+31 (0)182 231 270 info@as-opleidingen.nl

Je hebt de opleiding ambtelijk secretaris op Assistent niveau (niveau 1) gevolgd (OR-assistent, Cliëntenraad Basis of Medezeggenschap Basis) gevolgd, of je werkt al als ambtelijk secretaris. Je merkt dat er momenten zijn dat je maar niet verder komt, dat je steeds tegen dezelfde zaken blijft aanlopen en dat je behoefte hebt aan een frisse blik van iemand anders. Inzicht in je eigen gedrag en hoe je overkomt op anderen is van groot belang als je werkt in een team.

Tijdens coaching gaan we met uiteenlopende vragen intensief aan de slag. Op een persoonlijke en gerichte wijze bespreken we waar we jouw vaardigheden en competenties verder kunnen ontwikkelen. Samen bekijken we hoe jij jouw kwaliteiten ten volste kunt benutten om een sterke en vakinhoudelijke ambtelijk secretaris te worden en hoe je het medezeggenschapsorgaan het beste kunt ondersteunen.

Deze training bestaat uit 2 één-op-één gesprekken met een coach. De coach helpt je samen op zoek te gaan naar oplossingen of juist op een andere manier tegen vraagstukken aan te kijken.

Na het volgen van deze training

  • Heb je inzicht in je eigen sterke punten
  • Heb je inzicht in je verbeterpunten
  • Heb je inzicht in je eigen gedrag binnen het team
  • Leer je om te gaan met verschillende werksituaties.

Deze training bestaat uit

  • 2 coachingsgesprekken via skype

Kosten

  • Coaching (2 Skype-gesprekken).                                                                                           €  215,–

De opleidingen zijn opgenomen in het CRKBO-register en vrijgesteld van BTW

Datum
Deze training wordt in gezamenlijk overleg gepland

Locatie
skype gesprekken

Toelatingscriteria

Geen

 Certificaat

  • De training wordt afgesloten met een toets. Deelnemers dienen hiervoor een voldoende te behalen.
  • Deze training is onderdeel van de opleidingen tot ambtelijk secretaris niveau 1 (OR-assistent, Cliëntenraad basis en Medezeggenschapsraad basis). De opleidingen zijn VASMO gecertificeerd. Hiervoor dienen alle trainingen van OR-assistent,  Cliëntenraad basis of Medezeggenschapsraad basis binnen een aaneengesloten termijn van 24 maanden te worden behaald en afgesloten.
  • De training is ook los te volgen.

Coaching wordt verzorgd door

Margo Hendriks

Margo Hendriks

Eigenaar Margo Hendriks Training & Coaching

Margo is trainer/ adviseur medezeggenschap vanuit haar eigen bureau Margo Hendriks training & coaching.  Haar carrière binnen de medezeggenschap is begonnen in de zorg. Waarin zij 11 jaar als verpleegkundige werkte en lange tijd actief is geweest binnen de medezeggenschap. In 2015 heeft zij de overstap gemaakt naar het trainersvak. Waarna zij zich onder andere is gaan specialiseren als Scrum Master in de toepassing van Scrum binnen de medezeggenschap en Agile processen binnen organisaties. Margo werkt praktijkgericht waarin zij ondernemingsraden inspireert een proactieve rol te vervullen bij ontwikkelingen binnen de organisatie. Dit is niet alleen te herkennen is in haar wijze van trainen, maar ook in haar werkzaamheden als technisch voorzitter en coach. Haar motto: daag jezelf iedere dag uit een klein beetje beter te worden en durf te experimenteren.

Aanmelden, advies of kostenoverzicht: