+31 (0)182 231 270 info@as-opleidingen.nl
De ondernemingsraad dankt zijn bestaan aan de Wet op de Ondernemingsraden. In deze wet zijn de regels en bevoegdheden vastgelegd tussen de organisatie en de ondernemingsraad. Als OR-assistent wordt er dan ook van je verlangd dat je hiervan op de hoogte bent. Maar ook dat je op de hoogte bent van verdere wetten waarmee de ondernemingsraad regelmatig te maken heeft, zoals de Arbowet. Verder weet je als eerste aanspreekpunt voor OR-verkiezingen precies hoe de verkiezingsprocedure verloopt en hoe je de organisatie daarbij kunt ondersteunen.

De training Wet en Regelgeving zorgt dat je op de hoogte bent van de basis wet- en regelgeving die voor het medezeggenschapswerk van belang zijn en je begrijpt de kaders waarbinnen het medezeggenschapswerk wordt uitgevoerd. Deze training gaat in op het informatie-, initiatief-, advies- en instemmingsrecht, maar ook op het scholings- en overlegrecht.

Na het volgen van deze training

 • Heb je inzicht in de Wet op de Ondernemingsraden en de Arbowet.
 • Ben je op de hoogte van de kaders van de Wet op de Ondernemingsraden, meer in het bijzonder van het advies- en instemmingsrecht van de ondernemingsraad.
 • Kun je reglementen en convenanten lezen en begrijpen waarom bepaalde bepalingen in het reglement en convenant zijn opgenomen
 • Ben je op de hoogte van het scholingsrecht, het informatierecht en andere faciliteiten van de ondernemingsraad
 • Weet je hoe de verkiezingen worden opgezet
 • Kun je de ondernemingsraad en VGWM-commissie verwijzen naar de Arbowet en bijbehorende regelgeving en doorverwijzen wanneer het te complex wordt.

Studiebelasting

Deze training bestaat uit

 • Zelfstudie: lezen van artikelen en studiemateriaal. Geschatte voorbereidingstijd: 2 uur
 • 1 dagdeel training (4 uur)
 • Eindtoets (2 uur)

Studiekosten

Trainingsdag:
(1 dagdeel): € 245,–

Studiemateriaal:

De opleidingen zijn vrijgesteld van BTW

Data en tijden

Data:

 • dinsdag 31 mei 2022
 • maandag 26 sep 2022

Tijden:
9.00 – 12.30 uur

Locatie

De trainingen worden gegeven in één van de vergaderzalen van:

Seats2meet
Centraal Station Amersfoort CS  –  Amersfoort

Toelatingscriteria

Deze trainingsmodule kent geen toelatingseisen. Wel is het wenselijk dat de deelnemer  organisatorisch en secretarieel onderlegd is.

Certificaat

 • De training wordt afgesloten met een toets. Deelnemers dienen hiervoor een voldoende te behalen.
 • Deze training is onderdeel van de opleiding tot junior ambtelijk secretaris ondernemingsraad, niveau 1.
  De gehele vakopleiding is VASMO gecertificeerd. Hiervoor dienen alle trainingsmodules van de vakopleiding tot junior ambtelijk secretaris  niveau 1 binnen een aaneengesloten termijn van 24 maanden te worden behaald en afgesloten.
 • De trainingsmodules zijn ook los te volgen.

Deze training wordt gegeven door:

Jolande Janssen

Jolande Janssen

Advocaat

Jolande is sinds 2010 als advocaat verbonden aan De Voort Advocaten | Mediators te Tilburg en is werkzaam op de sectie Medezeggenschaps- en Arbeidsrecht. Daarnaast is zij docent aan Tilburg University waar zij doceert in het vak oefenrechtbank. Zij schreef het handboek cliëntenraden en studeerde cum laude af voor de specialisatieopleiding arbeidsrecht van de Grotius Academie.