+31 (0)182 231 275 info@as-opleidingen.nl

Strategie en medezeggenschap

Een ondernemingsraad die duurzaam betrokken is bij de strategische keuzes van een organisatie vertegenwoordigt niet alleen de medewerkersbelangen en daarmee de medezeggenschap, het draagt ook bij aan de continuïteit van de organisatie. Het vraagt kennis en inzicht van...

Complexe juridische vraagstukken in de medezeggenschap

Organisatieveranderingen gaan sneller en zijn blijvend. Organisatiestructuren worden complexer. Dit brengt steeds meer gecompliceerde aspecten met zich mee die van invloed zijn op de medezeggenschap. Als adviseur voor de medezeggenschap moet je in staat zijn de...

De ambtelijk secretaris als procesregisseur

Organisaties ontwikkelen zich voortdurend. Geen eenvoudige opgave want alle betrokken partijen moeten daarbij constructief samenwerken. Tegengestelde belangen en verschillende waarden kunnen soms voor de nodige dynamiek zorgen. Dat vraagt ook veel van een...

Coachvaardigheden voor de ambtelijk secretaris

De adviseur medezeggenschap treedt regelmatig op als coach en/of sparring partner van de voorzitter, het dagelijks bestuur, individuele leden van de ondernemingsraad, de HR-adviseur of de bestuurder. Of het nu gaat om coaching in de aansturing van het team, wegwijs...

Trainer-on-the-job

In je rol als ambtelijk secretaris/adviseur medezeggenschap lever je een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling en professionaliteit van de medezeggenschap. Je weet welke kennis en vaardigheden (nieuwe) OR-leden nodig hebben om te kunnen excelleren in de...

Teamcoaching

Samenwerking kan soms moeizaam verlopen. De ondernemingsraad loopt bijvoorbeeld vast op de inhoud en heeft moeite om besluiten te nemen. Of het is juist de onderlinge verstandhouding die het moeilijk maakt om samen te werken. Kortom het team behaalt de teamdoelen...