+31 (0)182 231 275 info@as-opleidingen.nl
Je wilt aan de slag als ambtelijk secretaris medezeggenschap. Dan is inzicht in de rol en positie van de ambtelijk secretaris en medezeggenschap (in het bijzonder van de ondernemingsraad) in de organisatie van essentieel belang. Als OR-assistent, OR-coördinator of Adviseur OR vervul je een centrale rol binnen de medezeggenschap van de organisatie. De werkzaamheden van de ambtelijk secretaris kunnen variëren van secretariële ondersteuning van de ondernemingsraad tot het adviseren van de medezeggenschap. Dat vraagt een goed begrip van je eigen rol en positie. Maar ook van de rol van medezeggenschap in de organisatie. Want door fundamentele veranderingen in de bedrijfsvoering ontstaan nieuwe vormen van besluitvorming en medezeggenschap die van invloed kunnen zijn op jouw functie.
Deze module geeft je inzicht in je eigen rol en positie als ambtelijk secretaris én inzicht in de rol en positie van de medezeggenschap en de ondernemingsraad binnen de organisatie.

Na het volgen van deze module:

 • Heb je kennis over de rol van de OR-assistent (junior ambtelijk secretaris) in de medezeggenschap en de organisatie
 • Heb je kennis over de positie van OR-assistent binnen de medezeggenschap, de organisatie, de verschillende niveaus van ondersteuning en kun je op basis hiervan je werkzaamheden organiseren en uitvoeren
 • Heb je kennis van rol en positie van de medezeggenschap en ondernemingsraad in een organisatie
 • Ken je de invloedsruimte van de ondernemingsraad
 • Weet je wie spelers/stakeholders zijn in de organisatie.
Deze module bestaat uit:

 • Zelfstudie (artikelen en studiemateriaal, waaronder het boek “Ondernemingsraad voor Dummies“)
 • Eén workshop/bijeenkomst van één dag (8 uur)
 • Een eindopdracht
Kosten

 • Basis ondersteuning medezeggenschap (2 dagdelen)                                                     €  470,–
 • Ondernemingsraad voor dummies   (e-book, direct te downloaden via de link)         € 23,99

De opleidingen zijn opgenomen in het CRKBO-register en vrijgesteld van BTW

Data:
Deze module wordt gegeven op:

 • voorjaar 2020 | 9.00 – 17.00 uur

Locatie:  Cursus- en vergadercentrum Domstad –  Utrecht

 

 • De module wordt afgesloten met een toets. Deelnemers dienen hiervoor een voldoende te behalen.
 • Deze module is een vereiste voor het VASMO-certificaat van de opleiding tot ambtelijk secretaris, OR-assistent. Alle modules van OR-assistent dienen dan binnen een aaneengesloten termijn van 24 maanden te worden behaald en afgesloten.
 • De module is ook los te volgen.

Deze module wordt gegeven door:

Corry Oosterhoorn

Corry Oosterhoorn

Trainer / Adviseur

Corry ondersteunt met Oosterhoorn Medezeggenschap ondernemingsraden op een praktische manier bij het vormgeven van invloedrijke medezeggenschap. Het is voor haar altijd een uitdaging de OR bewust te maken van de aanwezige kennis en kwaliteiten. Ze stimuleert OR en bestuurder tot constructieve samenwerking en brainstorm door (maatwerk)training, begeleiding van brainstormsessies en advies.