+31 (0)182 231 270 opleidingen@or-ondersteuning.nl

Opleiding tot

Ambtelijk secretaris cliëntenraad BASIS

Als ambtelijk secretaris cliëntenraad vervul je een spilfunctie in de cliëntenraad. Je ondersteunt de raad organisatorisch en secretarieel en levert een bijdrage aan de communicatie tussen de raad en de organisatie.
De opleiding ambtelijk secretaris cliëntenraad BASIS biedt je de gelegenheid de kennis op te doen en vaardigheden te ontwikkelen die je helpen een goed georganiseerd ambtelijk secretaris cliëntenraad te worden.

De modules kunnen apart worden gevolgd en niet noodzakelijkerwijs in een specifieke volgorde en op verschillende niveaus. Je kunt hiermee je eigen keuze maken uit een menu van modules die op dat moment aansluiten op jouw specifieke wensen en/of benodigde vaardigheden.

Bijzonder aan deze vakopleidingen is dat sommige modules ook onderdeel uitmaken van de opleiding tot ambtelijk secretaris ondernemingsraad.

Leerdoelen CR-basis

 • kennis over de rol en positie van de cliëntenraad in de organisatie en de rol en positie van ambtelijk secretaris in de medezeggenschap en de cliëntenraad, met de verschillende niveaus van ondersteuning en de daaraan gekoppelde rollen en taken.
 • Kennis over hoe besluitvorming in organisaties wordt vormgegeven.
 • basiskennis van de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen.
 • kennis van verschillende vormen van CR-communicatie en in staat deze in te (laten) zetten.
 • kennis over verschillende CR-processen en kennis van verschillende analysemethodieken die de cliëntenraad hierbij in kan zetten
 • kennis van verschillende vergadermethodieken
 • inzicht in de verschillende teamrollen, teamontwikkelingsfasen en kennis van een aantal methodieken die de cliëntenraad hierbij in kan zetten.

In het kort

 • Vooropleiding: minimaal MBO werk- en denkniveau
 • Ervaring: kennis en ervaring secretariële/organisatorische werkzaamheden
 • Opleidingsniveau opleiding Ambtelijk secretaris cliëntenraad basis: MBO+
 • Duur (bij volgen alle modules): 8 modules – 6 maanden 
 • Duur per module: 1 dagdeel (een enkele module 2 dagdelen) en voorbereidingstijd
 • Locatie: Cursus- en vergadercentrum Domstad – Utrecht

OOK TE VOLGEN IN LOSSE MODULES

Basis ondersteuning cliëntenraad

Je wilt aan de slag als ambtelijk secretaris cliëntenraad. Dan is inzicht in de rol taak en positie van de ambtelijk secretaris  cliëntenraad in de organisatie van essentieel belang. Als ambtelijk secretaris vervul je een centrale rol binnen de cliëntenraad. De...

Lees meer

Basis wet en regelgeving: WMCZ 2018

De cliëntenraad dankt zijn bestaan aan de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen. In deze wet zijn de regels en bevoegdheden vastgelegd tussen de organisatie en de cliëntenraad. Als ambtelijk secretaris cliëntenraad wordt er dan ook van je verlangd dat je...

Lees meer

Methodieken: Inleiding analysemodellen

Medezeggenschapsonderwerpen kunnen breed en complex zijn. Analysemodellen zijn handzame modellen die je helpen om een (beleid)stuk goed in beeld te krijgen. De modellen stellen de ondernemings-, cliëntenraad of een ander medezeggenschapsorgaan in staat structuur aan...

Lees meer

Methodieken: Efficiënt en effectief vergaderen

Vergaderen is een essentiële activiteit voor medezeggenschapsraden. Medezeggenschapsraden besteden hier dan ook veel tijd aan. Vergaderen kan op vele manieren en iedere vergadering of agendapunt kan een ander doel hebben. Individuele deelnemers hebben allemaal een...

Lees meer

Methodieken: Inleiding teams en rollen

Een medezeggenschapsorgaan bestaat meestal uit personen van verschillende lagen uit de organisatie. Dat brengt ook verschillende persoonlijkheden en belangen met zich mee. Het is niet vanzelfsprekend dat een groep mensen ook meteen een harmonieus team is. Een sterk...

Lees meer

Praktijk voor OR-assistent of CR BASIS

Waar leer je beter hoe een medezeggenschapsraad (of het nou een ondernemings- of cliëntenraad is) functioneert dan in de praktijk? De praktijkopdracht is een uniek onderdeel van de opleiding ambtelijk secretaris (OR-assistent of cliëntenraad BASIS). Je volgt een...

Lees meer

Coaching OR-assistent of CR BASIS

Je hebt de opleiding OR-assistent of Cliëntenraad BASIS gevolgd, of je werkt al als ambtelijk secretaris. Je merkt dat er momenten zijn dat je maar niet verder komt, dat je steeds tegen dezelfde zaken blijft aanlopen en dat je behoefte hebt aan een frisse blik van...

Lees meer

Meer informatie: