+31 (0)182 231 275 info@as-opleidingen.nl

De cliëntenraad dankt zijn bestaan aan de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen. In deze wet zijn de regels en bevoegdheden vastgelegd tussen de organisatie en de cliëntenraad. Als ambtelijk secretaris cliëntenraad wordt er dan ook van je verlangd dat je hiervan op de hoogte bent. Maar ook dat je op de hoogte bent van verdere wetten waarmee de cliëntenraad regelmatig te maken heeft.

De training Wet en Regelgeving zorgt dat je op de hoogte bent van de basis wet- en regelgeving die voor het cliëntenraadswerk van belang zijn en je begrijpt de kaders waarbinnen het cliëntenraadswerk wordt uitgevoerd. Deze training gaat onder meer in op het recht op informatie, overleg, advies, bindende voordracht raad van toezicht, facilitering en ondersteuning.

Na het volgen van deze training:

 • Heb je inzicht in de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (WMCZ) 2018
 • Ben je op de hoogte van de kaders van de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen
 • Ken je het verschil tussen het adviesrecht en het instemmingsrecht
 • Ken je het begrip ongevraagd advies 
 • Ken je de procedures voor advies- en instemmingsaanvragen en voor ongevraagd advies
 • Weet je waar je de rechten en plichten van de zorgaanbieder in relatie tot de WMCZ 2018 kunt vinden
 • Weet je waar je de rechten en plichten van de cliëntenraad in relatie tot de WMCZ 2018 kunt vinden
 • Kun je advies- en instemmingsaanvragen lezen en begrijpen.

Studiebelasting

Deze training bestaat uit

 • zelfstudie (artikelen en studiemateriaal) (1 uur)
 • 1/2 trainingsdag (4 uur)
 • Eindtoets  (1 uur)

Studiekosten

De opleidingen zijn vrijgesteld van BTW

Data en tijden

Data:
Dinsdag 31 mei 2022

Tijd:
13.30 – 17.00 uur

Locatie

De trainingen worden gegeven in één van de vergaderzalen van:

Seats2meet
Centraal Station Amersfoort CS  –  Amersfoort

Toelatingscriteria

Deze trainingsmodule kent geen toelatingseisen. Wel is het wenselijk dat de deelnemer  organisatorisch en secretarieel onderlegd is.

Certificaat

 • De training wordt afgesloten met een toets. Deelnemers dienen hiervoor een voldoende te behalen.
 • Deze training is onderdeel van de opleiding tot junior ambtelijk secretaris cliëntenraad niveau 1.
  De gehele vakopleiding is VASMO gecertificeerd. Hiervoor dienen alle trainingsmodules van de vakopleiding tot junior ambtelijk secretaris cliëntenraad niveau 1 binnen een aaneengesloten termijn van 24 maanden te worden behaald en afgesloten.
 • De trainingsmodules zijn ook los te volgen.

Deze training wordt gegeven door:

Jolande Janssen

Jolande Janssen

Advocaat

Jolande is sinds 2010 als advocaat verbonden aan De Voort Advocaten | Mediators te Tilburg en is werkzaam op de sectie Medezeggenschap- en Arbeidsrecht. Daarnaast is zij docent aan Tilburg University waar zij doceert in het vak oefenrechtbank. Zij schreef het handboek cliëntenraden en studeerde cum laude af voor de specialisatieopleiding arbeidsrecht van de Grotius Academie.