+31 (0)182 231 270 opleidingen@or-ondersteuning.nl

Weergaven navigatie

Vandaag

Filters

Changing any of the form inputs will cause the list of events to refresh with the filtered results.

Organisatie van OR-communicatie

Cursus- en vergadercentrum Domstad in Utrecht Koningsbergerstraat 9, Utrecht

De ondernemingsraad heeft de plicht de bestuurder en de medewerkers te informeren. Bovendien is het van essentieel belang dat een ondernemingsraad weet wat er leeft in de organisatie. De OR-coördinator heeft tal van moderne communicatiemiddelen ter beschikking om de...

€490

Inrichting cliëntmedezeggenschap

Cursus- en vergadercentrum Domstad in Utrecht Koningsbergerstraat 9, Utrecht

Hoewel het misschien wel zo lijkt is de inrichting van de cliëntmedezeggenschap niet overal hetzelfde. De manier waarop de cliëntmedezeggenschap wordt ingericht is afhankelijk van een aantal factoren die zijn vastgelegd in de Medezeggenschaps- regeling en het...

€245

Verdieping wet en regelgeving: WMCZ 2018

Cursus- en vergadercentrum Domstad in Utrecht Koningsbergerstraat 9, Utrecht

Cliëntenraad – Coördinator (ambtelijk secretaris 2)

€245

Communicatie in lastige situaties

Cursus- en vergadercentrum Domstad in Utrecht Koningsbergerstraat 9, Utrecht

Vooral organisaties in verandertrajecten kunnen gevoelig zijn voor communicatieproblemen. Tegengestelde belangen of gevoelens spelen op en maken het moeilijk om begrip voor elkaar te blijven tonen of naar elkaar te luisteren. Dan is het goed dat je over technieken...

€490

Methodieken: Scenariodenken / Procesbegeleiding

Cursus- en vergadercentrum Domstad in Utrecht Koningsbergerstraat 9, Utrecht

Methodieken: Scenariodenken / Procesbegeleiding   Organisaties veranderen continue. Deze veranderingen komen steeds sneller, zijn complexer en roepen onzekerheid op. Dit vraagt veel van alle betrokken partijen in een organisatie. Enerzijds […]

€490

Methodieken: Teamcoaching

Cursus- en vergadercentrum Domstad in Utrecht Koningsbergerstraat 9, Utrecht

Als adviseur OR sta je in een prima positie om een Ondernemingsraad te faciliteren in professionalisering en optimalisering van de samenwerking. Een OR voldoet aan de criteria van een hoog complex team. De mate van invloed en draagvlak die de OR heeft in de...

€490