+31 (0)182 231 270 info@as-opleidingen.nl

Opleiding tot

Ambtelijk secretaris cliëntenraad VERDIEPING

De ambtelijk secretaris werkt als dé facilitator voor medezeggenschap. Je hebt inhoudelijke kennis om de cliëntenraad bij specifieke CR-vraagstukken te begeleiden en adviseren. Je faciliteert de werkprocessen van de cliëntenraad.

De opleiding ambtelijk secretaris cliëntenraad VERDIEPING geeft je een verdieping van je cliëntenraadskennis op beleidsniveau en besteedt ruime aandacht aan actuele CR-onderwerpen en de ontwikkeling van je persoonlijke (advies)vaardigheden.

De trainingen kunnen apart worden gevolgd en niet noodzakelijkerwijs in een specifieke volgorde en op verschillende niveaus. Je kunt hiermee je eigen keuze maken uit een menu van trainingen die op dat moment aansluiten op jouw specifieke wensen en/of benodigde vaardigheden. 

Bijzonder aan deze vakopleidingen is dat sommige trainingen ook onderdeel uitmaken van de opleiding tot ambtelijk secretaris ondernemingsraad.

Leerdoelen ambtelijk secretaris cliëntenraad VERDIEPING

 • kennis over nieuwe organisatievormen, diverse medezeggenschapsstructuren en op welke wijze en wanneer deze kunnen worden ingezet.
 • kennis over de rol en positie van ambtelijk secretaris cliëntenraad binnen de medezeggenschap, de organisatie, de verschillende niveaus van ondersteuning en de daaraan gekoppelde taken.
 • kennis van de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen en inzet van of advies over bijbehorende rechten.
 • kennis over organisatie van medezeggenschap binnen zorginstellingen.
 • kennis over communicatiestrategie en vertaling in een concrete uitwerking van boodschap, planning en inzet van (moderne) communicatiemiddelen. Of advies hierover aan de ondernemingsraad.
 • kennis en toepassing van of advies over inzet van verschillende communicatietechnieken voor een optimale communicatie tussen betrokkenen.
 • kennis en inzet van diverse analysemodellen om CR-thema’s, voorgenomen besluiten en notities te analyseren.
 • kennis en advies over inrichting van een efficiënte en effectieve vergadering, eventueel met gebruik van moderne, digitale vergadertechnieken
 • kennis en advies over groepsdynamica

In het kort

 • Vooropleiding: HBO werk- en denkniveau
 • Opleidingsniveau opleiding ambtelijk secretaris cliëntenraad VERDIEPING: HBO
 • Aantal trainingen: 8 trainingen – 8 maanden
 • Duur per training: 2 dagdelen (een enkele training 1 dagdeel) en voorbereidingstijd
 • Kosten: op aanvraag
 • Locatie: Cursus- en vergadercentrum Domstad – Utrecht

OOK TE VOLGEN IN LOSSE TRAININGEN

De opleiding ambtelijk secretaris cliëntenraad Verdieping is ontwikkeld met het LSR; hét landelijk steunpunt op het gebied van (mede)zeggenschap. Koepelorganisatie van ruim 500 cliëntenraden in de gehandicapten- en curatieve sector. Het LSR is specialist op het gebied van medezeggenschap cliëntenraden in de zorg en biedt informatie, advies, deskundigheidsbevordering en diensten ter ondersteuning van cliëntenraden. Verder biedt het LSR kwaliteitstoetsingen en klachtopvang in de zorg. Meer informatie: www.hetlsr.nl

Inrichting cliëntmedezeggenschap

Hoewel het misschien wel zo lijkt is de inrichting van de cliëntmedezeggenschap niet overal hetzelfde. De manier waarop de cliëntmedezeggenschap wordt ingericht is afhankelijk van een aantal factoren die zijn vastgelegd in de Medezeggenschaps- regeling en het...

Lees meer

Verdieping wet en regelgeving: WMCZ 2018

De training Verdieping wet en regelgeving WMCZ 2018 reikt je verdieping van de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen en gaat in op lastige juridische zaken, beroepsprocedures en de taak en rol van de commissie van vertrouwenslieden. Tijdens deze training krijg...

Lees meer

Communicatie in lastige situaties

Vooral organisaties in verandertrajecten kunnen gevoelig zijn voor communicatieproblemen. Tegengestelde belangen of gevoelens spelen op en maken het moeilijk om begrip voor elkaar te blijven tonen of naar elkaar te luisteren. Dan is het goed dat je over technieken...

Lees meer

Kennis en toepassing van analysemodellen

Als ambtelijk secretaris wordt er regelmatig een beroep op je gedaan in beleidsmatige zaken. Medezeggenschapsonderwerpen kunnen breed en complex zijn. Er is een groot aantal handzame analysemodellen die je helpen om stukken van de ondernemings- of cliëntenraad te...

Lees meer

Opzetten en inrichten van vergaderingen

Er gaat te veel tijd verloren met inefficiënte en niet effectieve vergaderingen. Hoe zorg je dat je het beste resultaat uit een vergadering krijgt? Een ambtelijk secretaris stelt de agenda op van de vergadering en kiest voor elk agendapunt de ideale vergadervorm,...

Lees meer

Groepsdynamica

Je hebt als ambtelijk secretaris binnen een medezeggenschapsorgaan voortdurend te maken met groepsontwikkeling en groepsdynamische processen. Inzicht in groepen en groepsprocessen helpen je daar op in te spelen of op te anticiperen en je rol als coach in te nemen....

Lees meer

Praktijk voor OR-coördinator of CR VERDIEPING

Meekijken 'in de keuken' van een ander helpt je om de kennis die je hebt opgedaan te vertalen naar de praktijk. Je volgt een ervaren ambtelijk secretaris in zijn of haar werkzaamheden. Samen werk je aan een praktijkopdracht die aansluit op de werkzaamheden die van jou...

Lees meer

Coaching voor OR-coördinator of CR VERDIEPING

Je hebt de opleiding OR-coördinator of Cliëntenraad VERDIEPING gevolgd, of je werkt al als ambtelijk secretaris. Je merkt dat er momenten zijn dat je maar niet verder komt, dat je steeds tegen dezelfde zaken blijft aanlopen en dat je behoefte hebt aan een frisse blik...

Lees meer