+31 (0)182 231 270 info@as-opleidingen.nl
  1. Evenementen
  2. Cliëntenraad

Weergaven navigatie

Vandaag

Succesvol vormgeven van (online) vergaderingen

Seats2meet Amersfoort CS

Vergaderen kan in vele vormen voorkomen, van live, hybride tot online vergaderingen. Ook het doel van een vergadering kan verschillend zijn. Elke vergadering vraagt om een specifieke aanpak om effectief en efficiënt te zijn. Hoe zorg je dat je het beste resultaat uit zowel de online als de offline vergaderingen krijgt? Een ambtelijk secretaris stelt […]

€490

Inzicht in de informatiestroom van de medezeggenschap

Seats2meet Amersfoort CS

De ondernemingsraad ontvangt veel informatie en documenten (zoals ingekomen stukken). Informatie en documenten afkomstig van bijvoorbeeld directie, management, HR-afdeling, externe partijen en achterban. Als ambtelijk secretaris heb je kennis nodig van de informatiestroom die de ondernemingsraad ontvangt en behandelt en weet je welke vervolgacties nodig zijn. In de trainingsmodule ‘Inzicht in de informatiestroom van de […]

€245

Een doeltreffende vergadering door ondersteuning van de ambtelijk secretaris

Seats2meet Amersfoort CS

De ondernemingsraad komt regelmatig bijeen in vergadering om de verschillende onderwerpen te bespreken en besluiten te nemen. Vergaderen kan op vele manieren en ieder agendapunt kan een ander doel dienen. Uiteraard is het belangrijk dat deze vergaderingen professioneel en effectief verlopen. Hier is een taak weggelegd voor de ambtelijk secretaris. Met de juiste voorbereidingen en […]

€245

De impact van groepsdynamica op goed samenwerken

Seats2meet Amersfoort CS

De leden van de ondernemingsraad zijn gekozen en over het algemeen afkomstig uit alle geledingen van de organisatie. Met de diversiteit aan kennis, achtergrond en persoonlijkheden die dat met zich meebrengt, kan het vormen van een goed samenwerkend team een uitdaging zijn. Zeker als er sprake is van een complexe samengestelde raad. Daar heb je […]

€490

Inzicht in complexe documenten en probleemsituaties met analysemodellen

Seats2meet Amersfoort CS

Als ambtelijk secretaris wordt er regelmatig een beroep op je gedaan in beleidsmatige zaken. Medezeggenschapsonderwerpen kunnen breed en complex zijn. Er is een groot aantal handzame analysemodellen die je helpen om stukken van de ondernemings- of cliëntenraad te...

€490

Met succes communiceren in lastige situaties

Seats2meet Amersfoort CS

De ambtelijk secretaris staat soms letterlijk tussen de verschillende partijen. Tegengestelde belangen of gevoelens spelen op en maken het moeilijk om begrip voor elkaar te blijven tonen of naar elkaar te luisteren. De ambtelijk secretaris kan in een dergelijke situatie het verschil maken. Je hebt inzicht in conflictsituaties nodig, je weet hoe je kunt handelen […]

€490

De basis van een succesvol team

Seats2meet Amersfoort CS

Een medezeggenschapsorgaan bestaat meestal uit personen van verschillende lagen uit de organisatie. Dat brengt ook verschillende persoonlijkheden en belangen met zich mee. Het is niet vanzelfsprekend dat een groep mensen ook meteen een harmonieus team is. Een sterk...

€245