+31 (0)182 231 270 info@as-opleidingen.nl

Als ambtelijk secretaris medezeggenschap in het onderwijs ben je van toegevoegde waarde voor de (Gemeenschappelijke) Medezeggenschapsraad – (G)MR. Inzicht in de rol en positie van de ambtelijk secretaris en medezeggenschap in de school(organisatie) is dan van essentieel belang. Als ambtelijk secretaris vervul je een centrale rol in de (G)MR en in de samenwerking met de schoolleider. De werkzaamheden van de ambtelijk secretaris kunnen variëren van secretariële ondersteuning tot het adviseren van de medezeggenschap. Dat vraagt een goed begrip van je eigen rol en positie. Maar ook van de rol van medezeggenschap in de school. Leraren/onderwijspersoneel en ouders/leerlingen vormen samen de medezeggenschap. Als ambtelijk secretaris ondersteun je beide geledingen en stimuleert je de onderlinge samenwerking.

Deze training geeft je inzicht in je eigen rol en positie, maar ook van de rol en positie van de medezeggenschap binnen de school(organisatie).

Na het volgen van deze training heb je inzicht in

 • De rol en positie van de medezeggenschap in de school(organisatie)
 • De verschillende medezeggenschapraden in het onderwijs
 • De verschillende geledingen binnen de (G)MR en de spanning daartussen
 • De verschillende stakeholders van de (G)MR
 • De verschillende achterbannen van de (G)MR
 • De invloedruimte van de (G)MR
 • De rol en positie van de ambtelijk secretaris binnen de medezeggenschap.

Deze training bestaat uit

Kosten

 • Basis ondersteuning WMS (2 dagdelen)                                                     €  490,–
 • Zakboek medezeggenschap WMS   (te bestellen via de link)                € 5,–

De opleidingen zijn opgenomen in het CRKBO-register en vrijgesteld van BTW

Deze training wordt gegeven op

 • donderdag 9 sep 2021 | 9.00 – 17.00 uur
 • donderdag 16 dec 2021 | 9.00 – 17.00 uur

Locatie:  Cursus- en vergadercentrum Domstad –  Utrecht

Toelatingscriteria

Geen

 Certificaat

 • De training wordt afgesloten met een toets. Deelnemers dienen hiervoor een voldoende te behalen.
 • Deze training is onderdeel van de opleiding tot ambtelijk secretaris Medezeggenschapsraad Basis. De gehele opleiding is VASMO gecertificeerd. Hiervoor dienen alle trainingen van Medezeggenschapsraad basis binnen een aaneengesloten termijn van 24 maanden te worden behaald en afgesloten.
 • De training is ook los te volgen.

Deze training wordt gegeven door:

Marieke Boon

Marieke Boon

Trainer / Adviseur

Marieke heeft een brede ervaring in het onderwijs en de medezeggenschap. Onder andere als ambtelijk secretaris, MR-lid, OPR-lid en bij het steunpunt medezeggenschap passend onderwijs. Op dit moment is Marieke werkzaam als beleidsadviseur passend onderwijs bij Ouders & Onderwijs. Ze ziet de combinatie van personeel en ouders/leerlingen in de MR als een complexe toegevoegde waarde voor de medezeggenschap in het onderwijs. Ze richt zich op het stimuleren van de samenwerking tussen MR en schoolleider en een proactieve houding van de MR.