+31 (0)182 231 270 info@as-opleidingen.nl

De onderwerpen die het medezeggenschapsorgaan (MZO) behandelt kunnen breed en complex zijn. Als ambtelijk secretaris niveau 1 (assistent) ben je een ondersteuner en houd je je in mindere mate bezig met de inhoud van deze onderwerpen, toch heeft het grote meerwaarde om er wel enige kennis van te nemen. Wanneer je een vergadering notuleert, gaat het je nu eenmaal makkelijker af als je op hoofdlijnen weet waar het gesprek over gaat. Ook helpt het als je de opbouw van de betreffende adviesaanvraag of het instemmingsverzoek kent. Wanneer je afspraken voor het MZO moet maken is het fijn dat je het MZO kunt attenderen op contactpersonen om bij een bepaald thema te horen. Bovendien maakt het je werk interessanter als je op hoofdlijnen de inhoud van door het MZO te behandelen stukken kent en weet waar het MZO het over heeft.

Dit vraagt van de ambtelijk secretaris niveau 1 (assistent) de vaardigheid om gestructureerd informatie te kunnen lezen en teksten te kunnen scannen.

In de training ‘Gestructureerd informatie verwerken’ krijg je een aantal handvatten aangereikt hoe je de structuren en opbouw van complexe teksten kunt herkennen en kennis kunt nemen van de inhoud op hoofdlijnen. Daarnaast bespreken we de opbouw van voorgenomen besluiten: adviesaanvragen en instemmingsverzoeken. Je maakt gebruik van een aantal methodieken om stukken te kunnen ‘scannen’ en hanteert de PIN-analyse om te beoordelen hoe gestructureerd je zelf vormgeeft aan informatieverwerking/het lezen van stukken.

Na het volgen van deze training

 • Heb je inzicht in hoe gestructureerd je zelf met informatie omgaat en heb je hiervoor een aantal aandachtspunten voor jezelf geformuleerd
 • Kun je op basis van een aantal principes keuzes maken in wat je wel en vooral niet leest
 • Heb je een aantal handvatten hoe je geconcentreerder en gestructureerd informatie kunt verwerken
 • Heb je inzicht in hoe een adviesaanvraag en instemmingsverzoek zijn opgebouwd.

Deze training bestaat uit

 • Een workshop van een dagdeel
 • Een eindtoets

Kosten

 • Methodieken: Gestructureerd informatie verwerken (1 dagdeel)       €  245,–

 De opleidingen zijn opgenomen in het CRKBO-register en vrijgesteld van BTW 

Deze training wordt gegeven op

 • dinsdag 2 nov 2021 | 9.00 – 12.30 uur                             

Locatie:  Seats2meet Amersfoort CS  –  Amersfoort

Toelatingscriteria:

Geen

Certificaat

 • De training wordt afgesloten met een toets. Deelnemers dienen hiervoor een voldoende te behalen.
 • Deze training is onderdeel van de opleidingen tot ambtelijk secretaris niveau 1 (OR-assistent, Cliëntenraad basis en Medezeggenschapsraad basis). De opleidingen zijn VASMO gecertificeerd. Hiervoor dienen alle trainingen van OR-assistent,  Cliëntenraad basis of Medezeggenschapsraad basis binnen een aaneengesloten termijn van 24 maanden te worden behaald en afgesloten.
 • De training is ook los te volgen.

 

Deze training wordt gegeven door

Corry Oosterhoorn

Corry Oosterhoorn

Trainer / Adviseur

Corry ondersteunt met Oosterhoorn Medezeggenschap ondernemingsraden op een praktische manier bij het vormgeven van invloedrijke medezeggenschap. Het is voor haar altijd een uitdaging de OR bewust te maken van de aanwezige kennis en kwaliteiten. Ze stimuleert OR en bestuurder tot constructieve samenwerking en brainstorm door (maatwerk)training, begeleiding van brainstormsessies en advies.

Aanmelden, advies of kostenoverzicht: