+31 (0)182 231 275 info@as-opleidingen.nl
  1. Evenementen
  2. OR-coördinator

Weergaven navigatie

Vandaag

Inzicht in complexe documenten en probleemsituaties met analysemodellen

Seats2meet Amersfoort CS Stationsplein 49, Amersfoort

Als ambtelijk secretaris wordt er regelmatig een beroep op je gedaan in beleidsmatige zaken. Medezeggenschapsonderwerpen kunnen breed en complex zijn. Er is een groot aantal handzame analysemodellen die je helpen om stukken van de ondernemings- of cliëntenraad te...

€530

Succesvol vormgeven van (online) vergaderingen

Seats2meet Amersfoort CS Stationsplein 49, Amersfoort

Vergaderen kan in vele vormen voorkomen, van live, hybride tot online vergaderingen. Ook het doel van een vergadering kan verschillend zijn. Elke vergadering vraagt om een specifieke aanpak om effectief en efficiënt te zijn. Hoe zorg je dat je het beste resultaat uit zowel de online als de offline vergaderingen krijgt? Een ambtelijk secretaris stelt […]

€530

De impact van groepsdynamica op goed samenwerken

Seats2meet Amersfoort CS Stationsplein 49, Amersfoort

Je hebt als ambtelijk secretaris binnen een medezeggenschapsorgaan voortdurend te maken met groepsontwikkeling en groepsdynamische processen. Inzicht in groepen en groepsprocessen helpen je daar op in te spelen of op te anticiperen en je rol als coach in te nemen....

€530

Eigentijdse medezeggenschap (deel I)

Seats2meet Amersfoort CS Stationsplein 49, Amersfoort

​ De wereld om ons heen verandert in hoog tempo. Organisaties moeten snel schakelen, met zelfs fundamentele veranderingen in de bedrijfsvoering. Dat heeft ook invloed op de medezeggenschap. Medezeggenschap moet hierop aansluiten met aanpassingen in de werkwijze, een andere inrichting/structuur of zelfs andere vormen van medewerkersparticipatie. Dat vraagt van jou, de ambtelijk secretaris, inzicht in […]

€1060

Eigentijdse medezeggenschap (deel II)

Seats2meet Amersfoort CS Stationsplein 49, Amersfoort

De wereld om ons heen verandert in hoog tempo. Organisaties moeten snel schakelen, met zelfs fundamentele veranderingen in de bedrijfsvoering. Dat heeft ook invloed op de medezeggenschap. Medezeggenschap moet hierop aansluiten met aanpassingen in de werkwijze, een andere inrichting/structuur of zelfs andere vormen van medewerkersparticipatie. Dat vraagt van jou, de ambtelijk secretaris, inzicht in organisatieontwikkeling […]

€1060

Met succes communiceren in lastige situaties

Seats2meet Amersfoort CS Stationsplein 49, Amersfoort

De ambtelijk secretaris staat soms letterlijk tussen de verschillende partijen. Tegengestelde belangen of gevoelens spelen op en maken het moeilijk om begrip voor elkaar te blijven tonen of naar elkaar te luisteren. De ambtelijk secretaris kan in een dergelijke situatie het verschil maken. Je hebt inzicht in conflictsituaties nodig, je weet hoe je kunt handelen […]

€530

Praktisch toepassen van OR wet- en regelgeving (deel I)

Seats2meet Amersfoort CS Stationsplein 49, Amersfoort

De ambtelijk secretaris is van belangrijke toegevoegde waarde voor de medezeggenschap als hij naast kennis van de Wet op de Ondernemingsraad (WOR) vooral een goede, praktische uitvoering kan geven aan de WOR. De ambtelijk secretaris weet wanneer de advies- of instemmingsaanvragen worden ingezet en vooral met welke toonzetting en inhoud juridische documenten als convenanten en […]

€795

Praktisch toepassen van OR wet- en regelgeving (deel II)

Seats2meet Amersfoort CS Stationsplein 49, Amersfoort

De ambtelijk secretaris is van belangrijke toegevoegde waarde voor de medezeggenschap als hij naast kennis van de Wet op de Ondernemingsraad (WOR) vooral een goede, praktische uitvoering kan geven aan de WOR. De ambtelijk secretaris weet wanneer de advies- of instemmingsaanvragen worden ingezet en vooral met welke toonzetting en inhoud juridische documenten als convenanten en […]

€795

Inzicht in complexe documenten en probleemsituaties met analysemodellen

Seats2meet Amersfoort CS Stationsplein 49, Amersfoort

Medezeggenschapsonderwerpen kunnen breed en complex zijn. De ondernemingsraad doet dan ook regelmatig een beroep op de ambtelijk secretaris om inzicht te krijgen in de meer gecompliceerde stukken of situaties. Met kennis van een aantal analysemodellen heb je een krachtig instrument in handen om beleidsstukken te analyseren, structuur aan te brengen, probleemsituaties te ontrafelen en een […]

€530

De impact van groepsdynamica op goed samenwerken

Seats2meet Amersfoort CS Stationsplein 49, Amersfoort

De leden van de ondernemingsraad zijn gekozen en over het algemeen afkomstig uit alle geledingen van de organisatie. Met de diversiteit aan kennis, achtergrond en persoonlijkheden die dat met zich meebrengt, kan het vormen van een goed samenwerkend team een uitdaging zijn. Zeker als er sprake is van een complexe samengestelde raad. Daar heb je […]

€530