+31 (0)182 231 275 info@as-opleidingen.nl

De ambtelijk secretaris adviseur heeft binnen de organisatie een bijzondere rol, als onafhankelijk adviseur van de medezeggenschap. Jij weet als geen ander hoe de medezeggenschapsprocessen lopen en welke stakeholders hierbij betrokken zijn. Zowel de Ondernemingsraad, de bestuurder, HR, Raad van Bestuur en alle andere medezeggenschapspartijen kunnen tot de scope van jouw taak als adviseur behoren. Als er meerdere medewerkers op het ambtelijk secretariaat van de medezeggenschap werkzaam zijn, kun je eveneens optreden als het hoofd van het secretariaat.

Van jou wordt verwacht dat je vanuit jouw expertise gevraagd en ongevraagd deskundig advies geeft over (de aanpak van) verschillende OR-onderwerpen. Om tot een succesvol advies te komen geef je als adviseur OR invulling aan vragen als: Hoe kan je als adviseur tot een effectief advies komen richting de Ondernemingsraad en/of andere stakeholders met behoud van je onafhankelijke positie? Hoe bouw je een goede samenwerkingsrelatie op en win je het vertrouwen van de betrokken stakeholders? Hoe krijg je zicht op de verschillende belangen en kan je inschatten wat op het moment zelf haalbaar is?

Deze trainingsmodule bestaat uit twee delen, op twee dagen:

Dag 1. Rol en positie van de ambtelijk secretaris als adviseur 
Je gaat in op de rol en positie van de adviseur OR, welke de verantwoordelijkheden daarbij horen en hoe je vorm geeft aan deze rol.

Na het volgen van dit onderdeel:

 • Heb je kennis over de verschillende rollen en posities die je als adviseur kan hebben om de medezeggenschapsprocessen binnen de organisatie zo soepel mogelijk te laten verlopen, zowel in een klassieke als in de meer eigentijdse medezeggenschapsstructuur of or-werkwijze
 • Ben je in staat om jouw eigen rol als adviseur te beschrijven en in te nemen, zowel op inhoud, proces- als op relatieniveau
 • Ben je op de hoogte van de dynamiek en de valkuilen waar je mee te maken kunt krijgen als adviseur medezeggenschap
 • Heb je inzicht in de rol van regisseur/facilitator.
 • Heb je inzicht in de rol van leidinggevende in de ondersteuning van de medezeggenschap (hoofd OR-secretariaat of begeleiden notulist).

Dag 2. Persoonlijke adviesvaardigheden
Je ontwikkelt de belangrijkste vaardigheden die nodig zijn om de effectiviteit van jouw adviezen te vergroten, waarbij je rekening houdt met de stakeholders, jouw verschillende adviesrollen en met belangentegenstellingen.

Na het volgen van dit onderdeel:

 • Ben je bewust van jouw kwaliteiten, rol en positie in een adviesproces
 • Leer je vertrouwen en geloofwaardigheid als adviseur op te bouwen
 • Weet je welk type adviseur jij bent en welke adviesstijl bij jou past
 • Herken je de verschillende fasen van een adviestraject en kun je daarna handelen
 • Weet je hoe je om moet gaan met de verschillende belangen
 • Leer omgaan met hoge verwachtingen van jezelf en klanten
 • Leer je effectiever omgaan met weerstand en lastige situatie.

Studiebelasting

Deze training bestaat uit

 • Een voorbereidingsopdracht. Geschatte voorbereidingstijd: 1,5 – 2 uur
 • Twee dagen training (16 uur) 
 • Een eindopdracht (4 uur).

Studiekosten

 • 2 Trainingsdagen: € 1.060,– (16 uur)

De opleidingen zijn vrijgesteld van BTW

Data en tijden

Data:
nieuwe data volgen zsm

Tijd:
9.00 – 17.00 uur

Locatie

De trainingen worden gegeven in één van de vergaderzalen van:

Seats2meet
Centraal Station Amersfoort CS  –  Amersfoort

Toelatingscriteria

Je hebt enkele jaren relevante werkervaring in medezeggenschap in een ondernemingsraad, minimaal op het niveau van ambtelijk secretaris niveau 2.

Eindopdracht en certificaat

 • Eindopdracht: Je sluit de trainingsmodule af met een eindopdracht waaruit blijkt dat je je kennis en vaardigheden kunt toepassen in de praktijk. De trainer geeft feedback op je eindopdracht.
 • Certificaat: Rond je de trainingsmodule succesvol af, dan ontvang je een certificaat. Heb je alle trainingsmodules van een vakopleiding afgerond, ontvang je een certificaat (VASMO gecertificeerd) over de gehele vakopleiding
 • De trainingsmodule ‘Rol, positie en vaardigheden van de ambtelijk secretaris als adviseur’ maakt deel uit van de vakopleiding ambtelijk secretaris ondernemingsraad niveau 3. De andere trainingsmodules van deze vakopleiding zijn:

  • Strategie en medezeggenschap
  • Complexe juridische vraagstukken in de medezeggenschap
  • De ambtelijk secretaris als procesregisseur
  • Teamcoaching
  • Coachvaardigheden voor de ambtelijk secretaris
  • Trainer on the job

  Deze training wordt gegeven door:

   

  Dag 1. Rol en positie van de ambtelijk secretaris als adviseur

  Corry Oosterhoorn

  Corry Oosterhoorn

  Trainer / Adviseur

  Corry ondersteunt met Oosterhoorn Medezeggenschap ondernemingsraden op een praktische manier bij het vormgeven van invloedrijke medezeggenschap. Het is voor haar altijd een uitdaging de OR bewust te maken van de aanwezige kennis en kwaliteiten. Ze stimuleert OR en bestuurder tot constructieve samenwerking en brainstorm door (maatwerk)training, begeleiding van brainstormsessies en advies.

  Dag 2. Persoonlijke adviesvaardigheden

  Huub Brinkhof

  Huub Brinkhof

  Organisatie- & adviesbureau Haagse Beek

  Huub voelt feilloos aan waar het bij mensen knelt en waar mogelijkheden voor verbeteringen liggen. Dit benoemt hij met respect voor de mens met als doel beweging te creëren in de gewenste richting. Hij schakelt op verschillende niveaus in de organisatie, creëert verbinding, spreekt mensen aan op hun verantwoordelijkheid en invloed en zorgt voor het besef dat het mogelijk is om samen een verandering vorm te geven.