+31 (0)182 231 270 info@as-opleidingen.nl
Er gaat te veel tijd verloren met inefficiënte en niet effectieve vergaderingen. Hoe zorg je dat je het beste resultaat uit een vergadering krijgt? Een ambtelijk secretaris stelt de agenda op van de vergadering en kiest voor elk agendapunt de ideale vergadervorm, rekening houdend met het doel van de vergadering, het onderwerp en de samenstelling van de groep.

In de training Opzetten en inrichten van vergaderingen ga je aan de slag met de verschillende (digitale) vormen van overleg. Je leert welke (andere) vormen er zijn en wanneer je deze toepast om het maximale resultaat uit je overleg te halen. Je leert welke hulpmiddelen het medezeggenschapsorgaan daarbij kan gebruiken en hoe je een actieve participatie van de deelnemers krijgt.

Na het volgen van deze training:

 • Ben je in staat het medezeggenschapsorgaan en zijn voorzitter te adviseren over hoe een efficiënte en effectieve vergadering ingericht en gevoerd kan worden
 • Ben je op de hoogte van digitale vergadertechnieken
 • Kun je het medezeggenschapsorgaan adviseren en ondersteunen bij het hanteren van digitale vergadertechnieken.
 •   
 Deze training bestaat uit:

 • Zelfstudie
 • Een workshop van twee dagdelen
 • Een eindtoets bestaande uit een opdracht en vragen
Kosten

 • Methodieken: Opzetten en inrichten van vergaderingen  (2 dagdelen)                           € 490,–

De opleidingen zijn opgenomen in het CRKBO-register en vrijgesteld van BTW

Data:
Deze training wordt gegeven op:

 • donderdag 11 nov 2021 | 9.00 – 17.00 uur                      

Locatie:  Seats2meet Amersfoort CS  –  Amersfoort

Je hebt voldoende basiskennis van vergadervormen en technieken en/of de training Methodieken: Efficiënt en effectief vergadervormen met succes afgerond.
Certificaat

 • De training wordt afgesloten met een toets. Deelnemers dienen hiervoor een voldoende te behalen.
 • Deze training is onderdeel van de opleidingen tot ambtelijk secretaris – OR-coördinator en ambtelijk secretaris cliëntenraad verdieping. De gehele opleiding is VASMO gecertificeerd. Hiervoor dienen alle trainingen van OR-coördinator of Cliëntenraad verdieping binnen een aaneengesloten termijn van 24 maanden te worden behaald en afgesloten.
 • De training is ook los te volgen.

Deze training wordt gegeven door:

Miriam ter Weeme

Miriam ter Weeme

Trainer / Adviseur / Coach

Miriam is een ervaren ambtelijk secretaris, trainer & adviseur. Zij werkt ruim 15 jaar in de medezeggenschap en heeft diverse ondernemingsraden en bestuurders in de praktijk begeleid en geadviseerd. Miriam heeft veel ervaring in de internationale context en werkt methodisch en efficiënt.
In 2011 is zij benoemd tot ‘Ambtelijk (OR) Secretaris van het jaar’.

Aanmelden, advies of kostenoverzicht: