+31 (0)182 231 270 info@as-opleidingen.nl

Waar leer je beter hoe een ondernemingsraad, cliëntenraad of medezeggenschapsraad functioneert dan in de praktijk? De praktijkopdracht is een uniek onderdeel van de opleiding ambtelijk secretaris niveau 1 (OR-assistent, Cliëntenraad Basis of Medezeggenschapsraad Basis). Je volgt een gehele vergadercyclus tussen de raad en de bestuurder. Het geeft je een beeld hoe de raad functioneert en hoe je je eigen functie kunt invullen of aanscherpen. Je brengt de kennis die je tijdens de opleiding hebt opgedaan in praktijk.

Tijdens de training Praktijk ga je daadwerkelijk aan de slag. Je draait een vergadercyclus mee met een ondernemings- of cliëntenraad. Je verzorgt de voorbereiding, verslaglegging en nazorg. Je kunt je praktijkopdracht afronden in je eigen organisatie of bij een organisatie in overleg met AS-opleidingen.

Na het volgen van deze training

 • Kun je een vergadering en overlegvergadering voorbereiden
 • Zorg je voor de verslaglegging nieuwe stijl
 • Kun je de informatiestroom van het secretariaat beheren (archiveren, verspreiden stukken etc.)
 • Zorg je voor de nazorg van de vergaderingen.

Deze training bestaat uit

 • Praktijkopdracht bij een ondernemings- of cliëntenraad naast een ervaren ambtelijk secretaris
 • Voorbereiding vergaderingen
 • Deelname en verslaglegging vergadering en een overlegvergadering
 • Actiepunten en nazorg na de vergaderingen
 • Praktijkverslag.

Kosten

 • In de praktijk (praktijkopdracht)                                                                                           €  165,–

De opleidingen zijn opgenomen in het CRKBO-register en vrijgesteld van BTW

Datum:
Deze training wordt in gezamenlijk overleg gepland

Locatie:
in gezamenlijk overleg

Toelatingscriteria

Geen

 Certificaat

 • De training wordt afgesloten met een toets. Deelnemers dienen hiervoor een voldoende te behalen.
 • Deze training is onderdeel van de opleidingen tot ambtelijk secretaris niveau 1 (OR-assistent, Cliëntenraad basis en Medezeggenschapsraad basis). De opleidingen zijn VASMO gecertificeerd. Hiervoor dienen alle trainingen van OR-assistent,  Cliëntenraad basis of Medezeggenschapsraad basis binnen een aaneengesloten termijn van 24 maanden te worden behaald en afgesloten.
 • De training is ook los te volgen.

Deze training wordt gegeven door:

Een praktijkbegeleider in samenwerking met de hoofdtrainer van AS-opleidingen.

Aanmelden, advies of kostenoverzicht: