+31 (0)182 231 275 info@as-opleidingen.nl

Inrichting cliëntmedezeggenschap

Hoewel het misschien wel zo lijkt is de inrichting van de cliëntmedezeggenschap niet overal hetzelfde. De manier waarop de cliëntmedezeggenschap wordt ingericht is afhankelijk van een aantal factoren die zijn vastgelegd in de Medezeggenschaps- regeling en het...

Verdieping wet en regelgeving: WMCZ 2018

De training Verdieping wet en regelgeving WMCZ 2018 reikt je verdieping van de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen en gaat in op lastige juridische zaken, beroepsprocedures en de taak en rol van de commissie van vertrouwenslieden. Tijdens deze training krijg...

Organisatie van achterbancommunicatie

De ondernemingsraad heeft de plicht de achterban te informeren. Bovendien is het belangrijk dat een ondernemingsraad weet wat er leeft in de organisatie. Maatschappelijke ontwikkelingen als hybride werken kunnen immers impact hebben op de betrokkenheid van medewerkers...

Met succes communiceren in lastige situaties

De ambtelijk secretaris staat soms letterlijk tussen de verschillende partijen. Tegengestelde belangen of gevoelens spelen op en maken het moeilijk om begrip voor elkaar te blijven tonen of naar elkaar te luisteren. De ambtelijk secretaris kan in een dergelijke...

De impact van groepsdynamica op goed samenwerken

De leden van de ondernemingsraad zijn gekozen en over het algemeen afkomstig uit alle geledingen van de organisatie. Met de diversiteit aan kennis, achtergrond en persoonlijkheden die dat met zich meebrengt, kan het vormen van een goed samenwerkend team een uitdaging...

Succesvol vormgeven van (online) vergaderingen

Vergaderen kan in vele vormen voorkomen; van live, hybride tot online vergaderingen. Ook het doel van een vergadering kan verschillend zijn. Elke vergadering vraagt om een specifieke aanpak om effectief en efficiënt te zijn. Hoe zorg je dat je het beste resultaat uit...

Praktijk voor ambtelijk secretaris niveau 2

Je hebt trainingsmodules van de vakopleiding ambtelijk secretaris niveau 2 gevolgd en kijkt er naar uit om het geleerde in de praktijk te brengen. In een praktijksituatie kun je ervaren of je de theorie daadwerkelijk aan de praktijk kunt verbinden en zo je bijdrage...

Persoonlijk ontwikkelgesprek voor ambtelijk secretaris niveau 2

Je hebt de opleiding ambtelijk secretaris niveau 2 gevolgd, of je werkt al een tijdje als ambtelijk secretaris. Je merkt dat je behoefte hebt aan een frisse blik van iemand anders over jouw rol van ambtelijk secretaris. Inzicht in je eigen gedrag en hoe je overkomt op...