+31 (0)182 231 270 opleidingen@or-ondersteuning.nl

Views Navigation

Vandaag
Notice: Utilizing the form controls will dynamically update the content

Basis wet en regelgeving: WMCZ 2018

Cursus- en vergadercentrum Domstad Koningsbergerstraat 9, Utrecht

Basis wet en regelgeving: WMCZ 2018   De cliëntenraad dankt zijn bestaan aan de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen. In deze wet zijn de regels en bevoegdheden vastgelegd tussen de organisatie […]

€245

Methodieken: Groepsdynamica

Cursus- en vergadercentrum Domstad Koningsbergerstraat 9, Utrecht

Je hebt als ambtelijk secretaris binnen een medezeggenschapsorgaan voortdurend te maken met groepsontwikkeling en groepsdynamische processen. Inzicht in groepen en groepsprocessen helpen je daar op in te spelen of op te anticiperen en je rol als coach in te nemen....

€490

Moderne medezeggenschap

Cursus- en vergadercentrum Domstad Koningsbergerstraat 9, Utrecht

De wereld om ons heen verandert in hoog tempo. Veel organisaties krijgen te maken met fundamentele veranderingen in hun bedrijfsvoering. Dat heeft ook invloed op de medezeggenschap in de organisatie. Er ontstaan nieuwe vormen van participatie en medezeggenschap. Dat...

€490

Methodieken: Gestructureerd informatie verwerken

Cursus- en vergadercentrum Domstad Koningsbergerstraat 9, Utrecht

Methodieken: Gestructureerd informatie verwerken   De onderwerpen die het medezeggenschapsorgaan (MZO) behandelt kunnen breed en complex zijn. Als junior ambtelijk secretaris ben je een ondersteuner en houd je je in […]

€245

Rol en positie van de Adviseur Ondernemingsraad

Cursus- en vergadercentrum Domstad Koningsbergerstraat 9, Utrecht

Als adviseur OR adviseer je de medezeggenschap binnen de organisatie. Jij weet als geen ander hoe de medezeggenschapsprocessen lopen en welke stakeholders hierbij betrokken zijn. Zowel de Ondernemingsraad, de bestuurder, HR, Raad van Bestuur en alle andere...

€490

Medezeggenschap op strategisch niveau

Cursus- en vergadercentrum Domstad Koningsbergerstraat 9, Utrecht

We leven in een tijdperk waar snelle ontwikkelingen als digitalisering, robotisering en kunstmatige intelligentie hun invloed op de bedrijven, gezondheidszorg en overheid laten gelden. Dit vraagt van organisaties dat ze snelle en daadkrachtige besluiten in een...

€490

Verdieping Wet en OR-regelgeving

Cursus- en vergadercentrum Domstad Koningsbergerstraat 9, Utrecht

Verdieping Wet en OR-regelgeving   Kennis van de Wet op de Ondernemingsraad en regelgeving is de basis om de ondernemingsraad en de bestuurder te kunnen ondersteunen. Zeker als het gaat […]

€490

Wet en regelgeving in de praktijk

Cursus- en vergadercentrum Domstad Koningsbergerstraat 9, Utrecht

Organisatieveranderingen zijn blijvend en de organisatiestructuren worden complexer met buitenlandse ‘moeders’. Dit brengt steeds meer complexe juridische aspecten met zich mee die van invloed zijn op de medezeggenschap. Als adviseur medezeggenschap moet niet alleen...

€735

Methodieken: Scenariodenken / Procesbegeleiding

Cursus- en vergadercentrum Domstad Koningsbergerstraat 9, Utrecht

Methodieken: Scenariodenken / Procesbegeleiding   Organisaties veranderen continue. Deze veranderingen komen steeds sneller, zijn complexer en roepen onzekerheid op. Dit vraagt veel van alle betrokken partijen in een organisatie. Enerzijds […]

€490