+31 (0)182 231 270 info@as-opleidingen.nl

Vooral organisaties in verandertrajecten kunnen gevoelig zijn voor communicatieproblemen. Tegengestelde belangen of gevoelens spelen op en maken het moeilijk om begrip voor elkaar te blijven tonen of naar elkaar te luisteren. Dan is het goed dat je over technieken beschikt die je helpen partijen nader tot elkaar te brengen en vooral naar elkaar te luisteren. Geweldloze communicatie, maar ook de feedback techniek, zijn methodieken die je helpen echt in verbinding te komen met anderen en zo resultaten te bereiken.

In deze training Communicatie in lastige situaties leer je methodieken als geweldloze communicatie en de feedback techniek toe te passen. Je leert in stappen hoe je structuur en rust in een gesprek brengt, waarin alle partijen in hun waarde blijven staan. Het geeft je ongekende mogelijkheden die je helpen latente conflictsituaties te voorkomen en onderhandelingen of gesprekken soepel te laten verlopen met het gewenste resultaat.

Na het volgen van deze training:

 • Ben je op de hoogte van methodieken als geweldloze communicatie en feedback technieken
 • Kun je de ondernemingsraad ondersteunen bij/adviseren over de toepassingen van deze technieken
 • Kun je in praktische stappen de technieken toepassen.

 Deze training bestaat uit:

 • Zelfstudie
 • Een workshop van 1 dag (2 dagdelen)
 • Een eindtoets bestaand uit een opdracht en vragen

Kosten

 •  Communicatie in lastige situaties (2 dagdelen)                             € 490,–

De opleidingen zijn opgenomen in het CRKBO-register en vrijgesteld van BTW

Deze training wordt gegeven op:

 • Maandag 13 dec 2021 | 9.00 – 17.00 uur
 • Maandag 28 mrt 2022 | 9.00 – 17.00 uur
 • Maandag 26 sep 2022 | 9.00 – 17.00 uur

Locatie:  Seats2meet Amersfoort CS  –  Amersfoort

Je hebt enkele jaren relevante werkervaring in medezeggenschap.

Certificaat

 • De training wordt afgesloten met een toets. Deelnemers dienen hiervoor een voldoende te behalen.
 • Deze training is onderdeel van de opleidingen tot ambtelijk secretaris – OR-coördinator en ambtelijk secretaris cliëntenraad verdieping. De gehele opleiding is VASMO gecertificeerd. Hiervoor dienen alle trainingen van OR-coördinator of Cliëntenraad verdieping binnen een aaneengesloten termijn van 24 maanden te worden behaald en afgesloten.
 • De training is ook los te volgen.

Deze training wordt gegeven door:

Margo Hendriks

Margo Hendriks

Eigenaar Margo Hendriks Training & Coaching

Margo is trainer/ adviseur medezeggenschap vanuit haar eigen bureau Margo Hendriks training & coaching.  Haar carrière binnen de medezeggenschap is begonnen in de zorg. Waarin zij 11 jaar als verpleegkundige werkte en lange tijd actief is geweest binnen de medezeggenschap. In 2015 heeft zij de overstap gemaakt naar het trainersvak. Waarna zij zich onder andere is gaan specialiseren als Scrum Master in de toepassing van Scrum binnen de medezeggenschap en Agile processen binnen organisaties. Margo werkt praktijkgericht waarin zij ondernemingsraden inspireert een proactieve rol te vervullen bij ontwikkelingen binnen de organisatie. Dit is niet alleen te herkennen is in haar wijze van trainen, maar ook in haar werkzaamheden als technisch voorzitter en coach. Haar motto: daag jezelf iedere dag uit een klein beetje beter te worden en durf te experimenteren.

Aanmelden, advies of kostenoverzicht: