+31 (0)182 231 270 opleidingen@or-ondersteuning.nl

De ondernemingsraad heeft de plicht de bestuurder en de medewerkers te informeren. Bovendien is het van essentieel belang dat een ondernemingsraad weet wat er leeft in de organisatie. De OR-coördinator heeft tal van moderne communicatiemiddelen ter beschikking om de contacten met en tussen de leden van de ondernemingsraad, de organisatie en de bestuurder te onderhouden. Je leert hoe je deze planmatig inzet.

In de training Organisatie van OR-communicatie leer je op welke wijze je een effectieve en efficiënte communicatiestrategie kunt invoeren voor de ondernemingsraad. Je richt (in overleg met de ondernemingsraad) een optimale communicatie in tussen ondernemingsraad, de medewerkers (achterban) en de directie (bestuurder) met gebruik van tal van moderne communicatiemiddelen  Je leert hoe je deze communicatie planmatig inzet.

Na het volgen van deze training:

 • Kun je een communicatiestrategie voorstellen aan de ondernemingsraad
 • Kun je de strategie uitwerken in een concreet communicatieplan
 • Ben je in staat een planning op te stellen van communicatiemomenten en -middelen
 • Kun je moderne communicatiemiddelen in (laten) zetten.

Deze training bestaat uit:

 • Een workshop van een dag 
 • Zelfstudie
 • Eindtoets

Kosten

 •  Organisatie van communicatie (2 dagdelen)                             € 490,–

De opleidingen zijn opgenomen in het CRKBO-register en vrijgesteld van BTW

Deze training wordt gegeven op:

 • woensdag 17 maart 2021 | 9.00 – 17.00 uur

Locatie:  Cursus- en vergadercentrum Domstad – Utrecht

Je weet hoe de communicatielijnen binnen de ondernemingsraad lopen. Ofwel, je hebt de training Inleiding communicatie binnen de OR succesvol afgerond.

Certificaat

 • De training wordt afgesloten met een toets. Deelnemers dienen hiervoor een voldoende te behalen.
 • Deze training is onderdeel van de opleiding tot ambtelijk secretaris – OR-coördinator. De gehele opleiding is VASMO gecertificeerd. Hiervoor dienen alle trainingen van OR-coördinator binnen een aaneengesloten termijn van 24 maanden te worden behaald en afgesloten.
 • De training is ook los te volgen.

Deze training wordt gegeven door:

 Sabina van der Zwan

Sabina van der Zwan

Communicatiespecialist

Sabina is een communicatiespecialist met meer dan 10 jaar ervaring in verschillende organisaties. Als Coördinator Communicatie Minimabeleid – Gemeente Leidschendam-Voorburg, communicatieadviseur van de Veiligheidsregio Haaglanden én 5 jaar ervaring in de ondernemingsraad weet zij als geen ander welke communicatiestrategie en communicatieactiviteiten nodig zijn om een succesvolle relatie te verwezenlijken tussen de ondernemingsraad, medewerkers en de bestuurder.

Aanmelden, advies of kostenoverzicht: