+31 (0)182 231 270 info@as-opleidingen.nl

Vergaderen is een essentiële activiteit voor ondernemingsraden, cliëntenraden en medezeggenschapsraden. Samen ook wel het medezeggenschapsorgaan (MZO) genoemd. Zij besteden hier dan ook veel tijd aan. Vergaderen kan op vele manieren en iedere vergadering of ieder agendapunt kan een ander doel dienen. Als ambtelijk secretaris ondersteun je het medezeggenschapsorgaan (MZO) en haar individuele leden bij het goed vormgeven van hun werkzaamheden. Dus ook bij het efficiënt en effectief vergaderen. Maar welke rol heb je hierbij en hoe geef je vorm aan deze rol? Welke handvatten kan je de MZO-leden meegeven?

In deze training leer je wat jouw bijdrage kan zijn aan het efficiënt en effectief vergaderen van het MZO. We kijken naar wat de wet aangeeft over de vergaderingen binnen het MZO. We bespreken welke verschijningsvormen van een agenda voor een MZO-overleg er zijn en hoe je deze publiceert aan de medewerkers in de organisatie. We verdiepen ons in de verschillende rollen die deelnemers tijdens de vergadering kunnen hebben en we staan stil bij het vergaderproces. Wat zie je allemaal gebeuren tijdens de MZO-vergadering waarop je als ambtelijk secretaris feedback kunt geven aan de MZO-leden? De training wordt afgesloten met een eindopdracht. 

Na het volgen van deze training

  • Ken je jouw mogelijkheden om bij te dragen aan een efficiënt en effectief vergaderproces van het MZO
  • Ben je bekend met de (wettelijke) achtergronden van het vergaderproces van het MZO
  • Heb je inzichten gekregen welke elementen bijdragen aan het inrichten van efficiënte en effectieve vergaderingen.

Deze training bestaat uit

  • Eén workshop/bijeenkomst van een dagdeel (4 uur)
  • Een eindtoets

Kosten

  • Methodieken: Efficiënt en effectief vergaderen (1 dagdeel)                                            €  245,–

De opleidingen zijn opgenomen in het CRKBO-register en vrijgesteld van BTW

Deze training wordt gegeven op

  • donderdag 5 nov 2021 | 9.00 – 12.30 uur                  

Locatie:  Seats2meet Amersfoort CS  –  Amersfoort

Toelatingscriteria:

Geen

 Certificaat

  • De training wordt afgesloten met een toets. Deelnemers dienen hiervoor een voldoende te behalen.
  • Deze training is onderdeel van de opleidingen tot ambtelijk secretaris niveau 1 (OR-assistent, Cliëntenraad basis en Medezeggenschapsraad basis). De opleidingen zijn VASMO gecertificeerd. Hiervoor dienen alle trainingen van OR-assistent,  Cliëntenraad basis of Medezeggenschapsraad basis binnen een aaneengesloten termijn van 24 maanden te worden behaald en afgesloten.
  • De training is ook los te volgen.

Deze training wordt gegeven door

Miriam ter Weeme

Miriam ter Weeme

Trainer / Adviseur / Coach

Miriam is een ervaren ambtelijk secretaris, trainer & adviseur. Zij werkt ruim 15 jaar in de medezeggenschap en heeft diverse ondernemingsraden en bestuurders in de praktijk begeleid en geadviseerd. Miriam heeft veel ervaring in de internationale context en werkt methodisch en efficiënt.
In 2011 is zij benoemd tot ‘Ambtelijk (OR) Secretaris van het jaar’.

Aanmelden, advies of kostenoverzicht: