+31 (0)182 231 270 info@as-opleidingen.nl

Organisatieveranderingen zijn blijvend en de organisatiestructuren worden complexer met buitenlandse ‘moeders’. Dit brengt steeds meer complexe juridische aspecten met zich mee die van invloed zijn op de medezeggenschap. Als adviseur medezeggenschap moet niet alleen je juridische kennis actueel zijn. Je bent ook in staat deze te vertalen naar de medezeggenschap en om te zetten in praktische adviezen voor de bestuurder, OR, HR en andere stakeholders.

In deze training combineer je jouw juridische kennis met een praktische invulling. Je bent in staat jurisprudentie te vertalen naar het medezeggenschapswerk. Je kunt de OR, bestuurder, HR en andere medezeggenschapsorganen ondersteunen met relevante adviezen en bent in staat juridische kaders voor hen te scheppen. Aangezien steeds meer organisaties en ondernemingen op internationaal terrein opereren, krijg je voldoende informatie over de internationale context van medezeggenschap in Europese of internationale organisaties.

Na het volgen van deze training:

 • Jurisprudentie: kun je een uitspraak lezen, ontleden en de vertaalslag maken naar de praktijk
 • ben je in staat adviesaanvraag te schrijven voor de bestuurder
 • Kun je een advies- en instemmingsbrief opstellen voor de OR
 • Weet je hoe je een reglement en convenant kunt opstellen
 • Ben je op de hoogte van het internationale kader.

Deze training bestaat uit de volgende drie hoorcolleges van elke een dagdeel:

 • Hoorcollege 1: Actualiteiten/Jurisprudentie behandelen en vertaalslag maken naar de alledaagse praktijk
 • Hoorcollege 2: Reglement en convenanten schrijven
 • Hoorcollege 3: Internationale context: Europese OR en OR bij internationale organisaties

Deze training bestaat uit:

 • Voorbereidingsopdracht
 • Workshop van 3 dagdelen
 • Eindopdracht.

Kosten

 • Wet en regelgeving in de praktijk (3 dagdelen)                               €  735,–

De opleidingen zijn opgenomen in het CRKBO-register en vrijgesteld van BTW

Deze training bestaat uit 3 hoorcolleges (3 dagdelen) die worden gegeven op:

 • 6 jan 2022 | 9.00 – 17.00 uur  en
 • 27 jan 2022 | 9.00 – 12.30 uur

Locatie:   Seat2meet Amersfoort CS – Amersfoort

Je hebt enkele jaren relevante werkervaring in medezeggenschap in een ondernemingsraad, minimaal op het niveau van OR-coördinator. Of je hebt de trainingen Basis Wet en OR-Regelgeving (OR-assistent) en Verdieping Wet en OR-regelgeving (OR-coördinator) afgerond.

Certificaat

 • De training wordt afgesloten met een toets. Deelnemers dienen hiervoor een voldoende te behalen.
 • De gehele opleiding tot ambtelijk secretaris – Adviseur OR is VASMO gecertificeerd. Hiervoor dienen alle trainingen van Adviseur OR binnen een aaneengesloten termijn van 24 maanden te worden behaald en afgesloten.
 • De training is ook los te volgen.

Deze module wordt gegeven door:

Jolande Janssen

Jolande Janssen

Advocaat

Jolande is sinds 2010 als advocaat verbonden aan De Voort Advocaten | Mediators te Tilburg en is werkzaam op de sectie Medezeggenschap- en Arbeidsrecht. Daarnaast is zij docent aan Tilburg University waar zij doceert in het vak oefenrechtbank. Zij schreef het handboek cliëntenraden en studeerde cum laude af voor de specialisatieopleiding arbeidsrecht van de Grotius Academie.