+31 (0)182 231 270 info@as-opleidingen.nl

We leven in een tijdperk waar snelle ontwikkelingen als digitalisering, robotisering en kunstmatige intelligentie hun invloed op de bedrijven, gezondheidszorg en overheid laten gelden. Dit vraagt van organisaties dat ze snelle en daadkrachtige besluiten in een strategisch context moeten nemen. Als gevolg hiervan zal de Ondernemingsraad ook slagvaardig, zorgvuldig en strategisch moeten opereren. Hier is een belangrijke rol weggelegd voor de adviseur OR/ambtelijke secretaris als regisseur van het strategisch proces binnen de ondernemingsraad.

Om de kwaliteit van dit proces te vergroten is het gewenst dat je als adviseur OR kennis hebt genomen van het onderwerp ‘strategie’ en welke vaardigheden daarbij noodzakelijk zijn om een daadwerkelijke gesprekspartner voor het management en ondernemingsraad te zijn.

De doelstellingen voor het strategie programma zijn als volgt:

 • Kennisnemen van het begrip strategie en modellen voor strategieontwikkeling;
 • Versterken van het strategisch denken;
 • Kennisnemen van organisatiemodellen;
 • Toetsingskader formuleren voor de strategie van de eigen organisatie;
 • Aanzet tot het komen van een strategie voor de Ondernemingsraad;
 • Vertalen van de strategie naar concrete acties voor de Ondernemingsraad.

Studiebelasting

Deze training bestaat uit

 • zelfstudie (artikelen en studiemateriaal) (1 uur)
 • 1 trainingsdag (8 uur)
 • Eindopdracht

Studiekosten

 • 1 Trainingsdag: (2 dagdelen):  €  490,–

De opleidingen zijn vrijgesteld van BTW

Data en tijden

Data:
Deze trainingsmodule staat gepland voor 2023. Een nieuwe datum volgt zo spoedig mogelijk. Neem contact op met AS-opleidingen voor meer informatie.

 Tijd:
9.00 – 17.00 uur

Locatie

De trainingen worden gegeven in één van de vergaderzalen van:

Seats2meet
Centraal Station Amersfoort CS  –  Amersfoort

Toelatingscriteria

Je hebt enkele jaren relevante werkervaring in medezeggenschap in een ondernemingsraad, minimaal op het niveau van ambtelijk secretatis niveau 2.

Certificaat

 • De training wordt afgesloten met een toets. Deelnemers dienen hiervoor een voldoende te behalen.
 • Deze training is onderdeel van de opleiding tot ambtelijk secretaris ondernemingsraad niveau 3.
  De gehele vakopleiding is VASMO gecertificeerd. Hiervoor dienen alle trainingsmodules van de vakopleiding tot ambtelijk secretaris ondernemingsraad niveau 3 binnen een aaneengesloten termijn van 24 maanden te worden behaald en afgesloten.
 • De trainingsmodules zijn ook los te volgen.

Deze training wordt gegeven door:

Arthur Hol

Arthur Hol

Trainer / Adviseur

Als jurist (partner De Koning Vergouwen Advocaten), arbeids- en organisatiepsycholoog en oud-HR manager bij Shell en KLM ondersteunt Arthur ondernemingsraden (maatwerk)trainingen, advies en begeleiding vanuit het Instituut voor Medezeggenschap. Hij gaat uit van het motto “mens boven systeem” waarbij regels en procedures ondergeschikt zijn aan waarden gedreven samenwerking. In zijn visie kan de ondernemingsraad in co-creatie, met betrokkenheid en een evenwichtige bijdrage van iedereen, proactief een positieve invloed uitoefenen op de strategische keuzes van de organisatie.