+31 (0)182 231 275 info@as-opleidingen.nl
  1. Evenementen
  2. Adviseur OR (niveau 3)

Weergaven navigatie

Vandaag

Coachvaardigheden voor de ambtelijk secretaris (deel II)

Seats2meet Amersfoort CS Stationsplein 49, Amersfoort

De adviseur medezeggenschap treedt regelmatig op als coach en/of sparring partner van de voorzitter, het dagelijks bestuur, individuele leden van de ondernemingsraad, de HR-adviseur of de bestuurder. Of het nu gaat om coaching in de aansturing van het team, wegwijs maken in het medezeggenschapswerk, conflicthantering of aanpak van een adviestraject, de adviseur medezeggenschap is meestal […]

€980

Rol, positie en vaardigheden van de ambtelijk secretaris als adviseur (deel I)

Seats2meet Amersfoort CS Stationsplein 49, Amersfoort

Als adviseur OR adviseer je de medezeggenschap binnen de organisatie. Jij weet als geen ander hoe de medezeggenschapsprocessen lopen en welke stakeholders hierbij betrokken zijn. Zowel de Ondernemingsraad, de bestuurder, HR, Raad van Bestuur en alle andere...

€1060

Rol, positie en vaardigheden van de ambtelijk secretaris als adviseur (deel II)

Seats2meet Amersfoort CS Stationsplein 49, Amersfoort

De ambtelijk secretaris adviseur heeft binnen de organisatie een bijzondere rol, als onafhankelijk adviseur van de medezeggenschap. Jij weet als geen ander hoe de medezeggenschapsprocessen lopen en welke stakeholders hierbij betrokken zijn. Zowel de Ondernemingsraad, de bestuurder, HR, Raad van Bestuur en alle andere medezeggenschapspartijen kunnen tot de scope van jouw taak als adviseur behoren. […]

€1060

Teamcoaching

Seats2meet Amersfoort CS Stationsplein 49, Amersfoort

Als adviseur OR sta je in een prima positie om een Ondernemingsraad te faciliteren in professionalisering en optimalisering van de samenwerking. Een OR voldoet aan de criteria van een hoog complex team. De mate van invloed en draagvlak die de OR heeft in de...

€530

Strategie en medezeggenschap

Seats2meet Amersfoort CS Stationsplein 49, Amersfoort

Een ondernemingsraad die duurzaam betrokken is bij de strategische keuzes van een organisatie vertegenwoordigt niet alleen de medewerkersbelangen en daarmee de medezeggenschap, het draagt ook bij aan de continuïteit van de organisatie. Het vraagt kennis en inzicht van de ondernemingsraad om een bijdrage te kunnen leveren op strategisch niveau. Hier is een belangrijke rol weggelegd […]

€530

Complexe juridische vraagstukken in de medezeggenschap

Seats2meet Amersfoort CS Stationsplein 49, Amersfoort

Organisatieveranderingen zijn blijvend en de organisatiestructuren worden complexer met buitenlandse ‘moeders’. Dit brengt steeds meer complexe juridische aspecten met zich mee die van invloed zijn op de medezeggenschap. Als adviseur medezeggenschap moet niet alleen...

€530

De ambtelijk secretaris als procesregisseur

Seats2meet Amersfoort CS Stationsplein 49, Amersfoort

Organisaties ontwikkelen zich voortdurend. Geen eenvoudige opgave want alle betrokken partijen moeten daarbij constructief samenwerken. Tegengestelde belangen en verschillende waarden kunnen soms voor de nodige dynamiek zorgen. Dat vraagt ook veel van een ondernemingsraad, want het resultaat wat je wilt behalen bereik je niet door alleen de WOR toe te passen. Dat vraagt veel meer, […]

€530

Coachvaardigheden voor de ambtelijk secretaris (deel I)

Seats2meet Amersfoort CS Stationsplein 49, Amersfoort

De adviseur medezeggenschap treedt regelmatig op als coach en/of sparring partner van de voorzitter, het dagelijks bestuur, individuele leden van de ondernemingsraad, de HR-adviseur of de bestuurder. Of het nu gaat om coaching in de aansturing van het team, wegwijs maken in het medezeggenschapswerk, conflicthantering of aanpak van een adviestraject, de adviseur medezeggenschap is meestal […]

€1060

Coachvaardigheden voor de ambtelijk secretaris (deel II)

Seats2meet Amersfoort CS Stationsplein 49, Amersfoort

De adviseur medezeggenschap treedt regelmatig op als coach en/of sparring partner van de voorzitter, het dagelijks bestuur, individuele leden van de ondernemingsraad, de HR-adviseur of de bestuurder. Of het nu gaat om coaching in de aansturing van het team, wegwijs maken in het medezeggenschapswerk, conflicthantering of aanpak van een adviestraject, de adviseur medezeggenschap is meestal […]

€1060

Trainer-on-the-job (deel I)

Seats2meet Amersfoort CS Stationsplein 49, Amersfoort

In je rol als ambtelijk secretaris/adviseur medezeggenschap lever je een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling en professionaliteit van de medezeggenschap. Je weet welke kennis en vaardigheden (nieuwe) OR-leden nodig hebben om te kunnen excelleren in de ondernemingsraad. Je weet hoe je de scholing organiseert of realiseert. De training Trainer-on-the-job bestaat uit twee dagen. Dag 1. […]

€1060