+31 (0)182 231 270 info@as-opleidingen.nl

De medezeggenschap op scholen is geregeld in de Wet Medezeggenschap op Scholen. In deze wet zijn de regels en bevoegdheden vastgelegd van de geledingen (personeel, ouders en, in het voortgezet onderwijs, leerlingen) in de medezeggenschapsraad.

Als MR-assistent wordt er dan ook van je verlangd dat je hiervan op de hoogte bent. Maar ook dat je op de hoogte bent van verdere wetten waarmee de medezeggenschapsraad regelmatig te maken heeft, zoals de Wet goed onderwijs en goed bestuur, de Wet op het passend onderwijs en de Wet versterking bestuurskracht onderwijsinstellingen. Verder weet je als eerste aanspreekpunt voor MR-verkiezingen precies hoe de verkiezingsprocedure verloopt en hoe je de organisatie daarbij kunt ondersteunen.

De training Basis Wet en Regelgeving WMS zorgt dat je op de hoogte bent van de basis wet- en regelgeving die voor het medezeggenschapswerk van belang zijn en je begrijpt de kaders waarbinnen het medezeggenschapswerk wordt uitgevoerd. Deze training gaat in op onder meer het recht op overleg, het initiatiefrecht, het recht op informatie, de bijzondere bevoegdheden (advies en instemming) maar ook het scholingsrecht en faciliteiten.

Na het volgen van deze training

  • Heb je inzicht in de Wet Medezeggenschap op Scholen;
  • Ben je op de hoogte van de kaders van de Wet Medezeggenschap op Scholen, meer in het bijzonder van het advies- en instemmingsrecht van de medezeggenschapsraad en de verschillende geledingen binnen de medezeggenschapsraad;
  • Kun je reglementen en convenanten lezen en begrijpen waarom bepaalde bepalingen in het reglement en convenant zijn opgenomen;
  • Ben je op de hoogte van het scholingsrecht, het informatierecht en andere faciliteiten van de medezeggenschapsraad;
  • Weet je hoe de verkiezingen worden opgezet;
  • Kun je de medezeggenschapsraad verwijzen naar andere bijbehorende wet en regelgeving.

Deze training bestaat uit:

Kosten

De opleidingen zijn opgenomen in het CRKBO-register en vrijgesteld van BTW

Data:

Deze training wordt gegeven op:

  • donderdag 23 sep 2021 | 9.00 – 12.30 uur                    

Locatie:  Cursus- en vergadercentrum Domstad – Utrecht

 

  • De training wordt afgesloten met een toets. Deelnemers dienen hiervoor een voldoende te behalen.
  • Deze training is onderdeel van de opleiding tot ambtelijk secretaris Medezeggenschapsraad Basis. De gehele opleiding is VASMO gecertificeerd. Hiervoor dienen alle trainingen van Medezeggenschapsraad basis binnen een aaneengesloten termijn van 24 maanden te worden behaald en afgesloten.
  • De training is ook los te volgen.

Deze training wordt gegeven door:

Jolande Janssen

Jolande Janssen

Advocaat

Jolande is sinds 2010 als advocaat verbonden aan De Voort Advocaten | Mediators te Tilburg en is werkzaam op de sectie Medezeggenschap- en Arbeidsrecht. Daarnaast is zij docent aan Tilburg University waar zij doceert in het vak oefenrechtbank. Zij schreef het handboek cliëntenraden en studeerde cum laude af voor de specialisatieopleiding arbeidsrecht van de Grotius Academie.

Aanmelden, advies of kostenoverzicht: