+31 (0)182 231 270 info@as-opleidingen.nl

Je hebt als ambtelijk secretaris binnen een medezeggenschapsorgaan voortdurend te maken met groepsontwikkeling en groepsdynamische processen. Inzicht in groepen en groepsprocessen helpen je daar op in te spelen of op te anticiperen en je rol als coach in te nemen. Zeker als er sprake is van complex samengestelde medezeggenschapsorgaan.

De training Groepsdynamica leert je over de processen die zich in een groep kunnen afspelen en hoe je die processen kunt beïnvloeden. Belangrijk zijn de context van de groep en de wederzijdse beïnvloeding. Je leert over het functioneren van groepen en hoe je daar zelf mee om kunt gaan. Na verkiezingen en benoeming van nieuwe leden van de ondernemingsraad is er wel een groep gevormd, maar nog niet een goed, samenwerkend team. Als ambtelijk secretaris kijk je op welke wijze de communicatie binnen het medezeggenschapsorgaan optimaal wordt ingericht om als team zo goed mogelijk te kunnen functioneren.

Na het volgen van deze training:

 • Ben je op de hoogte van de theorie achter groepsdynamica
 • Herken je de verschillende ontwikkelingsfasen waarin een groep zich kan bevinden
 • Weet je hoe je als ambtelijk secretaris met groepsvorming om kunt gaan en hoe je daarin kunt adviseren
 • Weet je als ambtelijk secretaris wat er nodig is om je team de verschillende fasen te laten doorlopen en welke begeleiding het team hierin nodig heeft.

Deze training bestaat uit:

 • Zelfstudie
 • Een workshop van twee dagdelen
 • Een eindtoets bestaande uit een opdracht en vragen

Kosten

 • Methodieken: Groepsdynamica  (2 dagdelen)                           € 490,–

De opleidingen zijn opgenomen in het CRKBO-register en vrijgesteld van BTW

Deze training wordt gegeven op:

 • maandag 6 dec 2021 | 9.00 – 17.00 uur
 • woensdag 8 jun 2022 | 9.00 – 17.00 uur
 • maandag 28 nov 2022 | 9.00 – 17.00 uur

Locatie:  Seats2meet Amersfoort CS  –  Amersfoort

Je hebt enkele jaren relevante werkervaring in medezeggenschap.

Certificaat

 • De training wordt afgesloten met een toets. Deelnemers dienen hiervoor een voldoende te behalen.
 • Deze training is onderdeel van de opleidingen tot ambtelijk secretaris – OR-coördinator en ambtelijk secretaris cliëntenraad verdieping. De gehele opleiding is VASMO gecertificeerd. Hiervoor dienen alle trainingen van OR-coördinator of Cliëntenraad verdieping binnen een aaneengesloten termijn van 24 maanden te worden behaald en afgesloten.
 • De training is ook los te volgen.

Deze training wordt gegeven door:

Margo Hendriks

Margo Hendriks

Eigenaar Margo Hendriks Training & Coaching

Margo is trainer/ adviseur medezeggenschap vanuit haar eigen bureau Margo Hendriks training & coaching.  Haar carrière binnen de medezeggenschap is begonnen in de zorg. Zij heeft 11 jaar als verpleegkundige gewerkt en is lange tijd actief geweest binnen de medezeggenschap. In 2015 heeft zij de overstap gemaakt naar het trainersvak. Daarna is zij zich onder andere gaan specialiseren als Scrum Master in de toepassing van Scrum binnen de medezeggenschap en Agile processen binnen organisaties. Margo werkt praktijkgericht waarin zij ondernemingsraden inspireert een proactieve rol te vervullen bij ontwikkelingen binnen de organisatie. Dit is niet alleen te herkennen in haar wijze van trainen, maar ook in haar werkzaamheden als technisch voorzitter en coach. Haar motto: daag jezelf iedere dag uit een klein beetje beter te worden en durf te experimenteren.

Aanmelden, advies of kostenoverzicht: