+31 (0)182 231 270 info@as-opleidingen.nl

Communicatie in lastige situaties

Vooral organisaties in verandertrajecten kunnen gevoelig zijn voor communicatieproblemen. Tegengestelde belangen of gevoelens spelen op en maken het moeilijk om begrip voor elkaar te blijven tonen of naar elkaar te luisteren. Dan is het goed dat je over technieken...

Groepsdynamica

Je hebt als ambtelijk secretaris binnen een medezeggenschapsorgaan voortdurend te maken met groepsontwikkeling en groepsdynamische processen. Inzicht in groepen en groepsprocessen helpen je daar op in te spelen of op te anticiperen en je rol als coach in te nemen....

Opzetten en inrichten van vergaderingen

Er gaat te veel tijd verloren met inefficiënte en niet effectieve vergaderingen. Hoe zorg je dat je het beste resultaat uit een vergadering krijgt? Een ambtelijk secretaris stelt de agenda op van de vergadering en kiest voor elk agendapunt de ideale vergadervorm,...

Verdieping Wet en OR-regelgeving (deel I)

Verdieping Wet en OR-regelgeving (deel I)   De ambtelijk secretaris is van belangrijke toegevoegde waarde voor de medezeggenschap als hij naast kennis van de Wet op de Ondernemingsraad (WOR) vooral een goede, praktische uitvoering kan geven aan de WOR. De...

Organisatie van achterbancommunicatie

De ondernemingsraad of cliëntenraad heeft de plicht de achterban informeren. Bovendien is het van essentieel belang dat de raad weet wat er leeft in de organisatie. De ambtelijk secretaris heeft tal van moderne communicatiemiddelen ter beschikking om de contacten met...