+31 (0)182 231 270 info@as-opleidingen.nl

Vakopleiding tot

Ambtelijk secretaris ondernemingsraad niveau 3

 

Als Adviseur Ondernemingsraad adviseer je de ondernemingsraad en de bestuurder op strategisch niveau over de rol van de medezeggenschap bij complexe organisatieontwikkelingen. Je weet als geen ander op welke manier medezeggenschap vorm kan krijgen in de organisatie en welke scenario’s je inzet om de gewenste resultaten te bereiken. Je hebt de verbindende rol tussen ondernemingsraad en bestuurder.

De opleiding Adviseur Ondernemingsraad levert je naast de inhoudelijke verdieping van OR-thema’s het volgende op:

 • Je krijgt inzicht in moderne medezeggenschapsstructuren
 • Je krijgt kennis van organisatie- en managementmodellen
 • Je ontwikkelt je persoonlijke vaardigheden als adviseur
 • Je kunt individuele communicatie- en gedragsstijlen analyseren.

Onderwerpen die aan bod komen

 • Nieuwe organisatievormen, diverse medezeggenschapsstructuren en de wijze waarop deze kunnen worden ingezet
 • De rol en positie van Ambtelijk secretaris op zowel inhoud, proces als relatie en kennis over de rol van regisseur/facilitator bij participatieve medezeggenschap
 • Strategische onderwerpen en de bijbehorende vaardigheden die nodig zijn om als volwaardig gesprekspartner voor het management en de ondernemingsraad te functioneren.
 • Juridische kaders van medezeggenschapswerk (op zowel nationaal als internationaal terrein) en de praktische invulling ervan
 • Inzicht om jurisprudentie te vertalen naar medezeggenschapswerk.
 • Diverse methodieken om de ondernemingsraad te begeleiden in de medezeggenschapsprocessen, waaronder (ingewikkelde) advies- en instemmingstrajecten
 • Teamcoaching om zelf groepen/teams te begeleiden of er over te adviseren
 • Scholing OR, scholingsbehoefte, scholingsplan en effectieve trainingen
 • Adviesvaardigheden
 • Coachvaardigheden.
 • Vooropleiding: HBO/HBO-plus werk- en denkniveau
 • Opleidingsniveau opleiding OR-coördinator: HBO/HBO-plus
 • Duur (bij volgen alle trainingen): 8 trainingen – ongeveer 9 maanden
 • Duur per training: 2 dagdelen (een enkele training 3 dagdelen of 2 dagen) en voorbereidingstijd
 • Kosten: op aanvraag
 • Locatie: Seats2Meet – Amersfoort
De trainingsmodules kunnen ook los worden gevolgd.

Traingsmodules vakopleiding ambtelijk secretaris ondernemingsraad (niveau 3)

Rol en positie van de Adviseur Ondernemingsraad

Als adviseur OR adviseer je de medezeggenschap binnen de organisatie. Jij weet als geen ander hoe de medezeggenschapsprocessen lopen en welke stakeholders hierbij betrokken zijn. Zowel de Ondernemingsraad, de bestuurder, HR, Raad van Bestuur en alle andere...

Lees meer

Medezeggenschap op strategisch niveau

We leven in een tijdperk waar snelle ontwikkelingen als digitalisering, robotisering en kunstmatige intelligentie hun invloed op de bedrijven, gezondheidszorg en overheid laten gelden. Dit vraagt van organisaties dat ze snelle en daadkrachtige besluiten in een...

Lees meer

Wet en regelgeving in de praktijk

Organisatieveranderingen zijn blijvend en de organisatiestructuren worden complexer met buitenlandse ‘moeders’. Dit brengt steeds meer complexe juridische aspecten met zich mee die van invloed zijn op de medezeggenschap. Als adviseur voor de medezeggenschap moet niet...

Lees meer

Persoonlijke adviesvaardigheden

De ambtelijk secretaris als Adviseur OR heeft binnen de organisatie een bijzondere rol. Je bent de enige die beroepshalve meerdere zittingstermijnen actief is in de ondersteuning van de medezeggenschap. Van jou wordt verwacht dat je vanuit jouw expertise gevraagd en...

Lees meer

Persoonlijke coachvaardigheden

De adviseur OR treedt regelmatig op als coach en/of sparring partner van de voorzitter, het dagelijks bestuur, individuele leden van de ondernemingsraad, de HR-adviseur of de bestuurder. Of het nu gaat om coaching in aansturing van het team, wegwijs maken in het...

Lees meer

Trainer-on-the-job

In je rol als ambtelijk secretaris/adviseur OR lever je naast jouw inhoudelijk advies en ondersteuning ook een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling en professionaliteit van de medezeggenschap. Je weet welke kennis en vaardigheden (nieuwe) OR-leden nodig hebben om...

Lees meer

Teamcoaching

Als adviseur OR sta je in een prima positie om een Ondernemingsraad te faciliteren in professionalisering en optimalisering van de samenwerking. Een OR voldoet aan de criteria van een hoog complex team. De mate van invloed en draagvlak die de OR heeft in de...

Lees meer

Agenda

De eerstvolgende trainingsmodules van de vakopleiding Ambtelijk secretaris niveau 3 zijn: