+31 (0)182 231 275 info@as-opleidingen.nl

Praktisch toepassen van OR wet- en regelgeving

De ambtelijk secretaris is van belangrijke toegevoegde waarde voor de medezeggenschap als hij naast kennis van de Wet op de Ondernemingsraad (WOR) vooral een goede, praktische uitvoering kan geven aan de WOR. De ambtelijk secretaris weet wanneer de advies- of...