+31 (0)182 231 275 info@as-opleidingen.nl

Trainer-on-the-job

In je rol als ambtelijk secretaris/adviseur medezeggenschap lever je een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling en professionaliteit van de medezeggenschap. Je weet welke kennis en vaardigheden (nieuwe) OR-leden nodig hebben om te kunnen excelleren in de...

De impact van groepsdynamica op goed samenwerken

De leden van de ondernemingsraad zijn gekozen en over het algemeen afkomstig uit alle geledingen van de organisatie. Met de diversiteit aan kennis, achtergrond en persoonlijkheden die dat met zich meebrengt, kan het vormen van een goed samenwerkend team een uitdaging...

Teamcoaching

Samenwerking kan soms moeizaam verlopen. De ondernemingsraad loopt bijvoorbeeld vast op de inhoud en heeft moeite om besluiten te nemen. Of het is juist de onderlinge verstandhouding die het moeilijk maakt om samen te werken. Kortom het team behaalt de teamdoelen...

De basis van een succesvol team

De ondernemingsraad bestaat meestal uit een groep mensen met veelal verschillende achtergronden (opleiding, kennis, ervaring). Dat brengt ook verschillende persoonlijkheden en belangen met zich mee. Een goed functionerend team komt gezamenlijk tot resultaten en zorgt...