+31 (0)182 231 270 info@as-opleidingen.nl

De ondernemingsraad heeft de plicht de bestuurder en de medewerkers te informeren. Bovendien is het van essentieel belang dat een ondernemingsraad weet wat er leeft in de organisatie. De OR-coördinator heeft tal van moderne communicatiemiddelen ter beschikking om de contacten met en tussen de leden van de ondernemingsraad, de organisatie en de bestuurder te onderhouden. Je leert hoe je deze planmatig inzet.

In de training Organisatie van OR-communicatie leer je op welke wijze je een effectieve en efficiënte communicatiestrategie kunt invoeren voor de ondernemingsraad. Je richt (in overleg met de ondernemingsraad) een optimale communicatie in tussen ondernemingsraad, de medewerkers (achterban) en de directie (bestuurder) met gebruik van tal van moderne communicatiemiddelen  Je leert hoe je deze communicatie planmatig inzet.

Na het volgen van deze training:

 • Kun je een communicatiestrategie voorstellen aan de ondernemingsraad
 • Kun je de strategie uitwerken in een concreet communicatieplan
 • Ben je in staat een planning op te stellen van communicatiemomenten en -middelen
 • Kun je moderne communicatiemiddelen in (laten) zetten.

Deze training bestaat uit:

 • Een workshop van een dag 
 • Zelfstudie
 • Eindtoets

Kosten

 •  Organisatie van communicatie (2 dagdelen)                             € 490,–

De opleidingen zijn opgenomen in het CRKBO-register en vrijgesteld van BTW

Deze training wordt gegeven op:

 • maandag 28 maart 2022 | 9.00 – 17.00 uur
 • maandag 26 september 2022 | 9.00 – 17.00 uur

Locatie:  Seats2meet Amersfoort CS  –  Amersfoort

Je weet hoe de communicatielijnen binnen de ondernemingsraad lopen. Ofwel, je hebt de training Inleiding communicatie binnen de OR succesvol afgerond.

Certificaat

 • De training wordt afgesloten met een toets. Deelnemers dienen hiervoor een voldoende te behalen.
 • Deze training is onderdeel van de opleiding tot ambtelijk secretaris – OR-coördinator. De gehele opleiding is VASMO gecertificeerd. Hiervoor dienen alle trainingen van OR-coördinator binnen een aaneengesloten termijn van 24 maanden te worden behaald en afgesloten.
 • De training is ook los te volgen.

Deze training wordt gegeven door:

Saskia Reijnen

Saskia Reijnen

Trainer / Adviseur

Saskia heeft meer dan 15 jaar ervaring als adviseur en trainer op gebied van organisatieontwikkeling, medezeggenschap en communicatie. Vanaf 2007 volgt zij de ontwikkeling van sociale media en helpt OR-en met het vernieuwen van hun interne en externe communicatie. Zij is van mening dat de OR met een effectieve communicatie inclusief nieuwe media het verschil kan maken.
Zij publiceert hierover in de vakbladen.

Aanmelden, advies of kostenoverzicht: