+31 (0)182 231 275 info@as-opleidingen.nl

Strategie en medezeggenschap

Een ondernemingsraad die duurzaam betrokken is bij de strategische keuzes van een organisatie vertegenwoordigt niet alleen de medewerkersbelangen en daarmee de medezeggenschap, het draagt ook bij aan de continuïteit van de organisatie. Het vraagt kennis en inzicht van...

Complexe juridische vraagstukken in de medezeggenschap

Organisatieveranderingen gaan sneller en zijn blijvend. Organisatiestructuren worden complexer. Dit brengt steeds meer gecompliceerde aspecten met zich mee die van invloed zijn op de medezeggenschap. Als adviseur voor de medezeggenschap moet je in staat zijn de...

De ambtelijk secretaris als procesregisseur

Organisaties ontwikkelen zich voortdurend. Geen eenvoudige opgave want alle betrokken partijen moeten daarbij constructief samenwerken. Tegengestelde belangen en verschillende waarden kunnen soms voor de nodige dynamiek zorgen. Dat vraagt ook veel van een...