+31 (0)182 231 270 info@as-opleidingen.nl

Opleiding tot

Ambtelijk secretaris cliëntenraad

(ambtelijk secretaris niveau 2)

De ambtelijk secretaris werkt als dé facilitator voor medezeggenschap. Je hebt inhoudelijke kennis om de cliëntenraad bij specifieke CR-vraagstukken te begeleiden en adviseren. Je faciliteert de werkprocessen van de cliëntenraad.

De opleiding ambtelijk secretaris cliëntenraad VERDIEPING geeft je een verdieping van je cliëntenraadskennis op beleidsniveau en besteedt ruime aandacht aan actuele CR-onderwerpen en de ontwikkeling van je persoonlijke (advies)vaardigheden.

Bijzonder aan deze vakopleidingen is dat sommige trainingen ook onderdeel uitmaken van de opleiding tot ambtelijk secretaris ondernemingsraad.

Onderwerpen die aan bod komen

 • Nieuwe organisatievormen en de betekenis voor medezeggenschapsstructuren
 • De rol en positie van de ambtelijk secretaris cliëntenraad binnen de medezeggenschap, de organisatie, de verschillende niveaus van ondersteuning en de daaraan gekoppelde rollen en taken.
 • Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen en inzet van of advies over bijbehorende rechten
 • Organisatie van medezeggenschap binnen zorginstellingen.
 • Fusie- en reorganisatietrajecten
 • Het verkiezingsreglement
 • Het communicatieplan en inzet van (moderne) communicatiemiddelen.
 • Communicatietechnieken voor een optimale communicatie tussen betrokkenen.
 • Analysemodellen om CR-thema’s, voorgenomen besluiten en notities te analyseren.
 • Inrichting van een efficiënte en effectieve vergadering
 • Gebruik van moderne, digitale vergadertechnieken
 • Groepsdynamica.
 • Vooropleiding: HBO werk- en denkniveau
 • Opleidingsniveau opleiding Ambtelijk secretaris cliëntenraad: HBO
 • Duur gehele opleidingen (alle trainingen): 8 trainingen – 8 maanden
 • Duur per training: 2 dagdelen (een enkele training 1 dagdeel) en voorbereidingstijd
 • Kosten: staat in elke training vermeld
 • Locatie: Seats2Meet – Amersfoort
De trainingsmodules kunnen ook los worden gevolgd.

De opleiding ambtelijk secretaris cliëntenraad Basis is ontwikkeld in samenwerking met het LSR; hét landelijk steunpunt op het gebied van (mede)zeggenschap. Koepelorganisatie van ruim 500 cliëntenraden in de gehandicapten- en curatieve sector. Het LSR is specialist op het gebied van medezeggenschap cliëntenraden in de zorg en biedt informatie, advies, deskundigheidsbevordering en diensten ter ondersteuning van cliëntenraden. Verder biedt het LSR kwaliteitstoetsingen en klachtopvang in de zorg. Meer informatie: www.hetlsr.nl

Trainingsmodules vakopleiding ambtelijk secretaris cliëntenraad (niveau 2)

Inrichting cliëntmedezeggenschap

Hoewel het misschien wel zo lijkt is de inrichting van de cliëntmedezeggenschap niet overal hetzelfde. De manier waarop de cliëntmedezeggenschap wordt ingericht is afhankelijk van een aantal factoren die zijn vastgelegd in de Medezeggenschaps- regeling en het...

Lees meer

Verdieping wet en regelgeving: WMCZ 2018

De training Verdieping wet en regelgeving WMCZ 2018 reikt je verdieping van de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen en gaat in op lastige juridische zaken, beroepsprocedures en de taak en rol van de commissie van vertrouwenslieden. Tijdens deze training krijg...

Lees meer

Organisatie van achterbancommunicatie

De cliëntenraad en/of ondernemingsraad heeft de plicht de achterban te informeren. Bovendien is het van essentieel belang dat een raad weet wat er leeft in de organisatie. De OR-coördinator heeft tal van moderne communicatiemiddelen ter beschikking om de contacten met...

Lees meer

Communicatie in lastige situaties

Vooral organisaties in verandertrajecten kunnen gevoelig zijn voor communicatieproblemen. Tegengestelde belangen of gevoelens spelen op en maken het moeilijk om begrip voor elkaar te blijven tonen of naar elkaar te luisteren. Dan is het goed dat je over technieken...

Lees meer

Groepsdynamica

Je hebt als ambtelijk secretaris binnen een medezeggenschapsorgaan voortdurend te maken met groepsontwikkeling en groepsdynamische processen. Inzicht in groepen en groepsprocessen helpen je daar op in te spelen of op te anticiperen en je rol als coach in te nemen....

Lees meer

Kennis en toepassing van analysemodellen

Als ambtelijk secretaris wordt er regelmatig een beroep op je gedaan in beleidsmatige zaken. Medezeggenschapsonderwerpen kunnen breed en complex zijn. Er is een groot aantal handzame analysemodellen die je helpen om stukken van de ondernemings- of cliëntenraad te...

Lees meer

Opzetten en inrichten van vergaderingen

Er gaat te veel tijd verloren met inefficiënte en niet effectieve vergaderingen. Hoe zorg je dat je het beste resultaat uit een vergadering haalt? Een ambtelijk secretaris stelt de agenda op van de vergadering en kiest voor elk agendapunt de ideale vergadervorm,...

Lees meer

Praktijk voor ambtelijk secretaris niveau 2

Meekijken 'in de keuken' van een ander helpt je om de kennis die je hebt opgedaan te vertalen naar de praktijk. Je volgt een ervaren ambtelijk secretaris in zijn of haar werkzaamheden. Samen werk je aan een praktijkopdracht die aansluit op de werkzaamheden die van jou...

Lees meer

Coaching voor ambtelijk secretaris niveau 2

Je hebt de opleiding OR-coördinator of Cliëntenraad VERDIEPING gevolgd, of je werkt al als ambtelijk secretaris. Je merkt dat er momenten zijn dat je maar niet verder komt, dat je steeds tegen dezelfde zaken blijft aanlopen en dat je behoefte hebt aan een frisse blik...

Lees meer

Agenda

De eerstvolgende trainingsmodules van de Vakopleiding Ambtelijk secretaris cliëntenraad niveau 2 zijn: