+31 (0)182 231 270 info@as-opleidingen.nl

Kennis van de Wet op de Ondernemingsraad en regelgeving is de basis om de ondernemingsraad en de bestuurder te kunnen ondersteunen. Zeker als het gaat om verandertrajecten waarin organisaties zich bevinden. Je moet weten wat er allemaal komt kijken bij een fusie of reorganisatie en beroepsprocedures begrijpen. Juridische teksten vormen geen probleem voor je.

De training Wet en regelgeving reikt je verdieping en toepassing van de Wet op de Ondernemingsraden aan en gaat onder meer in op beroepsprocedures, fusie- en reorganisatietrajecten. Deze training gaat daarnaast in op medezeggenschap bij de overheid, in internationale organisaties en brengt je de basiskennis financiën bij. Je krijgt praktische tips aangereikt om je juridische teksten eigen te maken.

Na het volgen van deze training:

 • Ben je in staat juridische teksten te lezen
 • Ben je op de hoogte van de wettelijke/procedurele basis rond fusies en reorganisaties
 • Ben je bekend met de basis van het arbeidsrecht en het ondernemingsrecht
 • Ben je bekend met het krachtenveld waarbinnen de Ondernemingsraad opereert, denk aan vakorganisaties, raden van commissarissen, pers en hoe hier mee om te gaan
 • Ben je bekend met informatierecht: lezen van financiële stukken en hoe informatie te verkrijgen
 • Ben je bekend met Artikel 24 overleg en Good Governance
 • Ben je in staat om de ondernemingsraad strategisch te positioneren, bijvoorbeeld in het kader van een sociaal plan of harmoniseren van arbeidsvoorwaarden.

Deze module bestaat uit:

Kosten

 • Verdieping Wet en OR-regelgeving                                            €  490,–
 • OR en fusies  (te bestellen via de link)                                      € 26,50
 • Inzicht in de ondernemingsraad   (te bestellen via de link)        € 74,50

De opleidingen zijn opgenomen in het CRKBO-register en vrijgesteld van BTW

Data:
Deze training bestaat uit in twee hoorcolleges van een dagdeel:

 • maandag 1 nov 2021 | 9.00 – 17.00 uur    

hoorcollege dagdeel 1:

    • Fusies en Reorganisaties
    • Krachtenveld OR
    • Adviesrecht

hoorcollege dagdeel 2:

    • Sociaal plan / Arbeidsrecht
    • Instemmingsrecht
    • Informatierecht

Locatie:  Seats2meet Amersfoort CS  –  Amersfoort

Je hebt de training Basis Wet en OR-regelgeving succesvol afgerond.

Certificaat

 • De training wordt afgesloten met een toets. Deelnemers dienen hiervoor een voldoende te behalen.
 • Deze training is onderdeel van de opleiding tot ambtelijk secretaris – OR-coördinator. De gehele opleiding is VASMO gecertificeerd. Hiervoor dienen alle trainingen van OR-coördinator binnen een aaneengesloten termijn van 24 maanden te worden behaald en afgesloten.
 • De training is ook los te volgen.

Deze training wordt gegeven door:

Jolande Janssen

Jolande Janssen

Advocaat

Jolande is sinds 2010 als advocaat verbonden aan De Voort Advocaten | Mediators te Tilburg en is werkzaam op de sectie Medezeggenschap- en Arbeidsrecht. Daarnaast is zij docent aan Tilburg University waar zij doceert in het vak oefenrechtbank. Eveneens schreef zij het handboek cliëntenraden en studeerde cum laude af voor de specialisatieopleiding arbeidsrecht van de Grotius Academie.

Aanmelden, advies of kostenoverzicht: