+31 (0)182 231 270 info@as-opleidingen.nl

De ondernemingsraad heeft de plicht de achterban te informeren. Bovendien is het belangrijk dat een ondernemingsraad weet wat er leeft in de organisatie. Maatschappelijke ontwikkelingen als hybride werken kunnen immers impact hebben op de betrokkenheid van medewerkers bij de medezeggenschap in een organisatie. Een planmatige aanpak van communicatie ondersteunt het werk van de ondernemingsraad en daarmee het contact met de achterban. De ambtelijk secretaris heeft tal van (moderne) communicatiemiddelen ter beschikking, die de ondernemingsraad kan inzetten, en kan hierover adviseren.

In de trainingsmodule ‘Organisatie van achterbancommunicatie’ leer je op welke wijze je een effectief en efficiënt communicatieplan voor de ondernemingsraad kunt opzetten en uitvoeren. Of de raad hierover kunt adviseren. Je richt (in overleg met de raad) een optimale communicatie in tussen ondernemingsraad, de achterban (en waar nodig andere stakeholders), met gebruik van tal van moderne communicatiemiddelen. Je leert ook hoe je communicatie planmatig inzet.

Na deze trainingsmodule

 • Kun je in samenwerking met de ondernemingsraad een communicatieplan opstellen
 • Kun je adviseren over en uitvoering geven aan het communicatieplan
 • Kun je bijeenkomsten met de achterban te organiseren
 • Weet je de juiste middelen in te zetten om de achterban te activeren en te betrekken bij de medezeggenschap in de organisatie
 • Weet je welke moderne, digitale communicatiemiddelen er zijn, hoe je ze inzet en wanneer
 • Krijg je een voorbeeldcommunicatieplan voor or-verkiezingen aangereikt.

Studiebelasting

Deze training bestaat uit

 • Een voorbereidingsopdracht: leeswerk (ongeveer 2uur)
 • Een dag training (8 uur)
 • Een eindopdracht (2 uur).

Studiekosten

 • 1 Trainingsdag: (2 dagdelen):  €  490,–

De opleidingen zijn vrijgesteld van BTW

Data en tijden

Data:

 • Maandag 26 september 2022  

Tijd:
9.00 – 17.00 uur

Locatie

De trainingen worden gegeven in één van de vergaderzalen van:

Seats2meet
Centraal Station Amersfoort CS  –  Amersfoort

Toelatingscriteria

Je weet hoe de communicatielijnen binnen de ondernemingsraad lopen. Ofwel, je hebt de training Inleiding communicatie binnen de OR succesvol afgerond.

Eindopdracht en certificaat

 • Eindopdracht: Je sluit de trainingsmodule af met een eindopdracht waaruit blijkt dat je je kennis en vaardigheden kunt toepassen in de praktijk. De trainer geeft feedback op je eindopdracht.
 • Certificaat: Rond je de trainingsmodule succesvol af, dan ontvang je een certificaat. Heb je alle trainingsmodules van een vakopleiding afgerond, ontvang je een certificaat (VASMO gecertificeerd) over de gehele vakopleiding
 • De trainingsmodule ‘Organisatie van achterbancommunicatie’ maakt deel uit van de vakopleiding ambtelijk secretaris ondernemingsraad niveau 2. De andere trainingsmodules van deze vakopleiding zijn:

  • Eigentijdse medezeggenschap
  • Praktische toepassen van OR wet- en regelgeving
  • Met succes communiceren in lastige situatie
  • Inzicht in complexe documenten met analysemodellen
  • Succesvol vormgeven aan (online) vergaderingen
  • De impact van groepsdynamica op goed samenwerken
  • Praktijk voor Ambtelijk secretaris niveau 2

  Deze training wordt gegeven door:

  Saskia Reijnen

  Saskia Reijnen

  Trainer / Adviseur

  Saskia heeft meer dan 15 jaar ervaring als adviseur en trainer op gebied van organisatieontwikkeling, medezeggenschap en communicatie. Vanaf 2007 volgt zij de ontwikkeling van sociale media en helpt OR-en met het vernieuwen van hun interne en externe communicatie. Zij is van mening dat de OR met een effectieve communicatie inclusief nieuwe media het verschil kan maken.
  Zij publiceert hierover in de vakbladen.