+31 (0)182 231 275 info@as-opleidingen.nl
  1. Evenementen
  2. Ondernemingsraad

Weergaven navigatie

Vandaag

Met succes communiceren in lastige situaties

Seats2meet Amersfoort CS Stationsplein 49, Amersfoort

De ambtelijk secretaris staat soms letterlijk tussen de verschillende partijen. Tegengestelde belangen of gevoelens spelen op en maken het moeilijk om begrip voor elkaar te blijven tonen of naar elkaar te luisteren. De ambtelijk secretaris kan in een dergelijke situatie het verschil maken. Je hebt inzicht in conflictsituaties nodig, je weet hoe je kunt handelen […]

€530

Basiselementen van succesvolle OR-communicatie

Seats2meet Amersfoort CS Stationsplein 49, Amersfoort

Voor de ondernemingsraad is communicatie onmisbaar en tegelijkertijd een hele uitdaging. Het draagt bij aan een geslaagde samenwerking tussen de raadsleden onderling, met de bestuurder en met de achterban. OR-communicatie kan op vele manieren worden ingevuld. Denk aan jaarverslagen, nieuwsbrieven, social media, intranet en de communicatie rond de verkiezingscampagne. Met een frisse en goede communicatie […]

€530

Inzicht in de informatiestroom van de medezeggenschap

Seats2meet Amersfoort CS Stationsplein 49, Amersfoort

De ondernemingsraad ontvangt veel informatie en documenten (zoals ingekomen stukken). Informatie en documenten afkomstig van bijvoorbeeld directie, management, HR-afdeling, externe partijen en achterban. Als ambtelijk secretaris heb je kennis nodig van de informatiestroom die de ondernemingsraad ontvangt en behandelt en weet je welke vervolgacties nodig zijn. In de trainingsmodule ‘Inzicht in de informatiestroom van de […]

€265

Organisatie van achterbancommunicatie

Seats2meet Amersfoort CS Stationsplein 49, Amersfoort

De ondernemingsraad heeft de plicht de achterban te informeren. Bovendien is het belangrijk dat een ondernemingsraad weet wat er leeft in de organisatie. Maatschappelijke ontwikkelingen als hybride werken kunnen immers impact hebben op de betrokkenheid van medewerkers bij de medezeggenschap in een organisatie. Een planmatige aanpak van communicatie ondersteunt het werk van de ondernemingsraad en […]

€530

Strategie en medezeggenschap

Seats2meet Amersfoort CS Stationsplein 49, Amersfoort

Een ondernemingsraad die duurzaam betrokken is bij de strategische keuzes van een organisatie vertegenwoordigt niet alleen de medewerkersbelangen en daarmee de medezeggenschap, het draagt ook bij aan de continuïteit van de organisatie. Het vraagt kennis en inzicht van de ondernemingsraad om een bijdrage te kunnen leveren op strategisch niveau. Hier is een belangrijke rol weggelegd […]

€530

Praktische toepassen van OR wet- en regelgeving (deel I)

Seats2meet Amersfoort CS Stationsplein 49, Amersfoort

De ambtelijk secretaris is van belangrijke toegevoegde waarde voor de medezeggenschap als hij naast kennis van de Wet op de Ondernemingsraad (WOR) vooral een goede, praktische uitvoering kan geven aan de WOR. De ambtelijk secretaris weet wanneer de advies- of instemmingsaanvragen worden ingezet en vooral met welke toonzetting en inhoud juridische documenten als convenanten en […]

€795

Aan de slag met de basis: Financiën, Arbo en HR

Seats2meet Amersfoort CS Stationsplein 49, Amersfoort

De ondernemingsraad heeft enig inhoudelijk inzicht in financiën, arbo en hr nodig om zijn werk goed te structureren. De OR hoeft geen expert te worden in deze gebieden, maar moet wel voldoende kennis hebben om de juiste vragen te kunnen stellen. Zo zijn financiën de basis zijn voor een OR. Praten over werkdruk of werkgeluk […]

Praktisch toepassen van OR wet- en regelgeving (deel II)

Seats2meet Amersfoort CS Stationsplein 49, Amersfoort

De ambtelijk secretaris is van belangrijke toegevoegde waarde voor de medezeggenschap als hij naast kennis van de Wet op de Ondernemingsraad (WOR) vooral een goede, praktische uitvoering kan geven aan de WOR. De ambtelijk secretaris weet wanneer de advies- of instemmingsaanvragen worden ingezet en vooral met welke toonzetting en inhoud juridische documenten als convenanten en […]

€795

Een doeltreffende vergadering door ondersteuning van de ambtelijk secretaris

Seats2meet Amersfoort CS Stationsplein 49, Amersfoort

Vergaderen is een essentiële activiteit voor medezeggenschapsraden. Medezeggenschapsraden besteden hier dan ook veel tijd aan. Vergaderen kan op vele manieren en iedere vergadering of agendapunt kan een ander doel hebben. Individuele deelnemers hebben allemaal een...

€265

Inzicht in complexe documenten en probleemsituaties met analysemodellen

Seats2meet Amersfoort CS Stationsplein 49, Amersfoort

Als ambtelijk secretaris wordt er regelmatig een beroep op je gedaan in beleidsmatige zaken. Medezeggenschapsonderwerpen kunnen breed en complex zijn. Er is een groot aantal handzame analysemodellen die je helpen om stukken van de ondernemings- of cliëntenraad te...

€530