+31 (0)182 231 270 opleidingen@or-ondersteuning.nl

Je hebt als ambtelijk secretaris binnen een medezeggenschapsorgaan voortdurend te maken met groepsontwikkeling en groepsdynamische processen. Inzicht in groepen en groepsprocessen helpen je daar op in te spelen of op te anticiperen en je rol als coach in te nemen. Zeker als er sprake is van een complexe samengestelde medezeggenschapsorgaan.

De training Groepsdynamica leert je over de processen die zich in een groep kunnen afspelen en hoe je die processen kunt beïnvloeden. Belangrijk zijn de context van de groep en de wederzijdse beïnvloeding. Je leert over het functioneren van groepen en hoe je daar zelf mee om kunt gaan. Na verkiezingen en benoeming van nieuwe leden van de ondernemingsraad is er wel een groep gevormd, maar nog niet een goed, samenwerkend team. Als ambtelijk secretaris kijk je op welke wijze de communicatie binnen het medezeggenschapsorgaan optimaal wordt ingericht om als team zo goed mogelijk te kunnen functioneren.

Na het volgen van deze training:

 • Ben je op de hoogte van de theorie achter groepsdynamica
 • Herken je de verschillende ontwikkelingsfasen waarin een groep zich kan bevinden
 • Weet je hoe je als ambtelijk secretaris met groepsvorming om kunt gaan en hoe je daarin kunt adviseren
 • Weet je als ambtelijk secretaris wat er nodig is om je team de verschillende fases te laten doorlopen en welke begeleiding het team hierin nodig heeft.

Deze training bestaat uit:

 • Zelfstudie
 • Een workshop van twee dagdelen
 • Een eindtoets bestaande uit een opdracht en vragen

Kosten

 • Methodieken: Groepsdynamica  (2 dagdelen)                           € 490,–

De opleidingen zijn opgenomen in het CRKBO-register en vrijgesteld van BTW

Deze training wordt gegeven op:

 • dinsdag 24 november 2020 | 9.00 – 17.00 uur

Locatie:   Cursus- en vergadercentrum Domstad – Utrecht

Je hebt enkele jaren relevante werkervaring in medezeggenschap.

Certificaat

 • De training wordt afgesloten met een toets. Deelnemers dienen hiervoor een voldoende te behalen.
 • Deze training is onderdeel van de opleidingen tot ambtelijk secretaris – OR-coördinator en ambtelijk secretaris cliëntenraad verdieping. De gehele opleiding is VASMO gecertificeerd. Hiervoor dienen alle trainingen van OR-coördinator of Cliëntenraad verdieping binnen een aaneengesloten termijn van 24 maanden te worden behaald en afgesloten.
 • De training is ook los te volgen.

Deze training wordt gegeven door:

 Tom Mickers

Tom Mickers

Coach- /teamtrainer en veranderkundige

Tom combineert zijn ervaringen als coach-/teamtrainer en veranderkundige om op een duurzame manier resultaat te bereiken. Al 14 jaar begeleidt Tom mensen in hun maximale potentieel om te zetten in concreet gedrag. Zijn aanpak is dynamisch en gericht op rendement en voldoening. Zijn opleiding in mental-coaching geeft hem het inzicht en de vaardigheid om mensen op gedragsniveau en op mentaal niveau te stimuleren en te ondersteunen. Als professional coach weet hij vlot tot de kern van weerstand te komen. Als trainer in ‘ervarend leren’ herkent hij groepsdynamische processen en weet hij hier effectief mee te werken. Tom inspireert anderen het maximale uit zichzelf te halen.

Aanmelden, advies of kostenoverzicht: