+31 (0)182 231 270 opleidingen@or-ondersteuning.nl

Vergaderen is een essentiële activiteit voor medezeggenschapsraden. Medezeggenschapsraden besteden hier dan ook veel tijd aan. Vergaderen kan op vele manieren en iedere vergadering of agendapunt kan een ander doel hebben. Individuele deelnemers hebben allemaal een eigen vergaderstijl en de ene voorzitter is de andere niet. Hoe kun je als ambtelijk secretaris rekening houden met deze verschillende factoren en er toch voor zorgen dat een vergadering effectief en efficiënt verloopt?

Tijdens de training Efficiënt en effectief vergaderen leer je je welk doel de vergadering heeft en leer je herkennen welke vergaderstijlen deelnemers hebben. Aan de hand van praktijkvoorbeelden ontdek je waarom een vergaderingen niet effectief is en wanneer wel. Je krijgt tips aangereikt om een efficiënte en effectieve vergadering in te richten. Bij deze training hoort een huiswerkopdracht. Je observeert een vergadering op je werk, analyseert hoe de vergadering verloopt en bepaalt welke technieken je in kunt zetten.

Na het volgen van deze training

  • Leer je op eenvoudige wijze het doel van de vergadering te bepalen.
  • Herken je verschillende vergaderstijlen (op individueel en groepsniveau)
  • Weet je hoe je een vergadering efficiënt en effectief kunt inrichten.

Deze training bestaat uit

  • Eén workshop/bijeenkomst van een dagdeel (4 uur)
  • Een eindtoets

Kosten

  • Methodieken: Efficiënt en effectief vergaderen (1 dagdeel)                                            €  245,–

De opleidingen zijn opgenomen in het CRKBO-register en vrijgesteld van BTW

Deze training wordt gegeven op

  • maandag 29 juni 2020 | 9.00 – 12.30 uur

Locatie:  Cursus- en vergadercentrum Domstad – Utrecht

Toelatingscriteria:

Geen

 Certificaat

  • De training wordt afgesloten met een toets. Deelnemers dienen hiervoor een voldoende te behalen.
  • Deze training is onderdeel van zowel de opleiding tot ambtelijk secretaris OR-assistent als de opleiding ambtelijk secretaris Cliëntenraad basis. Beide opleidingen zijn VASMO gecertificeerd. Hiervoor dienen alle trainingen van OR-assistent of Cliëntenraad basis binnen een aaneengesloten termijn van 24 maanden te worden behaald en afgesloten.
  • De training is ook los te volgen.

Deze training wordt gegeven door

Michiel van Vliet

Michiel van Vliet

Trainer / coach Zetje

Michiel van Vliet werkt als ervaren communicatie- en gedragstrainer, medezeggenschapstrainer en coach. Vanuit zijn passie is hij altijd op zoek om het beste uit ander te halen. Michiel heeft in 2014 voor medezeggenschapsraden het boek ‘Zetje medezeggenschap op de kaart!’ geschreven. Een boek met veel praktische informatie, inclusief de volledige tekst van de Wet op de Ondernemingsraden (WOR). En hij heeft een praktische bijdrage geleverd en meegeschreven aan het ‘Handboek cliëntenraden’, uitgebracht in september 2014 door Vakmedianet.

Aanmelden, advies of kostenoverzicht: