+31 (0)182 231 270 info@as-opleidingen.nl

De adviseur OR treedt regelmatig op als coach en/of sparring partner van de voorzitter, het dagelijks bestuur, individuele leden van de Ondernemingsraad, de HR-adviseur of de bestuurder. Of het nu gaat om coaching met betrekking tot de aansturing van het team, wegwijs maken in het OR-werk of conflicthantering, aanpak van een adviestraject, de adviseur medezeggenschap is meestal dé persoon waar de spelers in de medezeggenschap zich tot wenden.

In deze training leer je de belangrijkste vaardigheden om effectief te kunnen coachen in de volgende situaties waarmee je als adviseur OR dagelijks in de praktijk te maken krijgt:

 • Situatie 1: Er wordt aan jou een hulpvraag gesteld en/of een advies gevraagd
 • Situatie 2: Jij maakt je zorgen over het functioneren van één of meerdere personen en wilt/moet hier invloed op uitoefenen
 • Situatie 3: ‘Het gaat goed’, alle gestelde doelen worden verwezenlijkt / alle afspraken worden nagekomen

Deze situaties kunnen zich voordoen tijdens groepsbijeenkomsten/vergaderingen en/of individuele begeleidingsmomenten.

Na het volgen van deze training:

 • Weet je wat het verschil is tussen instrueren, adviseren en coachen
 • Weet je wat de voordelen van coachen zijn ten opzichte van instrueren en adviseren, voor zowel jezelf als de organisatie
 • Kun je het analytische brein stimuleren door de vaardigheden vragen stellen, luisteren en doorvragen structureel in de verschillende praktijksituaties toe te passen
 • Kun je analyseren hoe het komt dat mensen onvoldoende functioneren
 • Kun je het middel sturende doelen en afspraken inzetten om mensen die onvoldoende functioneren resultaatgericht te begeleiden
 • Ben je in staat te voorkomen verwachtingen te wekken of te aanvaarden die je niet waar kunt maken.

Deze training bestaat uit:

 • een training van 2 dagen (totaal 13 uur), die met een tussenpozen van 3 weken wordt gegeven
 • een aantal huiswerkopdrachten tussen de eerste dag en de tweede dag (studiebelasting ongeveer 1,5 uur)
 • een ‘proeve van bekwaamheid’, die binnen 14 dagen na de tweede trainingsdag uitgevoerd dient te worden (studiebelasting ongeveer 2,5 uur)

Kosten

 • Persoonlijke coachvaardigheden (2 dagen/4 dagdelen)                  €  980,-

De opleidingen zijn opgenomen in het CRKBO-register en vrijgesteld van BTW

Deze training bestaat uit een workshop van twee dagen die wordt gegeven op:

 • dinsdag 14 september en dinsdag 12 oktober 2021 | 9.00 – 17.00 uur
 • voorjaar 2022

 Locatie: Cursus- en vergadercentrum Domstad – Utrecht

Je hebt enkele jaren relevante werkervaring in medezeggenschap in een ondernemingsraad, minimaal op het niveau van OR-coördinator.

Certificaat

 • De training wordt afgesloten met een toets. Deelnemers dienen hiervoor een voldoende te behalen.
 • De gehele opleiding tot ambtelijk secretaris – Adviseur OR is VASMO gecertificeerd. Hiervoor dienen alle trainingen van Adviseur OR binnen een aaneengesloten termijn van 24 maanden te worden behaald en afgesloten.
 • De training is ook los te volgen.

Deze training wordt gegeven door:

Udo Ras

Udo Ras

Trainer / Adviseur

Udo verzorgt sinds 1999, vanuit zijn bureau U.R. Coaching, in alle bedrijfssectoren en op alle niveaus, trainingen over coaching en zelfsturing. De trainingen hebben een bijzonder hoog ‘praktijkgehalte’. Deelnemers kunnen het geleerde direct, de volgende dag, in hun werksituatie toepassen!
Ook helpt hij organisaties op alle mogelijke manieren met het implementeren van de in de trainingen opgedane inzichten en geleerde vaardigheden. Op dit moment begeleidt hij diverse medezeggenschapsorganen op het gebied van onderlinge communicatie en samenwerking. Daarnaast verzorgt hij intervisietrainingen voor netwerken van ambtelijk secretarissen.