+31 (0)182 231 270 opleidingen@or-ondersteuning.nl

Er gaat te veel tijd verloren met inefficiënte en niet effectieve vergaderingen. Hoe zorg je dat je het beste resultaat uit een vergadering krijgt? Een ambtelijk secretaris stelt de agenda op van de vergadering en kiest voor elk agendapunt de ideale vergadervorm, rekening houdend met het doel van de vergadering, het onderwerp en de samenstelling van de groep.

In de training Opzetten en inrichten van vergaderingen ga je aan de slag met de verschillende (digitale) vormen van overleg. Je leert welke (andere) vormen er zijn en wanneer je deze toepast om het maximale resultaat uit je overleg te halen. Je leert welke hulpmiddelen het medezeggenschapsorgaan daarbij kan gebruiken en hoe je een actieve participatie van de deelnemers krijgt.

Na het volgen van deze training:

 • Ben je in staat het medezeggenschapsorgaan en zijn voorzitter te adviseren over hoe een efficiënte en effectieve vergadering ingericht en gevoerd kan worden
 • Ben je op de hoogte van digitale vergadertechnieken
 • Kun je de adviseren en ondersteunen bij het hanteren van digitale vergadertechnieken.
 •   

 Deze training bestaat uit:

 • Zelfstudie
 • Een workshop van twee dagdelen
 • Een eindtoets bestaande uit een opdracht en vragen

Kosten

 • Methodieken: Opzetten en inrichten van vergaderingen  (2 dagdelen)                           € 490,–

De opleidingen zijn opgenomen in het CRKBO-register en vrijgesteld van BTW

Data:
Deze training wordt gegeven op:

 • maandag 3 februari 2020 | 9.00 – 17.00 uur
 • maandag 26 oktober 2020 | 9.00 -= 17.00 uur

Locatie: Cursus- en vergadercentrum Domstad – Utrecht

Je hebt voldoende basiskennis vergadervormen en technieken en/of de training Methodieken: Efficiënt en effectief vergadervormen (opleiding ambtelijk secretaris cliëntenraad BASIS) met succes afgerond.

Certificaat

 • De training wordt afgesloten met een toets. Deelnemers dienen hiervoor een voldoende te behalen.
 • De gehele opleiding tot ambtelijk secretaris – OR-coördinator is VASMO gecertificeerd. Hiervoor dienen alle trainingen van OR-coördinator binnen een aaneengesloten termijn van 24 maanden te worden behaald en afgesloten.
 • De training is ook los te volgen.

Deze training wordt gegeven door:

Michiel van Vliet

Michiel van Vliet

Trainer / coach Zetje

Michiel van Vliet werkt als ervaren communicatie- en gedragstrainer, medezeggenschapstrainer en coach. Vanuit zijn passie is hij altijd op zoek om het beste uit ander te halen. Michiel heeft in 2014 voor medezeggenschapsraden het boek ‘Zetje medezeggenschap op de kaart!’ geschreven. Een boek met veel praktische informatie, inclusief de volledige tekst van de Wet op de Ondernemingsraden (WOR). En hij heeft een praktische bijdrage geleverd en meegeschreven aan het ‘Handboek cliëntenraden’, uitgebracht in september 2014 door Vakmedianet.

Aanmelden, advies of kostenoverzicht: