+31 (0)182 231 270 info@as-opleidingen.nl

Artikel door Chrétien Sarton, trainer/adviseur voor ondernemingsraden.

 

Om gericht te professionaliseren is het van belang om inzicht te hebben in de gedragsvoorkeuren van de ondernemingsraad en van de leden van de ondernemingsraad. In het blad OR-informatie 10 van 2015 introduceerde Chrétien Sarton Insights Discovery als instrument om de bestuurder gericht te beïnvloeden. Dit instrument is ook prima bruikbaar voor de verdere ontwikkeling van de ondernemingsraad als team en van de leden van de ondernemingsraad.  

Lees het artikel 'Gericht professionaliseren' door Chrétien Sarton

Chrétien verzorgt voor AS-opleidingen de workshop Inleiding Teams en Rollen

De module Inleiding teams en rollen gaat in op de betekenis van een team. Wat is een team en welke rollen hebben de leden van het team? Het gaat er om dat je als OR-assistent de gedragspatronen van de verschillende rollen kunt herkennen. Daarvoor krijg je verschillende methodieken aangereikt.

Module Inleiding Teams en Rollen