+31 (0)182 231 275 info@as-opleidingen.nl

Op 10 maart 2021 hebben Liza Arends van OR-ondersteuning en Margo Hendriks van Margo Hendriks training & coaching getekend voor het mede eigenaarschap van AS-opleidingen. Daarmee is de samenwerking bekrachtigd die Margo en Liza al sinds het begin van 2021 zijn aangegaan. Met de komst van Margo heeft AS-opleidingen de expertise in huis gehaald om de opleidingen voor ambtelijk secretarissen verder te professionaliseren en om als zelfstandige onderneming door te gaan.

Liza Arends: “AS-opleidingen is in september 2018 vanuit OR-ondersteuning ontstaan omdat ontwikkelingen in de medezeggenschap steeds meer vroegen om praktijkgerichte en actuele trainingen en opleidingen voor ambtelijk secretarissen. Ik heb Margo Hendriks benaderd omdat zij samen met onder meer Corry Oosterhoorn nauw betrokken is geweest bij de ontwikkeling van de AS-opleidingen. Zij geeft diverse trainingen en voert ook de coaching gesprekken met de ambtelijk secretarissen”.

Margo Hendriks: “Moderne medezeggenschap vraagt steeds vaker om andere vaardigheden van de ambtelijk secretaris. Met alleen kennis van medezeggenschap en verslaglegging ben je er niet meer. Vaardigheden als advies en coaching zijn belangrijker geworden. Ik ga me vooral richten op de kwaliteit van de trainingen, maar kijk ook naar trainingen voor de verschillende soorten medezeggenschap. Zo starten we in april met de basisopleiding voor de ambtelijk secretaris medezeggenschap in het onderwijs”.

Over Margo Hendriks:

Margo is trainer/ adviseur medezeggenschap vanuit haar eigen bureau Margo Hendriks training & coaching. Haar carrière binnen de medezeggenschap is begonnen in de zorg. Zij heeft 11 jaar als verpleegkundige gewerkt en is lange tijd actief geweest binnen de medezeggenschap. In 2015 heeft zij de overstap gemaakt naar het trainersvak. Zij heeft zich onder andere gespecialiseerd als Scrum Master in de toepassing van Scrum binnen de medezeggenschap en Agile processen binnen organisaties.