+31 (0)182 231 270 info@as-opleidingen.nl

Je wilt aan de slag als ambtelijk secretaris cliëntenraad. Dan is inzicht in de centrale rol, taak en positie van de ambtelijk secretaris cliëntenraad in de organisatie van essentieel belang. De werkzaamheden van de ambtelijk secretaris kunnen variëren van secretariële ondersteuning van de cliëntenraad tot het adviseren en coachen van de cliëntenraad. Dat vraagt een goed begrip van je eigen rol en positie. Maar ook van de rol van cliëntenraad en zijn stakeholders in de organisatie.

Tijdens deze training krijgen je inzicht in je eigen rol en positie, maar ook van de taken en positie van de cliëntenraad.

Na het volgen van deze training:

 • Heb je kennis over de rol van de ambtelijk secretaris cliëntenraad
 • Heb je kennis over de positie van ambtelijk secretaris cliëntenraad binnen de medezeggenschap, de organisatie, de verschillende niveaus van ondersteuning de bijbehorende taken en kun je op basis hiervan je werkzaamheden organiseren en uitvoeren
 • Heb je kennis van de spagaat van de ambtelijk secretaris cliëntenraad.
 • Heb je kennis van rol en positie van de medezeggenschap en cliëntenraad in een organisatie
 • Heb je kennis over de invloedsruimte van de cliëntenraad
 • Weet je wie spelers/stakeholders van de cliëntenraad zijn in de organisatie
 • Kan je met het Eisenhouwer model (timemanagement tool) werken.

Deze training bestaat uit:

Kosten

 • Basis ondersteuning cliëntenraad  (2 dagdelen)                                                                       €  490,–
 • Handboek Cliëntenraden                                                                                                       €  39,95
 • Als naslagwerk (niet verplicht): De cliëntenraad in 101 vragen en antwoorden        €  19,95

De opleidingen zijn opgenomen in het CRKBO-register en vrijgesteld van BTW 

Enige administratieve en secretariële ervaring is gewenst en passie voor medezeggenschap.

Deze training wordt gegeven op:

 • vrijdag 26 nov 2021 | 9.00 – 17.00 uur

Locatie:  Seats2meet Amersfoort CS  –  Amersfoort

 

Certificaat

 • De training wordt afgesloten met een toets. Deelnemers dienen hiervoor een voldoende te behalen.
 • Deze training is onderdeel van de opleiding tot ambtelijk secretaris cliëntenraad basis. De gehele opleiding is VASMO gecertificeerd. Hiervoor dienen alle trainingen van Cliëntenraad basis binnen een aaneengesloten termijn van 24 maanden te worden behaald en afgesloten.
 • De training is ook los te volgen.

Deze training wordt gegeven door:

Michiel van Vliet

Michiel van Vliet

Trainer / coach Zetje

Michiel van Vliet werkt als ervaren communicatie- en gedragstrainer, medezeggenschapstrainer en coach. Vanuit zijn passie is hij altijd op zoek om het beste uit ander te halen. Michiel heeft in 2014 voor medezeggenschapsraden het boek ‘Zetje medezeggenschap op de kaart!’ geschreven. Een boek met veel praktische informatie, inclusief de volledige tekst van de Wet op de Ondernemingsraden (WOR). En hij heeft een praktische bijdrage geleverd en meegeschreven aan het ‘Handboek cliëntenraden’, uitgebracht in september 2014 door Vakmedianet.

Aanmelden, advies of kostenoverzicht: