+31 (0)182 231 275 info@as-opleidingen.nl

De wereld om ons heen verandert in hoog tempo. Organisaties moeten snel schakelen, met zelfs fundamentele veranderingen in de bedrijfsvoering. Dat heeft ook invloed op de medezeggenschap. Medezeggenschap moet hierop aansluiten met aanpassingen in de werkwijze, een andere inrichting/structuur of zelfs andere vormen van medewerkersparticipatie. Dat vraagt van jou, de ambtelijk secretaris, inzicht in organisatieontwikkeling en externe ontwikkelingen en wat dit betekent voor de medezeggenschap binnen de organisatie. Bovendien moet je weten welke rol en positie hierbij voor jou als ambtelijk secretaris van belang is en hoe je de juiste begeleiding kunt geven bij de ontwikkeling van een werkwijze/inrichting van medezeggenschap die past bij deze ontwikkelingen.

De trainingsmodule ‘Eigentijdse medezeggenschap’ gaat in op verschillende organisatievormen en de rol die medezeggenschap hierin heeft of kan nemen. Je krijgt een beeld bij de actuele externe ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op de inrichting van de medezeggenschap. Je krijgt inzicht in verschillende manieren van besluitvorming en participatie van medewerkers. Je leert wie de belangrijkste stakeholders zijn en wat hun belangen zijn. Als ambtelijk secretaris weet je hoe je de ondernemingsraad en de bestuurder kunt ondersteunen en begeleiden om passende medezeggenschapsvormen en participatie te ontwikkelen en in te voeren.

Deze trainingsmodule bestaat uit twee dagen. Dag 1 gaat vooral in op vormen van medezeggenschap. Dag 2 behandelt de medewerkersparticipatie.

Na het volgen van deze trainingsmodule:

Dag 1 – vormen van medezeggenschap

 • heb je kennis over verschillende organisatievormen, besluitvormingsprocessen en de invloed op de medezeggenschap
 • heb je inzicht in de verschillende actuele externe ontwikkelingen die van invloed zijn op de inrichting van de medezeggenschap
 • heb je kennis over diverse medezeggenschapsvormen en participatie en wanneer je deze inzet
 • weet je hoe je de ondernemingsraad en de bestuurder kunt adviseren over passende medezeggenschapsvormen en participatie en hoe je deze toepast
 • weet je hoe je medewerkers kunt betrekken en laten participeren
 • heb je inzicht in de stappen voor het realiseren van een dergelijk traject. 

Dag 2 – medewerkersparticipatie

 • Heb je inzicht in het belang en de randvoorwaarden van medewerkersparticipatie 
 • Kun je vormgeven aan medewerkersparticipatie, om een optimale betrokkenheid van de achterban bij het medezeggenschapsproces te realiseren
 • Weet je hoe je medewerkersparticipatie goed kunt opzetten en organiseren.
 • Weet je hoe je verschillende vormen van medewerkersparticipatie kunt toepassen, zowel live als online
 • Kun je verschillende methodieken toepassen voor het ophalen van informatie / meningen bij de achterban
 • Weet je hoe je met input van de achterban de toegevoegde waarde van de ondernemingsraad kunt vergroten. En hoe je als ondernemingsraad de input kunt verwerken in een gedegen reactie richting de bestuurder

Studiebelasting

Deze training bestaat uit

 • Zelfstudie: een voorbereidingsopdracht. Geschatte voorbereidingstijd: 1,5 – 2 uur
 • Twee dagen training (16 uur) 
 • Een eindopdracht (2 uur).

Studiekosten

 • 2 Trainingsdagen: € 1.060,– (16 uur)

De opleidingen zijn vrijgesteld van BTW

Data en tijden

Data:

 • Dinsdag 24 jan en 7 feb 2023
 • Dinsdag 12 sep en 26 sep 2023

Tijd:
9.00 – 17.00 uur 

Locatie

De trainingen worden gegeven in één van de vergaderzalen van:

Seats2meet
Centraal Station Amersfoort CS  –  Amersfoort

Toelatingscriteria

Je hebt enkele jaren relevante werkervaring in medezeggenschap in een ondernemingsraad. Ofwel je hebt de training Basis ondersteuning medezeggenschap afgerond.

Eindopdracht en certificaat

 • Eindopdracht: Je sluit de trainingsmodule af met een eindopdracht waaruit blijkt dat je je kennis en vaardigheden kunt toepassen in de praktijk. De trainer geeft feedback op je eindopdracht.
 • Certificaat: Rond je de trainingsmodule succesvol af, dan ontvang je een certificaat. Heb je alle trainingsmodules van een vakopleiding afgerond, ontvang je een certificaat (VASMO gecertificeerd) over de gehele vakopleiding
 • De trainingsmodule ‘Eigentijdse medezeggenschap’ maakt deel uit van de vakopleiding ambtelijk secretaris ondernemingsraad niveau 2. De andere trainingsmodules van deze vakopleiding zijn:

  • Praktische toepassen van OR wet- en regelgeving
  • Organisatie van communicatie
  • Met succes communiceren in lastige situatie
  • Inzicht in complexe documenten met analysemodellen
  • Succesvol vormgeven aan (online) vergaderingen
  • De impact van groepsdynamica op goed samenwerken
  • Praktijk voor Ambtelijk secretaris niveau 2

Deze training wordt gegeven door:

Corry Oosterhoorn

Corry Oosterhoorn

Trainer / Adviseur

Corry ondersteunt met Oosterhoorn Medezeggenschap ondernemingsraden op een praktische manier bij het vormgeven van invloedrijke medezeggenschap. Het is voor haar altijd een uitdaging de OR bewust te maken van de aanwezige kennis en kwaliteiten. Ze stimuleert OR en bestuurder tot constructieve samenwerking en brainstorm door (maatwerk)training, begeleiding van brainstormsessies en advies.