+31 (0)182 231 270 opleidingen@or-ondersteuning.nl

Opleiding tot

OR-assistent

(ambtelijk secretaris niveau 1)

Als OR-assistent vervul je een spilfunctie in de ondernemingsraad of een ander medezeggenschapsorgaan. Je ondersteunt de ondernemingsraad secretarieel en levert een bijdrage aan de communicatie tussen de ondernemingsraad en de organisatie.

De opleiding OR-assistent biedt je de gelegenheid de kennis op te doen en vaardigheden te ontwikkelen die je helpen een goed georganiseerd OR-assistent te worden.

De modules kunnen apart worden gevolgd en niet noodzakelijkerwijs in een specifieke volgorde en op verschillende niveaus. Je kunt hiermee je eigen keuze maken uit een menu van modules die op dat moment aansluiten op jouw specifieke wensen en/of benodigde vaardigheden. 

Bijzonder aan deze vakopleidingen is dat sommige modules ook onderdeel uitmaken van de opleiding tot ambtelijk secretaris cliëntenraad.

Leerdoelen OR-assistent

 • kennis over de rol en positie van de ondernemingsraad in een organisatie en de rol en positie van OR-assistent in de medezeggenschap en de ondernemingsraad, met de verschillende niveaus van ondersteuning en de daaraan gekoppelde rollen en taken.
 • Kennis over hoe besluitvorming in organisaties wordt vormgegeven.
 • basiskennis van de Wet op de Ondernemingsraden en ARBOwet en inzicht in de eisen waar een OR-reglement of -convenant aan moet voldoen.
 • kennis over verloop OR-verkiezingsprocedure.
 • kennis van verschillende vormen van OR-communicatie en in staat deze in te (laten) zetten.
 • kennis over verschillende OR-processen en kennis van verschillende analysemethodieken die de ondernemingsraad hierbij in kan zetten
 • kennis van verschillende vergadermethodieken
 • inzicht in de verschillende teamrollen, teamontwikkelingsfasen en kennis van een aantal methodieken die de ondernemingsraad hierbij in kan zetten.

In het kort

 • Vooropleiding: minimaal MBO werk- en denkniveau
 • Ervaring: kennis en ervaring secretariële/organisatorische werkzaamheden
 • Opleidingsniveau opleiding OR-assistent: MBO+
 • Duur (bij volgen alle modules): 8 modules – 6 maanden 
 • Duur per module: 1 dagdeel (een enkele module 2 dagdelen) en voorbereidingstijd
 • Locatie: Cursus- en vergadercentrum Domstad – Utrecht

OOK TE VOLGEN IN LOSSE MODULES

Basis ondersteuning medezeggenschap

Je wilt aan de slag als ambtelijk secretaris medezeggenschap. Dan is inzicht in de rol en positie van de ambtelijk secretaris en medezeggenschap (in het bijzonder van de ondernemingsraad) in de organisatie van essentieel belang. Als OR-assistent, OR-coördinator of...

Lees meer

Basis Wet en OR-regelgeving

De ondernemingsraad dankt zijn bestaan aan de Wet op de Ondernemingsraden. In deze wet zijn de regels en bevoegdheden vastgelegd tussen de organisatie en de ondernemingsraad. Als OR-assistent wordt er dan ook van je verlangd dat je hiervan op de hoogte bent. Maar ook...

Lees meer

Inleiding communicatie binnen de ondernemingsraad

Voor de ondernemingsraad is communicatie onmisbaar en nodig om de regie te houden op de medezeggenschap in een organisatie. Met een frisse en goede communicatie kan de ondernemingsraad echt het verschil maken en een bijdrage leveren aan een geslaagde samenwerking...

Lees meer

Methodieken: Inleiding analysemodellen

Medezeggenschapsonderwerpen kunnen breed en complex zijn. Analysemodellen zijn handzame modellen die je helpen om een (beleid)stuk goed in beeld te krijgen. De modellen stellen de ondernemings-, cliëntenraad of een ander medezeggenschapsorgaan in staat structuur aan...

Lees meer

Methodieken: Efficiënt en effectief vergaderen

Vergaderen is een essentiële activiteit voor medezeggenschapsraden. Medezeggenschapsraden besteden hier dan ook veel tijd aan. Vergaderen kan op vele manieren en iedere vergadering of agendapunt kan een ander doel hebben. Individuele deelnemers hebben allemaal een...

Lees meer

Methodieken: Inleiding teams en rollen

Een medezeggenschapsorgaan bestaat meestal uit personen van verschillende lagen uit de organisatie. Dat brengt ook verschillende persoonlijkheden en belangen met zich mee. Het is niet vanzelfsprekend dat een groep mensen ook meteen een harmonieus team is. Een sterk...

Lees meer

Praktijk voor OR-assistent of CR BASIS

Waar leer je beter hoe een medezeggenschapsraad (of het nou een ondernemings- of cliëntenraad is) functioneert dan in de praktijk? De praktijkopdracht is een uniek onderdeel van de opleiding ambtelijk secretaris (OR-assistent of cliëntenraad BASIS). Je volgt een...

Lees meer

Coaching OR-assistent of CR BASIS

Je hebt de opleiding OR-assistent of Cliëntenraad BASIS gevolgd, of je werkt al als ambtelijk secretaris. Je merkt dat er momenten zijn dat je maar niet verder komt, dat je steeds tegen dezelfde zaken blijft aanlopen en dat je behoefte hebt aan een frisse blik van...

Lees meer

Meer informatie: