+31 (0)182 231 270 info@as-opleidingen.nl

Vergaderen is een essentiële activiteit voor ondernemingsraden, cliëntenraden en medezeggenschapsraden. Samen ook wel het medezeggenschapsorgaan (MZO) genoemd. Zij besteden hier dan ook veel tijd aan. Vergaderen kan op vele manieren en iedere vergadering of ieder agendapunt kan een ander doel dienen. Als ambtelijk secretaris ondersteun je het medezeggenschapsorgaan (MZO) en haar individuele leden bij het goed vormgeven van hun werkzaamheden. Dus ook bij het efficiënt en effectief vergaderen. Maar welke rol heb je hierbij en hoe geef je vorm aan deze rol? Welke handvatten kan je de MZO-leden meegeven?

In deze training leer je wat jouw bijdrage kan zijn aan het efficiënt en effectief vergaderen van het MZO. We kijken naar wat de wet aangeeft over de vergaderingen binnen het MZO. We bespreken welke verschijningsvormen van een agenda voor een MZO-overleg er zijn en hoe je deze publiceert aan de medewerkers in de organisatie. We verdiepen ons in de verschillende rollen die deelnemers tijdens de vergadering kunnen hebben en we staan stil bij het vergaderproces. Wat zie je allemaal gebeuren tijdens de MZO-vergadering waarop je als ambtelijk secretaris feedback kunt geven aan de MZO-leden? De training wordt afgesloten met een eindopdracht.

Na het volgen van deze training

 • Ken je jouw mogelijkheden om bij te dragen aan een efficiënt en effectief vergaderproces van het MZO
 • Ben je bekend met de (wettelijke) achtergronden van het vergaderproces van het MZO
 • Heb je inzichten gekregen welke elementen bijdragen aan het inrichten van efficiënte en effectieve vergaderingen.

Studiebelasting

Deze training bestaat uit

 • zelfstudie (artikelen en studiemateriaal) (1 uur)
 • 1/2 trainingsdag (4 uur)
 • Eindopdracht (1 uur)

Studiekosten

 • 1/2 Trainingsdag: (1 dagdeel): € 245,–

De opleidingen zijn vrijgesteld van BTW

Data en tijden

Data:

woensdag 6 apr 2022
vrijdag 9 sep 2022
maandag 28 nov 2022

Tijd:
9.00 – 12.30 uur

Locatie

De trainingen worden gegeven in één van de vergaderzalen van:

Seats2Meet
Centraal Station Amersfoort CS  –  Amersfoort

Toelatingscriteria

Deze trainingsmodule kent geen toelatingseisen. Wel is het wenselijk dat de deelnemer  organisatorisch en secretarieel onderlegd is.

Certificaat

 • De training wordt afgesloten met een toets. Deelnemers dienen hiervoor een voldoende te behalen.
 • Deze training is onderdeel van de opleiding tot junior ambtelijk secretaris ondernemingsraad/cliëntenraad, niveau 1.
  De gehele vakopleiding is VASMO gecertificeerd. Hiervoor dienen alle trainingsmodules van de vakopleiding tot junior ambtelijk secretaris /cliëntenraad – niveau 1 binnen een aaneengesloten termijn van 24 maanden te worden behaald en afgesloten.
 • De trainingsmodules zijn ook los te volgen.

Deze training wordt gegeven door

Manon Krol

Manon Krol

Trainer / Adviseur

Manon is al ruim 10 jaar een begrip in de medezeggenschap. Zij ondersteunt ondernemings-, medezeggenschapsraden en bestuurders en helpt hen om de medezeggenschap te organiseren. Zij gelooft in betere besluitvorming van bestuurders bij een goede en constructieve samenwerking met medewerkers, met een betere bedrijfsvoering als resultaat. Vanuit haar oprechte interesse in de medemens inspireert zij anderen zich in te zetten voor de medezeggenschap.