+31 (0)182 231 270 info@as-opleidingen.nl
  1. Evenementen
  2. OR-coördinator

Weergaven navigatie

Vandaag

Groepsdynamica

Seats2meet Amersfoort CS Stationsplein 49, Amersfoort

Je hebt als ambtelijk secretaris binnen een medezeggenschapsorgaan voortdurend te maken met groepsontwikkeling en groepsdynamische processen. Inzicht in groepen en groepsprocessen helpen je daar op in te spelen of op te anticiperen en je rol als coach in te nemen....

€490

Communicatie in lastige situaties

Seats2meet Amersfoort CS Stationsplein 49, Amersfoort

Vooral organisaties in verandertrajecten kunnen gevoelig zijn voor communicatieproblemen. Tegengestelde belangen of gevoelens spelen op en maken het moeilijk om begrip voor elkaar te blijven tonen of naar elkaar te luisteren. Dan is het goed dat je over technieken beschikt die je helpen partijen nader tot elkaar te brengen en vooral naar elkaar te luisteren. […]

€490

Moderne medezeggenschap

Seats2meet Amersfoort CS Stationsplein 49, Amersfoort

De wereld om ons heen verandert in hoog tempo. Veel organisaties krijgen te maken met fundamentele veranderingen in hun bedrijfsvoering. Dat heeft ook invloed op de medezeggenschap in de organisatie. Er ontstaan nieuwe vormen van participatie en medezeggenschap. Dat vraagt van jou als OR-coördinator flexibiliteit en een goed inzicht in de mogelijkheden om de ondernemingsraad […]

€490

Kennis en toepassing van analysemodellen

Seats2meet Amersfoort CS Stationsplein 49, Amersfoort

Als ambtelijk secretaris wordt er regelmatig een beroep op je gedaan in beleidsmatige zaken. Medezeggenschapsonderwerpen kunnen breed en complex zijn. Er is een groot aantal handzame analysemodellen die je helpen om stukken van de ondernemings- of cliëntenraad te...

€490

Organisatie van achterbancommunicatie

Seats2meet Amersfoort CS Stationsplein 49, Amersfoort

De ondernemingsraad of cliëntenraad heeft de plicht de achterban informeren. Bovendien is het van essentieel belang dat de raad weet wat er leeft in de organisatie. De ambtelijk secretaris heeft tal van moderne communicatiemiddelen ter beschikking om de contacten met en tussen de leden van de raad, de organisatie en de bestuurder te onderhouden. Je […]

€490

Verdieping Wet en OR-regelgeving (deel I)

Seats2meet Amersfoort CS Stationsplein 49, Amersfoort

Verdieping Wet en OR-regelgeving (deel I)   De ambtelijk secretaris is van belangrijke toegevoegde waarde voor de medezeggenschap als hij naast kennis van de Wet op de Ondernemingsraad (WOR) vooral een goede, praktische uitvoering kan geven aan de WOR. De ambtelijk secretaris weet wanneer de advies- of instemmingsaanvragen worden ingezet en vooral met welke toonzetting […]

€735

Verdieping Wet en OR-regelgeving (deel II)

Seats2meet Amersfoort CS Stationsplein 49, Amersfoort

Verdieping Wet en OR-regelgeving (deel II)   De ambtelijk secretaris is van belangrijke toegevoegde waarde voor de medezeggenschap als hij naast kennis van de Wet op de Ondernemingsraad (WOR) vooral een goede, praktische uitvoering kan geven aan de WOR. De ambtelijk secretaris weet wanneer de advies- of instemmingsaanvragen worden ingezet en vooral met welke toonzetting […]

€735

Opzetten en inrichten van vergaderingen

Seats2meet Amersfoort CS Stationsplein 49, Amersfoort

Er gaat te veel tijd verloren met inefficiënte en niet effectieve vergaderingen. Hoe zorg je dat je het beste resultaat uit een vergadering krijgt? Een ambtelijk secretaris stelt de agenda op van de vergadering en kiest voor elk agendapunt de ideale vergadervorm, rekening houdend met het doel van de vergadering, het onderwerp en de samenstelling […]

€490

Groepsdynamica

Seats2meet Amersfoort CS Stationsplein 49, Amersfoort

Je hebt als ambtelijk secretaris binnen een medezeggenschapsorgaan voortdurend te maken met groepsontwikkeling en groepsdynamische processen. Inzicht in groepen en groepsprocessen helpen je daar op in te spelen of op te anticiperen en je rol als coach in te nemen. Zeker als er sprake is van een complexe samengestelde medezeggenschapsorgaan.Aanmelden, advies of kostenoverzicht:

€490

Communicatie in lastige situaties

Seats2meet Amersfoort CS Stationsplein 49, Amersfoort

Vooral organisaties in verandertrajecten kunnen gevoelig zijn voor communicatieproblemen. Tegengestelde belangen of gevoelens spelen op en maken het moeilijk om begrip voor elkaar te blijven tonen of naar elkaar te luisteren. Dan is het goed dat je over technieken beschikt die je helpen partijen nader tot elkaar te brengen en vooral naar elkaar te luisteren. […]

€490