+31 (0)182 231 270 info@as-opleidingen.nl

Als adviseur OR adviseer je de medezeggenschap binnen de organisatie. Jij weet als geen ander hoe de medezeggenschapsprocessen lopen en welke stakeholders hierbij betrokken zijn. Zowel de Ondernemingsraad, de bestuurder, HR, Raad van Bestuur en alle andere medezeggenschapspartijen kunnen tot de scope van jouw taak als adviseur behoren. En als er meerdere medewerkers op het ambtelijk secretariaat van de medezeggenschap werkzaam zijn, kun je eveneens optreden als het hoofd van het secretariaat.

Deze training gaat in op de rol en positie van de adviseur OR, wat de verantwoordelijkheden zijn en hoe je vorm geeft aan deze rol.

Na het volgen van deze training:

 • Heb je kennis over de rol en positie van de adviseur OR (overlegsecretaris), zowel in een klassieke als in een vernieuwende medezeggenschapsstructuur
 • Ben je in staat om jouw eigen rol als adviseur te beschrijven, zowel op inhoud, proces als op relatie
 • Ben je op de hoogte van de dynamiek en de valkuilen waar je mee te maken kunt krijgen als adviseur medezeggenschap
 • Heb je kennis over de mogelijkheden die er zijn om uitvoering te geven aan de rol van regisseur/facilitator bij participatieve medezeggenschap
 • Heb je inzicht in de rol van leidinggevende in de ondersteuning van de medezeggenschap (hoofd OR-secretariaat of begeleiden notulist).

Deze training bestaat uit:

 • Voorbereidingsopdracht
 • Workshop van 2 dagdelen
 • Eindopdracht.

Kosten

 • Rol en positie van de Adviseur Ondernemingsraad (2 dagdelen)                               €  490,–

De opleidingen zijn opgenomen in het CRKBO-register en vrijgesteld van BTW 

Deze training wordt gegeven op:

 • maandag 27 sep 2021 | 9.00 – 17.00 uur

Locatie:  Cursus- en vergadercentrum Domstad – Utrecht

Je hebt enkele jaren relevante werkervaring in medezeggenschap in een ondernemingsraad, minimaal op het niveau van OR-coördinator.

Certificaat

 • De training wordt afgesloten met een toets. Deelnemers dienen hiervoor een voldoende te behalen.
 • De gehele opleiding tot ambtelijk secretaris – Adviseur OR is VASMO gecertificeerd. Hiervoor dienen alle trainingen van Adviseur OR binnen een aaneengesloten termijn van 24 maanden te worden behaald en afgesloten.
 • De training is ook los te volgen.

Deze training wordt gegeven door:

Corry Oosterhoorn

Corry Oosterhoorn

Trainer / Adviseur

Corry ondersteunt met Oosterhoorn Medezeggenschap ondernemingsraden op een praktische manier bij het vormgeven van invloedrijke medezeggenschap. Het is voor haar altijd een uitdaging de OR bewust te maken van de aanwezige kennis en kwaliteiten. Ze stimuleert OR en bestuurder tot constructieve samenwerking en brainstorm door (maatwerk)training, begeleiding van brainstormsessies en advies.