+31 (0)182 231 270 info@or-ondersteuning.nl

Weergaven navigatie

Vandaag

Filters

Changing any of the form inputs will cause the list of events to refresh with the filtered results.

Basis ondersteuning medezeggenschap

Cursus- en vergadercentrum Domstad in Utrecht Koningsbergerstraat 9, Utrecht

Basis ondersteuning medezeggenschap
Je wilt aan de slag als ambtelijk secretaris medezeggenschap. Dan is inzicht in de rol en positie van de ambtelijk secretaris en medezeggenschap (in het bijzonder van de ondernemingsraad) in de organisatie van essentieel belang. Als OR-assistent, OR-coördinator of...

€ 490

Organisatie van OR-communicatie

Cursus- en vergadercentrum Domstad in Utrecht Koningsbergerstraat 9, Utrecht

De ondernemingsraad heeft de plicht de bestuurder en de medewerkers te informeren. Bovendien is het van essentieel belang dat een ondernemingsraad weet wat er leeft in de organisatie. De OR-coördinator heeft tal van moderne communicatiemiddelen ter beschikking om de...

€490

Basis rol en positie ambtelijk secretaris WMS

Cursus- en vergadercentrum Domstad in Utrecht Koningsbergerstraat 9, Utrecht

Basis ondersteuning WMS   Als ambtelijk secretaris medezeggenschap in het onderwijs ben je van toegevoegde waarde voor de (Gemeenschappelijke) Medezeggenschapsraad – (G)MR. Inzicht in de rol en positie van de […]

€490

Persoonlijke coachvaardigheden

Cursus- en vergadercentrum Domstad in Utrecht Koningsbergerstraat 9, Utrecht

De adviseur OR treedt regelmatig op als coach en/of sparring partner van de voorzitter, het dagelijks bestuur, individuele leden van de Ondernemingsraad, de HR-adviseur of de bestuurder. Of het nu gaat om coaching met betrekking tot de aansturing van het team, wegwijs...

€980

Basis Wet en OR-regelgeving

Cursus- en vergadercentrum Domstad in Utrecht Koningsbergerstraat 9, Utrecht

Basis Wet en OR-regelgeving   De ondernemingsraad dankt zijn bestaan aan de Wet op de Ondernemingsraden. In deze wet zijn de regels en bevoegdheden vastgelegd tussen de organisatie en de […]

€245

Basis wet en regelgeving: WMCZ 2018

Cursus- en vergadercentrum Domstad in Utrecht Koningsbergerstraat 9, Utrecht

Assistent / junior ambtelijk secretaris Cliëntenraad | Basis wet en regelgeving: WMCZ 201

€245

Basis wet en regelgeving WMS

Cursus- en vergadercentrum Domstad in Utrecht Koningsbergerstraat 9, Utrecht

Basis wet en regelgeving WMS   De medezeggenschap op scholen is geregeld in de Wet Medezeggenschap op Scholen. In deze wet zijn de regels en bevoegdheden vastgelegd van de geledingen […]

€245

Communicatie in lastige situaties

Cursus- en vergadercentrum Domstad in Utrecht Koningsbergerstraat 9, Utrecht

Communicatie in lastige situaties Vooral organisaties in verandertrajecten kunnen gevoelig zijn voor communicatieproblemen. Tegengestelde belangen of gevoelens spelen op en maken het moeilijk om begrip voor elkaar te blijven tonen […]

€490

Rol en positie van de Adviseur Ondernemingsraad

Cursus- en vergadercentrum Domstad in Utrecht Koningsbergerstraat 9, Utrecht

Als adviseur OR adviseer je de medezeggenschap binnen de organisatie. Jij weet als geen ander hoe de medezeggenschapsprocessen lopen en welke stakeholders hierbij betrokken zijn. Zowel de Ondernemingsraad, de bestuurder, HR, Raad van Bestuur en alle andere...

€490

Moderne medezeggenschap

Cursus- en vergadercentrum Domstad in Utrecht Koningsbergerstraat 9, Utrecht

Moderne medezeggenschap   De wereld om ons heen verandert in hoog tempo. Veel organisaties krijgen te maken met fundamentele veranderingen in hun bedrijfsvoering. Dat heeft ook invloed op de medezeggenschap […]

€490