+31 (0)182 231 270 opleidingen@or-ondersteuning.nl

Weergaven navigatie

Vandaag

Filters

Changing any of the form inputs will cause the list of events to refresh with the filtered results.

Methodieken: Groepsdynamica

Online training

Je hebt als ambtelijk secretaris binnen een medezeggenschapsorgaan voortdurend te maken met groepsontwikkeling en groepsdynamische processen. Inzicht in groepen en groepsprocessen helpen je daar op in te spelen of op te anticiperen en je rol als coach in te nemen....

€490

Inleiding communicatie binnen de ondernemingsraad

Online training

Voor de ondernemingsraad is communicatie onmisbaar en nodig om de regie te houden op de medezeggenschap in een organisatie. Met een frisse en goede communicatie kan de ondernemingsraad echt het verschil maken en een bijdrage leveren aan een geslaagde samenwerking...

€245

Moderne medezeggenschap

Cursus- en vergadercentrum Domstad in Utrecht Koningsbergerstraat 9, Utrecht

De wereld om ons heen verandert in hoog tempo. Veel organisaties krijgen te maken met fundamentele veranderingen in hun bedrijfsvoering. Dat heeft ook invloed op de medezeggenschap in de organisatie. Er ontstaan nieuwe vormen van participatie en medezeggenschap. Dat...

€490

Methodieken: Gestructureerd informatie verwerken

Online training

Methodieken: Gestructureerd informatie verwerken   De onderwerpen die het medezeggenschapsorgaan (MZO) behandelt kunnen breed en complex zijn. Als junior ambtelijk secretaris ben je een ondersteuner en houd je je in […]

€245

Rol en positie van de Adviseur Ondernemingsraad

Cursus- en vergadercentrum Domstad in Utrecht Koningsbergerstraat 9, Utrecht

Als adviseur OR adviseer je de medezeggenschap binnen de organisatie. Jij weet als geen ander hoe de medezeggenschapsprocessen lopen en welke stakeholders hierbij betrokken zijn. Zowel de Ondernemingsraad, de bestuurder, HR, Raad van Bestuur en alle andere...

€490

Verdieping Wet en OR-regelgeving

Cursus- en vergadercentrum Domstad in Utrecht Koningsbergerstraat 9, Utrecht

Verdieping Wet en OR-regelgeving   Kennis van de Wet op de Ondernemingsraad en regelgeving is de basis om de ondernemingsraad en de bestuurder te kunnen ondersteunen. Zeker als het gaat […]

€490

Medezeggenschap op strategisch niveau

Cursus- en vergadercentrum Domstad in Utrecht Koningsbergerstraat 9, Utrecht

We leven in een tijdperk waar snelle ontwikkelingen als digitalisering, robotisering en kunstmatige intelligentie hun invloed op de bedrijven, gezondheidszorg en overheid laten gelden. Dit vraagt van organisaties dat ze snelle en daadkrachtige besluiten in een...

€490

Methodieken: Inleiding teams en rollen

Cursus- en vergadercentrum Domstad in Utrecht Koningsbergerstraat 9, Utrecht

Een medezeggenschapsorgaan bestaat meestal uit personen van verschillende lagen uit de organisatie. Dat brengt ook verschillende persoonlijkheden en belangen met zich mee. Het is niet vanzelfsprekend dat een groep mensen ook meteen een harmonieus team is. Een sterk...

€245

Wet en regelgeving in de praktijk

Cursus- en vergadercentrum Domstad in Utrecht Koningsbergerstraat 9, Utrecht

Organisatieveranderingen zijn blijvend en de organisatiestructuren worden complexer met buitenlandse ‘moeders’. Dit brengt steeds meer complexe juridische aspecten met zich mee die van invloed zijn op de medezeggenschap. Als adviseur medezeggenschap moet niet alleen...

€735