+31 (0)182 231 270 info@as-opleidingen.nl
De ondernemingsraad dankt zijn bestaan aan de Wet op de Ondernemingsraden. In deze wet zijn de regels en bevoegdheden vastgelegd tussen de organisatie en de ondernemingsraad. Als OR-assistent wordt er dan ook van je verlangd dat je hiervan op de hoogte bent. Maar ook dat je op de hoogte bent van verdere wetten waarmee de ondernemingsraad regelmatig te maken heeft, zoals de Arbowet. Verder weet je als eerste aanspreekpunt voor OR-verkiezingen precies hoe de verkiezingsprocedure verloopt en hoe je de organisatie daarbij kunt ondersteunen.
De training Wet en Regelgeving zorgt dat je op de hoogte bent van de basis wet- en regelgeving die voor het medezeggenschapswerk van belang zijn en je begrijpt de kaders waarbinnen het medezeggenschapswerk wordt uitgevoerd. Deze training gaat in op het informatie-, initiatief-, advies- en instemmingsrecht, maar ook het scholings- en overlegrecht.

Na het volgen van deze training

 • Heb je inzicht in de Wet op de Ondernemingsraden en de Arbowet.
 • Ben je op de hoogte van de kaders van de Wet op de Ondernemingsraden, meer in het bijzonder van het advies- en instemmingsrecht van de ondernemingsraad.
 • Kun je reglementen en convenanten lezen en begrijpen waarom bepaalde bepalingen in het reglement en convenant zijn opgenomen
 • Ben je op de hoogte van het scholingsrecht, het informatierecht en andere faciliteiten van de ondernemingsraad
 • Weet je hoe de verkiezingen worden opgezet
 • Kun je de ondernemingsraad en VGWM-commissie verwijzen naar de Arbowet en bijbehorende regelgeving en doorverwijzen wanneer het te complex wordt.
Deze training bestaat uit

Kosten

 • Basis Wet en OR-regelgeving  (1 dagdeel)                                                                           €  245,–
 • Ondernemingsraad voor dummies   (e-book, direct te downloaden via de link)         € 19,99
 • Inzicht in de ondernemingsraad                                                                                           €74,50

De opleidingen zijn opgenomen in het CRKBO-register en vrijgesteld van BTW

Deze training wordt gegeven op

 • dinsdag 11 mei 2021 | 9.00 – 12.30 uur                  Locatie: online training
 • maandag 20 sep 2021 | 9.00 – 12.30 uur                Locatie:  Cursus- en vergadercentrum Domstad – Utrecht
Toelatingscriteria

Geen

 Certificaat

 • De training wordt afgesloten met een toets. Deelnemers dienen hiervoor een voldoende te behalen.
 • Deze training is onderdeel van de opleiding tot ambtelijk secretaris OR-assistent. De gehele opleiding is VASMO gecertificeerd. Hiervoor dienen alle trainingen van OR-assistent binnen een aaneengesloten termijn van 24 maanden te worden behaald en afgesloten.
 • De training is ook los te volgen.

Deze training wordt gegeven door:

Jolande Janssen

Jolande Janssen

Advocaat

Jolande is sinds 2010 als advocaat verbonden aan De Voort Advocaten | Mediators te Tilburg en is werkzaam op de sectie Medezeggenschap- en Arbeidsrecht. Daarnaast is zij docent aan Tilburg University waar zij doceert in het vak oefenrechtbank. Zij schreef het handboek cliëntenraden en studeerde cum laude af voor de specialisatieopleiding arbeidsrecht van de Grotius Academie.

Aanmelden, advies of kostenoverzicht: