+31 (0)182 231 275 info@as-opleidingen.nl

Vakopleiding tot

Ambtelijk secretaris ondernemingsraad niveau 3

 

Als Adviseur Ondernemingsraad adviseer je de ondernemingsraad en de bestuurder op strategisch niveau over de rol van de medezeggenschap bij complexe organisatieontwikkelingen. Je weet als geen ander op welke manier medezeggenschap vorm kan krijgen in de organisatie en welke scenario’s je inzet om de gewenste resultaten te bereiken. Je hebt de verbindende rol tussen ondernemingsraad en bestuurder.

De opleiding Adviseur Ondernemingsraad levert je naast de inhoudelijke verdieping van OR-thema’s het volgende op:

 • Je krijgt inzicht in moderne medezeggenschapsstructuren
 • Je krijgt kennis van organisatie- en managementmodellen
 • Je ontwikkelt je persoonlijke vaardigheden als adviseur
 • Je kunt individuele communicatie- en gedragsstijlen analyseren.

Onderwerpen die aan bod komen

 • Nieuwe organisatievormen, diverse medezeggenschapsstructuren en de wijze waarop deze kunnen worden ingezet
 • De rol en positie van Ambtelijk secretaris op zowel inhoud, proces als relatie en kennis over de rol van regisseur/facilitator bij participatieve medezeggenschap
 • Strategische onderwerpen en de bijbehorende vaardigheden die nodig zijn om als volwaardig gesprekspartner voor het management en de ondernemingsraad te functioneren.
 • Juridische kaders van medezeggenschapswerk (op zowel nationaal als internationaal terrein) en de praktische invulling ervan
 • Inzicht om jurisprudentie te vertalen naar medezeggenschapswerk.
 • Diverse methodieken om de ondernemingsraad te begeleiden in de medezeggenschapsprocessen, waaronder (ingewikkelde) advies- en instemmingstrajecten
 • Teamcoaching om zelf groepen/teams te begeleiden of er over te adviseren
 • Scholing OR, scholingsbehoefte, scholingsplan en effectieve trainingen
 • Adviesvaardigheden
 • Coachvaardigheden.
 • Vooropleiding: HBO/HBO-plus werk- en denkniveau
 • Opleidingsniveau opleiding OR-coördinator: HBO/HBO-plus
 • Duur (bij volgen alle trainingen): 7 trainingen – ongeveer 9 maanden
 • Duur per training: 2 dagdelen (een enkele training 3 dagdelen of 2 dagen) en voorbereidingstijd
 • Kosten: op aanvraag
 • Locatie: Seats2Meet – Amersfoort
De trainingsmodules kunnen ook los worden gevolgd.

Traingsmodules vakopleiding ambtelijk secretaris ondernemingsraad (niveau 3)

Strategie en medezeggenschap

Een ondernemingsraad die duurzaam betrokken is bij de strategische keuzes van een organisatie vertegenwoordigt niet alleen de medewerkersbelangen en daarmee de medezeggenschap, het draagt ook bij aan de continuïteit van de organisatie. Het vraagt kennis en inzicht van...

Lees meer

Complexe juridische vraagstukken in de medezeggenschap

Organisatieveranderingen gaan sneller en zijn blijvend. Organisatiestructuren worden complexer. Dit brengt steeds meer gecompliceerde aspecten met zich mee die van invloed zijn op de medezeggenschap. Als adviseur voor de medezeggenschap moet je in staat zijn de...

Lees meer

De ambtelijk secretaris als procesregisseur

Organisaties ontwikkelen zich voortdurend. Geen eenvoudige opgave want alle betrokken partijen moeten daarbij constructief samenwerken. Tegengestelde belangen en verschillende waarden kunnen soms voor de nodige dynamiek zorgen. Dat vraagt ook veel van een...

Lees meer

Coachvaardigheden voor de ambtelijk secretaris

De adviseur medezeggenschap treedt regelmatig op als coach en/of sparring partner van de voorzitter, het dagelijks bestuur, individuele leden van de ondernemingsraad, de HR-adviseur of de bestuurder. Of het nu gaat om coaching in de aansturing van het team, wegwijs...

Lees meer

Trainer-on-the-job

In je rol als ambtelijk secretaris/adviseur medezeggenschap lever je een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling en professionaliteit van de medezeggenschap. Je weet welke kennis en vaardigheden (nieuwe) OR-leden nodig hebben om te kunnen excelleren in de...

Lees meer

Teamcoaching

Samenwerking kan soms moeizaam verlopen. De ondernemingsraad loopt bijvoorbeeld vast op de inhoud en heeft moeite om besluiten te nemen. Of het is juist de onderlinge verstandhouding die het moeilijk maakt om samen te werken. Kortom het team behaalt de teamdoelen...

Lees meer

Agenda

De eerstvolgende trainingsmodules van de vakopleiding Ambtelijk secretaris niveau 3 zijn: