domstad – Utrecht

OOK TE VOLGEN IN LOSSE TRAININGEN

Moderne medezeggenschap

De wereld om ons heen verandert in hoog tempo. Veel organisaties krijgen te maken met fundamentele veranderingen in hun bedrijfsvoering. Dat heeft ook invloed op de medezeggenschap in de organisatie. Er ontstaan nieuwe vormen van participatie en medezeggenschap. Dat...

Lees meer

Verdieping Wet en OR-regelgeving

Kennis van de Wet op de Ondernemingsraad en regelgeving is de basis om de ondernemingsraad en de bestuurder te kunnen ondersteunen. Zeker als het gaat om verandertrajecten waarin organisaties zich bevinden. Je moet weten wat er allemaal komt kijken bij een fusie of...

Lees meer

Organisatie van OR-communicatie

De ondernemingsraad heeft de plicht de bestuurder en de medewerkers te informeren. Bovendien is het van essentieel belang dat een ondernemingsraad weet wat er leeft in de organisatie. De OR-coördinator heeft tal van moderne communicatiemiddelen ter beschikking om de...

Lees meer

Communicatie in lastige situaties

Vooral organisaties in verandertrajecten kunnen gevoelig zijn voor communicatieproblemen. Tegengestelde belangen of gevoelens spelen op en maken het moeilijk om begrip voor elkaar te blijven tonen of naar elkaar te luisteren. Dan is het goed dat je over technieken...

Lees meer

Kennis en toepassing van analysemodellen

Als ambtelijk secretaris wordt er regelmatig een beroep op je gedaan in beleidsmatige zaken. Medezeggenschapsonderwerpen kunnen breed en complex zijn. Er is een groot aantal handzame analysemodellen die je helpen om stukken van de ondernemings- of cliëntenraad te...

Lees meer

Opzetten en inrichten van vergaderingen

Er gaat te veel tijd verloren met inefficiënte en niet effectieve vergaderingen. Hoe zorg je dat je het beste resultaat uit een vergadering krijgt? Een ambtelijk secretaris stelt de agenda op van de vergadering en kiest voor elk agendapunt de ideale vergadervorm,...

Lees meer

Groepsdynamica

Je hebt als ambtelijk secretaris binnen een medezeggenschapsorgaan voortdurend te maken met groepsontwikkeling en groepsdynamische processen. Inzicht in groepen en groepsprocessen helpen je daar op in te spelen of op te anticiperen en je rol als coach in te nemen....

Lees meer

Praktijk voor OR-coördinator of CR VERDIEPING

Meekijken 'in de keuken' van een ander helpt je om de kennis die je hebt opgedaan te vertalen naar de praktijk. Je volgt een ervaren ambtelijk secretaris in zijn of haar werkzaamheden. Samen werk je aan een praktijkopdracht die aansluit op de werkzaamheden die van jou...

Lees meer

Coaching voor OR-coördinator of CR VERDIEPING

Je hebt de opleiding OR-coördinator of Cliëntenraad VERDIEPING gevolgd, of je werkt al als ambtelijk secretaris. Je merkt dat er momenten zijn dat je maar niet verder komt, dat je steeds tegen dezelfde zaken blijft aanlopen en dat je behoefte hebt aan een frisse blik...

Lees meer