+31 (0)182 231 270 info@as-opleidingen.nl

Vakopleiding tot

Ambtelijk secretaris Cliëntenraad

(ambtelijk secretaris niveau 1)

Als ambtelijk secretaris cliëntenraad vervul je een spilfunctie in de cliëntenraad. Je ondersteunt de raad organisatorisch en secretarieel en levert een bijdrage aan de communicatie tussen de raad en de organisatie.

De trainingen van de vakopleiding ambtelijk secretaris cliëntenraad (niveau 1) biedt je de kennis en vaardigheden die je helpen een goed georganiseerd ambtelijk secretaris cliëntenraad te worden.

Bijzonder aan deze vakopleidingen is dat sommige trainingen ook onderdeel uitmaken van de opleiding tot ambtelijk secretaris ondernemingsraad.

Onderwerpen die aan bod komen

 • Rol en positie van de cliëntenraad in de organisatie
 • Rol en positie van ambtelijk secretaris cliëntenraad, met de verschillende niveaus van ondersteuning en de daaraan gekoppelde rollen en taken.
 • Besluitvorming in organisaties.
 • Basiskennis van de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen.
 • Vormen van communicatie binnen de cliëntenraad en inzet van diverse communicatiemiddelen.
 • Informatiestromen binnen de cliëntenraad, terugkerende onderwerpen en archiveren hiervan
 • Organiseren van de vergaderingen van de cliëntenraad en de rol van de ambtelijk secretaris
 • De verschillende teamrollen binnen de cliëntenraad.
 • Vooropleiding: minimaal MBO werk- en denkniveau
 • Ervaring: kennis en ervaring secretariële/organisatorische werkzaamheden
 • Niveau van de opleiding: MBO+
 • Duur vakopleiding: 7 trainingen – 5-6 maanden 
 • Duur per training: 1 dagdeel (een enkele module 2 dagdelen) en voorbereidingstijd
 • Locatie: Seats2Meet – Amersfoort

De trainingsmodules kunnen ook los worden gevolgd.

De opleiding ambtelijk secretaris cliëntenraad Basis is ontwikkeld in samenwerking met het LSR; hét landelijk steunpunt op het gebied van (mede)zeggenschap. Koepelorganisatie van ruim 500 cliëntenraden in de gehandicapten- en curatieve sector. Het LSR is specialist op het gebied van medezeggenschap cliëntenraden in de zorg en biedt informatie, advies, deskundigheidsbevordering en diensten ter ondersteuning van cliëntenraden. Verder biedt het LSR kwaliteitstoetsingen en klachtopvang in de zorg. Meer informatie: www.hetlsr.nl

Trainingsmodules vakopleiding junior ambtelijk secretaris cliëntenraad (niveau 1)

Basis rol en positie ambtelijk secretaris cliëntenraad

Je wilt aan de slag als ambtelijk secretaris cliëntenraad. Dan is inzicht in de centrale rol, taak en positie van de ambtelijk secretaris cliëntenraad in de organisatie van essentieel belang. De werkzaamheden van de ambtelijk secretaris kunnen variëren van...

Lees meer

Basis wet en regelgeving: WMCZ 2018

De cliëntenraad dankt zijn bestaan aan de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen. In deze wet zijn de regels en bevoegdheden vastgelegd tussen de organisatie en de cliëntenraad. Als ambtelijk secretaris cliëntenraad wordt er dan ook van je verlangd dat je...

Lees meer

Gestructureerd informatie verwerken

Je kunt de juiste ondersteuning geven aan het medezeggenschapsorgaan (MZO), als je precies weet waar het MZO zich mee bezighoudt. Het MZO krijgt belangrijke informatie en vraagstukken uit de organisatie toegezonden om zijn werk goed te kunnen doen. De informatie komt...

Lees meer

Inleiding teams en rollen

Een medezeggenschapsorgaan bestaat meestal uit personen van verschillende lagen uit de organisatie. Dat brengt ook verschillende persoonlijkheden en belangen met zich mee. Het is niet vanzelfsprekend dat een groep mensen ook meteen een harmonieus team is. Een sterk...

Lees meer

Praktijk voor Ambtelijk secretaris niveau 1 – Assistent

Waar leer je beter hoe een ondernemingsraad, cliëntenraad of medezeggenschapsraad functioneert dan in de praktijk? De praktijkopdracht is een uniek onderdeel van de opleiding ambtelijk secretaris niveau 1 (OR-assistent of Cliëntenraad Basis). Je volgt een gehele...

Lees meer

Coaching Ambtelijk secretaris niveau 1 – Assistent

Je hebt de opleiding ambtelijk secretaris op Assistent niveau (niveau 1) gevolgd (OR-assistent of Cliëntenraad Basis) gevolgd, of je werkt al als ambtelijk secretaris. Je merkt dat er momenten zijn dat je maar niet verder komt, dat je steeds tegen dezelfde zaken...

Lees meer

Agenda

De eerstvolgende trainingsmodules van de vakopleiding Junior ambtelijk secretaris cliëntenraad niveau 1 zijn: