+31 (0)182 231 270 info@as-opleidingen.nl

Waar leer je beter hoe een ondernemingsraad, cliëntenraad of medezeggenschapsraad functioneert dan in de praktijk? De praktijkopdracht is een uniek onderdeel van de opleiding ambtelijk secretaris niveau 1 (OR-assistent of Cliëntenraad Basis). Je volgt een gehele vergadercyclus tussen de raad en de bestuurder. Het geeft je een beeld hoe de raad functioneert en hoe je je eigen functie kunt invullen of aanscherpen. Je brengt de kennis die je tijdens de opleiding hebt opgedaan in praktijk.

Tijdens de training Praktijk ga je daadwerkelijk aan de slag. Je draait een vergadercyclus mee met een ondernemings- of cliëntenraad. Je verzorgt de voorbereiding, verslaglegging en nazorg. Je kunt je praktijkopdracht afronden in je eigen organisatie of bij een organisatie in overleg met AS-opleidingen.

Na het volgen van deze training

  • Kun je een vergadering en overlegvergadering voorbereiden
  • Zorg je voor de verslaglegging nieuwe stijl
  • Kun je de informatiestroom van het secretariaat beheren (archiveren, verspreiden stukken etc.)
  • Zorg je voor de nazorg van de vergaderingen.

Studiebelasting

Deze training bestaat uit een praktijkopdracht bij een ondernemings- of cliëntenraad naast een ervaren ambtelijk secretaris, met als taken:

  • Voorbereiding vergaderingen
  • Deelname en verslaglegging vergadering en een overlegvergadering
  • Actiepunten en nazorg na de vergaderingen
  • Praktijkverslag.

Studiekosten

  • In de praktijk (praktijkopdracht)  €  165,–

De opleidingen zijn vrijgesteld van BTW

Data en tijden

Deze training wordt in gezamenlijk overleg gepland

Locatie

Locatie in gezamenlijk overleg te bepalen (fysiek dan wel online).

Toelatingscriteria

Deze trainingsmodule kent geen toelatingseisen.

Deze training wordt gegeven door:

Een praktijkbegeleider in samenwerking met de hoofdtrainer van AS-opleidingen.