+31 (0)182 231 270 info@as-opleidingen.nl

Methodieken: Rol ambtelijk secretaris bij efficiënt en effectief vergaderen van een medezeggenschapsorgaan

Ambtelijk secretaris niveau 1

Vergaderen is een essentiële activiteit voor ondernemingsraden, cliëntenraden en medezeggenschapsraden. Samen ook wel het medezeggenschapsorgaan (MZO) genoemd. Zij besteden hier dan ook veel tijd aan. Vergaderen kan op vele manieren en iedere vergadering of ieder agendapunt kan een ander doel dienen. Als ambtelijk secretaris ondersteun je het medezeggenschapsorgaan (MZO) en haar individuele leden bij het goed vormgeven van hun werkzaamheden. Dus ook bij het efficiënt en effectief vergaderen. Maar welke rol heb je hierbij en hoe geef je vorm aan deze rol? Welke handvatten kan je de MZO-leden meegeven?

In deze training leer je wat jouw bijdrage kan zijn aan het efficiënt en effectief vergaderen van het MZO. We kijken naar wat de wet aangeeft over de vergaderingen binnen het MZO. We bespreken welke verschijningsvormen van een agenda voor een MZO-overleg er zijn en hoe je deze publiceert aan de medewerkers in de organisatie. We verdiepen ons in de verschillende rollen die deelnemers tijdens de vergadering kunnen hebben en we staan stil bij het vergaderproces. Wat zie je allemaal gebeuren tijdens de MZO-vergadering waarop je als ambtelijk secretaris feedback kunt geven aan de MZO-leden? De training wordt afgesloten met een eindopdracht.

Na het volgen van deze training

  • Ken je jouw mogelijkheden om bij te dragen aan een efficiënt en effectief vergaderproces van het MZO
  • Ben je bekend met de (wettelijke) achtergronden van het vergaderproces van het MZO
  • Heb je inzichten gekregen welke elementen bijdragen aan het inrichten van efficiënte en effectieve vergaderingen.

Deze training bestaat uit

  • Eén workshop/bijeenkomst van een dagdeel (4 uur)
  • Een eindtoets

Kosten

  • Methodieken: Efficiënt en effectief vergaderen (1 dagdeel)                                            €  245,–

De opleidingen zijn opgenomen in het CRKBO-register en vrijgesteld van BTW

Toelatingscriteria

Geen

Certificaat

  • De training wordt afgesloten met een toets. Deelnemers dienen hiervoor een voldoende te behalen.
  • Deze training is onderdeel van zowel de opleiding tot ambtelijk secretaris OR-assistent als de opleiding ambtelijk secretaris Cliëntenraad basis. Beide opleidingen zijn VASMO gecertificeerd. Hiervoor dienen alle trainingen van OR-assistent of Cliëntenraad basis binnen een aaneengesloten termijn van 24 maanden te worden behaald en afgesloten.
  • De training is ook los te volgen.

DE EERSTVOLGENDE TRAINING IS OP

TRAINER

Michiel van Vliet

Michiel van Vliet

Trainer / coach Zetje

Michiel van Vliet werkt als ervaren communicatie- en gedragstrainer, medezeggenschapstrainer en coach. Vanuit zijn passie is hij altijd op zoek om het beste uit ander te halen. Michiel heeft in 2014 voor medezeggenschapsraden het boek ‘Zetje medezeggenschap op de kaart!’ geschreven. Een boek met veel praktische informatie, inclusief de volledige tekst van de Wet op de Ondernemingsraden (WOR). En hij heeft een praktische bijdrage geleverd en meegeschreven aan het ‘Handboek cliëntenraden’, uitgebracht in september 2014 door Vakmedianet.

MEER INFORMATIE OF AANMELDEN

TRAININGEN VOOR AMBTELIJK SECRETARIS ONDERNEMINGSRAAD – NIVEAU 1