+31 (0)182 231 270 info@as-opleidingen.nl

Vakopleiding tot

Junior ambtelijk secretaris ondernemingsraad

(ambtelijk secretaris niveau 1)

Als ambtelijk secretaris vervul je een spilfunctie in de ondernemingsraad . Je ondersteunt de ondernemingsraad secretarieel en levert een bijdrage aan de communicatie tussen de ondernemingsraad en de organisatie.

De vakopleiding tot Junior ambtelijk secretaris ondernemingsraad biedt je de gelegenheid de kennis op te doen en vaardigheden te ontwikkelen die je helpen een goed georganiseerde ambtelijk secretaris te worden.

Bijzonder aan deze vakopleiding is dat sommige trainingen ook onderdeel uitmaken van de opleiding tot ambtelijk secretaris cliëntenraad.

Onderwerpen die aan bod komen

 • Rol en positie van de ondernemingsraad
 • Rol en positie van de ambtelijk secretaris, de verschillende niveaus van ondersteuning en de daaraan gekoppelde rollen en taken
 • Besluitvorming binnen organisaties
 • Wet op de Ondernemingsraden en ARBOwet
 • Eisen aan OR-reglementen en -convenanten
 • OR-verkiezingen
 • Communicatie en communicatiemiddelen binnen de ondernemingsraad
 • Informatiestromen binnen de ondernemingsraad, terugkerende onderwerpen en archiveren hiervan
 • Organiseren van de OR-vergaderingen en de rol van de ambtelijk secretaris
 • De verschillende teamrollen binnen de ondernemingsraad.
 • Vooropleiding: minimaal MBO werk- en denkniveau
 • Ervaring: kennis en ervaring secretariële/organisatorische werkzaamheden
 • Niveau van de opleiding: MBO+
 • Duur vakopleiding: 8 trainingen – 6 maanden 
 • Duur per training: 1 dagdeel (een enkele module 2 dagdelen) en voorbereidingstijd
 • Locatie: Seats2Meet – Amersfoort

De trainingsmodules kunnen ook los worden gevolgd.

Trainingsmodules Vakopleiding Junior ambtelijk secretaris ondernemingsraad (niveau 1)

Basis ondersteuning ondernemingsraad

De ambtelijk secretaris heeft een belangrijke, centrale rol in het succesvol vormgeven van medezeggenschap in een organisatie. Met een breed pakket aan werkzaamheden ondersteun je de medezeggenschap en zorg je dat deze optimaal kan functioneren. De werkzaamheden van...

Lees meer

Wegwijs in de WOR

De ondernemingsraad dankt zijn bestaan aan de Wet op de Ondernemingsraden. In deze wet zijn de regels en bevoegdheden vastgelegd tussen de organisatie en de ondernemingsraad. Als OR-assistent wordt er dan ook van je verlangd dat je hiervan op de hoogte bent. Maar ook...

Lees meer

Basiselementen van succesvolle OR-communicatie

Voor de ondernemingsraad is communicatie onmisbaar en tegelijkertijd een hele uitdaging. Het draagt bij aan een geslaagde samenwerking tussen de raadsleden onderling, met de bestuurder en met de achterban. OR-communicatie kan op vele manieren worden ingevuld. Denk aan...

Lees meer

Inzicht in de informatiestroom van de medezeggenschap

De ondernemingsraad ontvangt veel informatie en documenten (zoals ingekomen stukken). Informatie en documenten afkomstig van bijvoorbeeld directie, management, HR-afdeling, externe partijen en achterban. Als ambtelijk secretaris heb je kennis nodig van de...

Lees meer

De basis van een succesvol team

De ondernemingsraad bestaat meestal uit een groep mensen met veelal verschillende achtergronden (opleiding, kennis, ervaring). Dat brengt ook verschillende persoonlijkheden en belangen met zich mee. Een goed functionerend team komt gezamenlijk tot resultaten en zorgt...

Lees meer

Praktijk voor junior ambtelijk secretaris niveau 1

Waar leer je beter hoe een ondernemingsraad functioneert dan in de praktijk? De praktijkopdracht is een belangrijk onderdeel van de opleiding junior ambtelijk secretaris niveau 1. Tijdens een gehele vergadercyclus krijg je een goed beeld hoe de ondernemingsraad...

Lees meer

Persoonlijk ontwikkelgesprek niveau 1

Je hebt de opleiding junior ambtelijk secretaris op niveau 1 gevolgd en wilt aan de slag als ambtelijk secretaris of bent net begonnen. In het begin kan er best veel op je afkomen. Je merkt dat er momenten zijn dat je tegen dezelfde zaken blijft aanlopen en dat je...

Lees meer

Agenda

De eerstvolgende trainingsmodules van de vakopleiding Junior ambtelijk secretaris niveau 1 zijn: