+31 (0)182 231 270 opleidingen@or-ondersteuning.nl

Medezeggenschapsonderwerpen kunnen breed en complex zijn. Analysemodellen zijn handzame modellen die je helpen om een (beleid)stuk goed in beeld te krijgen. De modellen stellen de ondernemings-, cliëntenraad of een ander medezeggenschapsorgaan in staat structuur aan te brengen, een bredere kijk op zaken te geven en een objectieve reactie te formuleren. Allemaal zaken die betrokkenheid voor de werkzaamheden van de raad helpen te creëren, en zeker ook de professionaliteit van de raad vergroten. Van de assistent ambtelijk secretaris wordt verwacht dat je deze modellen herkent.

In de training Analysemodellen komen de volgende modellen aan bod: de 5 W-en, de hoeden van De Bono, de mindmap, de doelboom, de PIN-analyse en de krachtenveldanalyse.

Na het volgen van deze training

  • Kun je de volgende analysemodellen herkennen: de 5 W-en, de hoeden van De Bono, de mindmap, de doelboom, de PIN-analyse en de krachtenveldanalyse.
  • Heb je inzicht in de medezeggenschapsprocessen en weet je wanneer je een analysemodel kunt toepassen.

Deze training bestaat uit

  • Een workshop van een dagdeel
  • Een eindtoets

Kosten

  • Methodieken: Inleiding analysemodellen (1 dagdeel )                                                     €  245,–

 

De opleidingen zijn opgenomen in het CRKBO-register en vrijgesteld van BTW 

Deze training wordt gegeven op

  • dinsdag 9 juni 2020 | 9.00 – 12.30 uur
  • dinsdag 15 december 2020 | 9.00 – 12.30 uur

Locatie:  Cursus- en vergadercentrum Domstad – Utrecht

Toelatingscriteria:

Geen

Certificaat

  • De training wordt afgesloten met een toets. Deelnemers dienen hiervoor een voldoende te behalen.
  • De gehele opleiding tot ambtelijk secretaris – OR-assistent is VASMO gecertificeerd. Hiervoor dienen alle trainingen van OR-assistent binnen een aaneengesloten termijn van 24 maanden te worden behaald en afgesloten.
  • De training is ook los te volgen.

 

Deze training wordt gegeven door

Corry Oosterhoorn

Corry Oosterhoorn

Trainer / Adviseur

Corry ondersteunt met Oosterhoorn Medezeggenschap ondernemingsraden op een praktische manier bij het vormgeven van invloedrijke medezeggenschap. Het is voor haar altijd een uitdaging de OR bewust te maken van de aanwezige kennis en kwaliteiten. Ze stimuleert OR en bestuurder tot constructieve samenwerking en brainstorm door (maatwerk)training, begeleiding van brainstormsessies en advies.

Aanmelden, advies of kostenoverzicht: