+31 (0)182 231 270 opleidingen@or-ondersteuning.nl

Organisaties veranderen continue. Deze veranderingen komen steeds sneller, zijn complexer en roepen onzekerheid op. Dit vraagt veel van alle betrokken partijen in een organisatie. Enerzijds moeten zij continue samen werken aan oplossingen, anderzijds zorgen tegengestelde belangen voor spanning. Dit is ook van invloed op het OR-werk. Immers, het resultaat dat je wilt behalen is lang niet meer SMART geformuleerd en in concrete stappen te bereiken. Dit vraagt van de OR om anders om te gaan met planning, werkprocessen, rollen, middelen en leiderschap. Als adviseur OR heb je hierbij een belangrijke rol te vervullen, namelijk die van ‘procesregisseur’.

Na deze training kun je de gevolgen van organisatiebesluiten in kaart brengen en deze uitwerken in scenario’s. Je kunt de rol van de medezeggenschap hierin kunnen benoemen en ontwikkelt eigenschappen en leiderschap die nodig zijn voor jouw rol als procesregisseur.

Deze training bestaat uit twee dagdelen. Na het volgen van deze training:

Dagdeel 1

 • Heb je kennis over de methodiek van scenariodenken
 • Weet je in welke situatie je deze methode in kunt zetten
 • Weet je hoe je de vertaalslag kunt maken naar het OR werk.
 • Verken je de rol van ‘procesregisseur’ en ken je de belangrijkste eigenschappen

Dagdeel 2

 • Weet je waar een procesbeschrijving aan moet voldoen
 • Weet je welke stappen je moet nemen om tot een goede procesbeschrijving te komen. 
 • Ben je in staat om een procesbeschrijving te maken met een functionele processtroom
 • Weet je hoe je het proces actief en slim kunt leiden

Deze training bestaat uit:

 • Voorbereidingsopdracht
 • Workshop van 2 dagdelen
 • Eindopdracht.

Kosten

 • Methodieken: Scenariodenken / Procesbegeleiding  (2 dagdelen)                               €  490,–

De opleidingen zijn opgenomen in het CRKBO-register en vrijgesteld van BTW 

Deze training staat gepland op:

 • maandag 10 mei 2021 | 9.00 – 17.00 uur

Je hebt enkele jaren relevante werkervaring in medezeggenschap in een ondernemingsraad, minimaal op het niveau van OR-coördinator.

Certificaat

 • De training wordt afgesloten met een toets. Deelnemers dienen hiervoor een voldoende te behalen.
 • De gehele opleiding tot ambtelijk secretaris – Adviseur OR is VASMO gecertificeerd. Hiervoor dienen alle trainingen van Adviseur OR binnen een aaneengesloten termijn van 24 maanden te worden behaald en afgesloten.
 • De training is ook los te volgen.

Deze training wordt gegeven door:

Saskia Reijnen

Saskia Reijnen

Trainer / Adviseur

Saskia heeft meer dan 15 jaar ervaring als adviseur en trainer op gebied van organisatieontwikkeling, medezeggenschap en communicatie. Vanaf 2007 volgt zij de ontwikkeling van sociale media en helpt OR-en met het vernieuwen van hun interne en externe communicatie. Zij is van mening dat de OR met een effectieve communicatie inclusief nieuwe media het verschil kan maken.
Zij publiceert hierover in de vakbladen.

Aanmelden, advies of kostenoverzicht: