+31 (0)182 231 275 info@as-opleidingen.nl
  1. Evenementen
  2. OR-assistent

Weergaven navigatie

Vandaag

Inzicht in de informatiestroom van de medezeggenschap

Seats2meet Amersfoort CS Stationsplein 49, Amersfoort

De ondernemingsraad ontvangt veel informatie en documenten (zoals ingekomen stukken). Informatie en documenten afkomstig van bijvoorbeeld directie, management, HR-afdeling, externe partijen en achterban. Als ambtelijk secretaris heb je kennis nodig van de informatiestroom die de ondernemingsraad ontvangt en behandelt en weet je welke vervolgacties nodig zijn. In de trainingsmodule ‘Inzicht in de informatiestroom van de […]

€265

Aan de slag met de basis: Financiën, Arbo en HR

Seats2meet Amersfoort CS Stationsplein 49, Amersfoort

De ondernemingsraad heeft enig inhoudelijk inzicht in financiën, arbo en hr nodig om zijn werk goed te structureren. De OR hoeft geen expert te worden in deze gebieden, maar moet wel voldoende kennis hebben om de juiste vragen te kunnen stellen. Zo zijn financiën de basis zijn voor een OR. Praten over werkdruk of werkgeluk […]

Een doeltreffende vergadering door ondersteuning van de ambtelijk secretaris

Seats2meet Amersfoort CS Stationsplein 49, Amersfoort

Vergaderen is een essentiële activiteit voor medezeggenschapsraden. Medezeggenschapsraden besteden hier dan ook veel tijd aan. Vergaderen kan op vele manieren en iedere vergadering of agendapunt kan een ander doel hebben. Individuele deelnemers hebben allemaal een...

€265

De basis van een succesvol team

Seats2meet Amersfoort CS Stationsplein 49, Amersfoort

Een medezeggenschapsorgaan bestaat meestal uit personen van verschillende lagen uit de organisatie. Dat brengt ook verschillende persoonlijkheden en belangen met zich mee. Het is niet vanzelfsprekend dat een groep mensen ook meteen een harmonieus team is. Een sterk...

€265

Basis ondersteuning ondernemingsraad

Seats2meet Amersfoort CS Stationsplein 49, Amersfoort

​​De ambtelijk secretaris heeft een belangrijke, centrale rol in het succesvol vormgeven van medezeggenschap in een organisatie. Met een breed pakket aan werkzaamheden ondersteun je de medezeggenschap en zorg je dat deze optimaal kan functioneren. ......

€ 530

Wegwijs in de WOR

Seats2meet Amersfoort CS Stationsplein 49, Amersfoort

De ondernemingsraad dankt zijn bestaan aan de Wet op de Ondernemingsraden. In deze wet zijn de regels en bevoegdheden vastgelegd tussen de organisatie en de ondernemingsraad. Als junior ambtelijk secretaris wordt er dan ook van je verlangd dat je hiervan op de hoogte bent. Maar ook dat je op de hoogte bent van verdere wetten […]

€530

Inzicht in de informatiestroom van de medezeggenschap

Seats2meet Amersfoort CS Stationsplein 49, Amersfoort

De ondernemingsraad ontvangt veel informatie en documenten (zoals ingekomen stukken). Informatie en documenten afkomstig van bijvoorbeeld directie, management, HR-afdeling, externe partijen en achterban. Als ambtelijk secretaris heb je kennis nodig van de informatiestroom die de ondernemingsraad ontvangt en behandelt en weet je welke vervolgacties nodig zijn. In de trainingsmodule ‘Inzicht in de informatiestroom van de […]

€265

De basis van een succesvol team

Seats2meet Amersfoort CS Stationsplein 49, Amersfoort

De ondernemingsraad bestaat meestal uit een groep mensen met veelal verschillende achtergronden (opleiding, kennis, ervaring). Dat brengt ook verschillende persoonlijkheden en belangen met zich mee. Een goed functionerend team komt gezamenlijk tot resultaten en zorgt ook voor persoonlijke motivatie van de teamleden. Met kennis en inzicht in de groepsrollen en het groepsproces ben je als […]

€265

Basiselementen van succesvolle OR-communicatie

Seats2meet Amersfoort CS Stationsplein 49, Amersfoort

Voor de ondernemingsraad is communicatie onmisbaar en tegelijkertijd een hele uitdaging. Het draagt bij aan een geslaagde samenwerking tussen de raadsleden onderling, met de bestuurder en met de achterban. OR-communicatie kan op vele manieren worden ingevuld. Denk aan jaarverslagen, nieuwsbrieven, social media, intranet en de communicatie rond de verkiezingscampagne. Met een frisse en goede communicatie […]

€530

Een doeltreffende vergadering door ondersteuning van de ambtelijk secretaris

Seats2meet Amersfoort CS Stationsplein 49, Amersfoort

De ondernemingsraad komt regelmatig bijeen in vergadering om de verschillende onderwerpen te bespreken en besluiten te nemen. Vergaderen kan op vele manieren en ieder agendapunt kan een ander doel dienen. Uiteraard is het belangrijk dat deze vergaderingen professioneel en effectief verlopen. Hier is een taak weggelegd voor de ambtelijk secretaris. Met de juiste voorbereidingen en […]

€265