+31 (0)182 231 270 info@as-opleidingen.nl

Als ambtelijk secretaris medezeggenschap in het onderwijs ben je van toegevoegde waarde voor de (Gemeenschappelijke) Medezeggenschapsraad – (G)MR. Inzicht in de rol en positie van de ambtelijk secretaris en medezeggenschap in de school(organisatie) is dan van essentieel belang. Als ambtelijk secretaris vervul je een centrale rol in de (G)MR en in de samenwerking met de schoolleider. De werkzaamheden van de ambtelijk secretaris kunnen variëren van secretariële ondersteuning tot het adviseren van de medezeggenschap. Dat vraagt een goed begrip van je eigen rol en positie. Maar ook van de rol van medezeggenschap in de school. Leraren/onderwijspersoneel en ouders/leerlingen vormen samen de medezeggenschap. Als ambtelijk secretaris ondersteun je beide geledingen en stimuleert je de onderlinge samenwerking. 

Deze training is een maatwerkwerksessie voor een kleine groep deelnemers (bij voorkeur 3 tot maximaal 5 deelnemers).

De trainer stelt een programma samen bestaande uit een introductie op de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS) en de vragen die deelnemers voorafgaand aan de werksessie hebben voorbereid. 

Studiebelasting

Deze training bestaat uit

  • Voorbereidingsopdracht:  Formuleren vragen
  • Training van 3 uur

Aantal deelnemers:
Bij voorkeur 3, maximaal 5

 

Studiekosten

  • Maatwerktraining van 3 uur: € 215,–
  • Zakboek WMS € 5,–

De opleidingen zijn vrijgesteld van BTW

Data en tijden

Data:
in overleg met de deelnemers.

Het streven is om de werksessie minimaal 1 keer per half jaar in te plannen,  met een maximale wachttijd 3 maanden.

Tijd:
In overleg

Locatie

In overleg met de deelnemers (online of fysiek)

Toelatingscriteria

Deze trainingsmodule kent geen toelatingseisen. Wel is het wenselijk dat de deelnemer organisatorisch en secretarieel onderlegd is.

Deze training wordt gegeven door:

Marieke Boon

Marieke Boon

Trainer / Adviseur

Marieke heeft een brede ervaring in het onderwijs en de medezeggenschap. Onder andere als ambtelijk secretaris, MR-lid, OPR-lid en bij het steunpunt medezeggenschap passend onderwijs. Op dit moment is Marieke werkzaam als beleidsadviseur passend onderwijs bij Ouders & Onderwijs. Ze ziet de combinatie van personeel en ouders/leerlingen in de MR als een complexe toegevoegde waarde voor de medezeggenschap in het onderwijs. Ze richt zich op het stimuleren van de samenwerking tussen MR en schoolleider en een proactieve houding van de MR.