+31 (0)182 231 270 opleidingen@or-ondersteuning.nl

Hoewel het misschien wel zo lijkt is de inrichting van de cliëntmedezeggenschap niet overal hetzelfde. De manier waarop de cliëntmedezeggenschap wordt ingericht is afhankelijk van een aantal factoren die zijn vastgelegd in de Medezeggenschaps- regeling en het Reglement van de cliëntenraad.

Tijdens deze module krijg je inzicht in de mogelijkheden en beperkingen van de inrichting van cliëntmedezeggenschap en jouw rol als ambtelijk secretaris bij verandering en vernieuwing van de cliëntmedezeggenschap. Je krijgt praktijkvoorbeelden van verschil- lende manieren om de cliëntmedezeggenschap in te richten. We gaan in op cliëntmedezeggenschap van verschillende settin- gen in de zorg.
 
Na het volgen van deze module:

 • Ken je verschillen in de inrichting van cliëntmedezeggenschap
 • Weet je in grote lijnen hoe de cliëntmedezeggenschap is geregeld in de
  • Instellingen waar mensen langdurig verblijven (instellingen voor mensen met een beperking, langdurige zorg in een psychiatrisch ziekenhuis, etc).
  •  Instellingen met 24-uurszorg ((psychiatrische) ziekenhuizen en revalidatiecentra.
  •  Ambulante zorg (Wlz-zorg thuis, dagbesteding, gezondheidscentra en thuiszorg)
 • Heb je kennis over op welke wijze de cliëntmedezeggenschap zich kan veranderen/vernieuwen
 • Weet je op welke wijze de cliëntenraad zijn medezeggenschapsregeling kan wijzigen
 • Weet je op welke wijze de cliëntenraad zijn reglement kan wijzigen
 • Ben je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen van vernieuwende medezeggenschap.
Deze module bestaat uit:

 • Zelfstudie
 • Eindopdracht
 • Eén trainingsdagdeel (4 uur)

Kosten

 • Inrichting cliëntmedezeggenschap (1 dagdeel)                                                               €  245,–
 • Handboek Cliëntenraden Zorg                                                                                            € 44,50

De opleidingen zijn opgenomen in het CRKBO-register en vrijgesteld van BTW 

Data: Deze module wordt gegeven op:

 • maandag 11 mei 2020 | 9.00 – 12.30 uur

Locatie:  Cursus- en vergadercentrum Domstad – Utrecht

Ervaring als ambtelijk secretaris cliëntenraad of je hebt de basisopleiding ambtelijk secretaris cliëntenraad afgerond.
 • De module wordt afgesloten met een toets. Deelnemers dienen hiervoor een voldoende te behalen.
 • Deze module is een vereiste voor het VASMO-certificaat van de opleiding tot ambtelijk secretaris cliëntenraad verdieping. Alle modules van AS cliëntenraad verdieping dienen binnen een aaneengesloten termijn van 24 maanden te worden behaald en afgesloten.
 • De module is ook los te volgen.

Deze module wordt gegeven door:

Jolande Janssen

Jolande Janssen

Advocaat bij De Voort Advocaten | Mediators

Jolande is sinds 2010 als advocaat verbonden aan De Voort Advocaten | Mediators te Tilburg en is werkzaam op de sectie Medezeggenschap- en Arbeidsrecht. Daarnaast is zij docent aan Tilburg University waar zij doceert in het vak oefenrechtbank. Eveneens schreef zij het handboek cliëntenraden en studeerde cum laude af voor de specialisatieopleiding arbeidsrecht van de Grotius Academie.

Aanmelden, advies of kostenoverzicht: